Get Adobe Flash player

Оплата публикации

С 1 января 2016 Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований устанавливает плату за публикацию рукописей. Это необходимо для покрытия расходов на печать и рассылку журнала каждом авторскому коллективу.

Стоимость публикации составляет 35 грн за каждую страницу , оплата осуществляется после принятия статьи к печати.

Информация о принятии статьи и счет на оплату будут предоставлены перед печатью номера.

Для сотрудников СумГУ публикация бесплатна.

Оплата публікації

З 01 січня 2016 року Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень встановлює плату за публікацію рукописів. Це необхідно для покриття витрат на друк та розсилку журналу кожному авторському колективу.

Вартість публікації становить 35 грн за кожну сторінку, оплата здійснюється після прийняття статті до друку.

Інформація про прийняття статті та рахунок на оплату будуть надані перед друком номера.

Для співробітників СумДУ публікація безкоштовна.

Track your manuscript

Шифр статьи

Название статьи

Авторское соглашение

Этап рецензирования

Принятие в печать

2014_I-002

Розвиток подружньої дезадаптації в безплідних шлюбах

Нет

Отклонена

 

2014_I-003

Алгоритм диагностики и лечения гипохромных анемий

Нет

Отклонена

 

2014_I-005

Стан мікроструктурної організації слизової губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла

Нет

Отклонена

 

2014_I-007

Ендометріоз яєчників, як причина безпліддя у жінок Сумської області (огляд літератури)

Нет

Отклонена

 

2014_I-008

Корреляционная зависимость между параметрами лимфатических узлов крыс после коррекции иммунодефицитного состояния

Нет

Отклонена

 

2014_I-009

Психологічні особливості та психоневротичні розлади у хворих на туберкульоз легенів

Нет

Отклонена

 

2014_I-010

Рухові та когнітивні розлади в динаміці лікування синдрому паркінсонізму

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014_I-013

Гігієнічна оцінка якості водопровідної питної води у сільських районах Дніпропетровської області

Есть

Отклонена

 

2014_I-014

Корекція систолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із ексцентричним ре моделюванням при хронічному ренокардіальному синдромі

Нет

Отклонена

 

2014_I-015

Травмогенез та медико-соціальні наслідки інволютивних переломів проксимального відділу стегнової кістки

Нет

Отклонена

 

2014_I-017

Ефективність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відносно Candidaalbicans

Нет

Отклонена

 

2014_I-019

Количественные изменения макроглиальных клеток базо-латеральной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами

Есть

Отклонена

 

2014_I-020

Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей

Есть

Отклонена

 

2014_I-021

Морфометрические и органометрические изменения в щитовидной железе

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-029

Значение увеличения концентраций СРБ и фибриногена в плазме, а так же возрастание СОЭ для диагностики острой внебольничной пневмонии на догоспитальном этапе

Есть

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-030

Адгезивний та персистентний потенціал умовно патогенних мікроорганізмів виділених із респіраторного тракту хворих на ГРВІ

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-031

Хітозан для медичного використання (огляд літератури)

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-034

Онтогенетические особенности влияния ксеногенной цереброспинальной жидкости на лёгкие крыс при парентеральном введении

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-035

Експресія рецепторівтканиною раку молочної залози в умовах забруднення довкілля сполуками важких металів

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-036

Применение фурамага в комплексной терапии пневмонии у детей, осложненной рено-пульмональным синдромом

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-037

Визначення та ідентифікація вірусної ДНК вірусів сімейства Herpesviridae у ротовій рідині  пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із  персистуючою герпесвірусною інфекцією

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-038

История изучения сыпного тифа(Обзор литературы)

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-039

Особенности ультрамикроскопического строения паращитовидных желез половозрелых крыс после иммуносупрессии

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-040

Mедицина: вопросы этики и биоэтики (обзор литературы)

Есть

Отклонена

 

2014-ІІ-041

Изменение эпидемического процесса сальмонеллезов как результат воздействия социальных факторов на механизм передачи

Нет

Автор вносит правки

 

2014-II-042

Сучасні аспекти епідеміології гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у північно-східному регіоні України

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-043

Исследование ассоциации полиморфизмА A1166C гена AGTR1 с риском развития мозгового инсульта в популяции русских жителей Центральной России

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-044

Вплив буспірона гідро хлориду на дисперсію реполяризації шлуночків у хворих із тривожно-депресивними розладами та хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-045

Assessment of Hypertensive Patients' Knowledge upon Controlling Measures for Hypertension in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-II-046

Assessment of Myocardial Infarction Risk Factors in Al-Najaf City

Нет

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-047

Impact of Diabetic Patients' Satisfaction toward Social Support on their Adherence to Medications in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-III-048

Кишечный гомеостаз и ВИЧ-инфекция

Нет

На рецензировании

 

2014-III-049

Характеристика клінічногостану, внутрішньосерцевоїісистемноїгемодинамікиухворихнагіпертонічнухворобуІІстадіїзознакамигіпертензивноїнефропатії

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать (выпуск № 3)

2014-III-050

Ефективність корекції електролітного дисбалансу та вегетативних порушень у дітей пубертатного віку з проявами  дисплазії сполучної тканини

Есть

На рецензировании

 

2014-III-051

Цистатин С – маркер дисфункции почек и миокарда при ишемической болезни сердца в сочетании с начальными стадиями хронической болезни почек

Есть

На рецензировании

 

на головну сторінку

Dear Colleagues,

 

Welcome to the official web page of the Journal "Journal of Clinical and Experimental Medical Research". Once Hippocrates said: "Doctor – is a philosopher, because there is slight difference between wisdom and medicine". Thus, we should spread our wisdom and knowledge and our research results among scientists from all over the world. Due to these, we have founded it.

 

"The Journal of Clinical and Experimental Medical Research" (JC&EMR) is a peer-reviewed journal publishing original articles that deals with different fields of modern experimental and clinical medicine.

 

The scope of the journal is to serve as a broad platform for exchanging ideas and experience, establish cooperation among prominent researchers working on the clinical and experimental medical issues from the different regions of Ukraine as well as the world. This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the Budapest Open Access Initiative definition of open access . Besides, the editorial board follows the policy and principles accepted by the following international organizations, like: Committee on Publication Ethics , World Association of Medical Editors  and International Committee of Medical Journal Editors.

 

We are pleased to announce that "The Journal of Clinical and Experimental Medical Research" is indexing and listing by:

Russian Science Citation Index (Russian Federation);

Ulrich’s International Periodical Directory (authorizedaccess; United States of America);

Directory of Open Access Journals (Sweden);

Open J-Gate (authorizedaccess; India);

Index Copernicus (Poland);

VINITI (Russian Federation);

• Research Bible (Japan);

 Directory of Research Journals Indexing (India);

Medical Journals Links (United States of America);

• BASE (Germany)

• Open Academic Journals Index (Russian Federation);

• Universal Impact Factor;

• Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor).

 

Besides, you can find information about the journal in the catalogues of the following libraries:

• WorldCat

Electronic Sumy State University Institutional Repository (Ukraine);

V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Ukraine);

Electronic Journals Library (Germany);

Stony Brook University Libraries (United States of America);

The University of North Carolina at Chapel Hill (University Libraries; (United States of America),

University of Illinois at Chicago Library (United States of America);

University of Washington Libraries (United States of America);

Earl Gregg Swem Library (United States of America);

 

The editorial board pays significant attention to be included into the other databases, such as: SCOPUS, PubMed, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, Chemical Abstracts Service, Academic Journals Database etc.

We highly appreciate that you have chosen our journal. We wish you success and prosperity in your further research work.


Sincerely yours,
The Editorial Board