Get Adobe Flash player

Оплата публикации

С февраля 2018 года в "Журнале клинических и экспериментальных медицинских исследований" устанавливается плата за публикацию рукописей. Это необходимо для покрытия расходов на печать и рассылку журнала каждому авторскому коллективу.

Стоимость предоплаты за 1 номер журнала составляет 460 грн.

Информация о принятии статьи и счет на оплату будут предоставлены в договоре и направлены авторским коллективам.

Оплата публікації

З  лютого 2018 року у "Журналі клінічних та експериментальних медичних досліджень" встановлюється плата за публікацію рукописів. Це необхідно для покриття витрат на друк та розсилку журналу кожному авторському колективу.

Вартість предоплати  за 1 номер журналу становить 460 грн.

Інформація про прийняття статті та рахунок на оплату будуть надані в договорі та надіслані авторським колективам.

Отследить статью

Шифр статьи

Название статьи

Авторское соглашение

Этап рецензирования

Принятие в печать

2014_I-002

Розвиток подружньої дезадаптації в безплідних шлюбах

Нет

Отклонена

 

2014_I-003

Алгоритм диагностики и лечения гипохромных анемий

Нет

Отклонена

 

2014_I-005

Стан мікроструктурної організації слизової губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла

Нет

Отклонена

 

2014_I-007

Ендометріоз яєчників, як причина безпліддя у жінок Сумської області (огляд літератури)

Нет

Отклонена

 

2014_I-008

Корреляционная зависимость между параметрами лимфатических узлов крыс после коррекции иммунодефицитного состояния

Нет

Отклонена

 

2014_I-009

Психологічні особливості та психоневротичні розлади у хворих на туберкульоз легенів

Нет

Отклонена

 

2014_I-010

Рухові та когнітивні розлади в динаміці лікування синдрому паркінсонізму

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014_I-013

Гігієнічна оцінка якості водопровідної питної води у сільських районах Дніпропетровської області

Есть

Отклонена

 

2014_I-014

Корекція систолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із ексцентричним ре моделюванням при хронічному ренокардіальному синдромі

Нет

Отклонена

 

2014_I-015

Травмогенез та медико-соціальні наслідки інволютивних переломів проксимального відділу стегнової кістки

Нет

Отклонена

 

2014_I-017

Ефективність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відносно Candidaalbicans

Нет

Отклонена

 

2014_I-019

Количественные изменения макроглиальных клеток базо-латеральной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами

Есть

Отклонена

 

2014_I-020

Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей

Есть

Отклонена

 

2014_I-021

Морфометрические и органометрические изменения в щитовидной железе

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-029

Значение увеличения концентраций СРБ и фибриногена в плазме, а так же возрастание СОЭ для диагностики острой внебольничной пневмонии на догоспитальном этапе

Есть

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-030

Адгезивний та персистентний потенціал умовно патогенних мікроорганізмів виділених із респіраторного тракту хворих на ГРВІ

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-031

Хітозан для медичного використання (огляд літератури)

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-034

Онтогенетические особенности влияния ксеногенной цереброспинальной жидкости на лёгкие крыс при парентеральном введении

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-035

Експресія рецепторівтканиною раку молочної залози в умовах забруднення довкілля сполуками важких металів

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-036

Применение фурамага в комплексной терапии пневмонии у детей, осложненной рено-пульмональным синдромом

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-037

Визначення та ідентифікація вірусної ДНК вірусів сімейства Herpesviridae у ротовій рідині  пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із  персистуючою герпесвірусною інфекцією

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-038

История изучения сыпного тифа(Обзор литературы)

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-039

Особенности ультрамикроскопического строения паращитовидных желез половозрелых крыс после иммуносупрессии

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-040

Mедицина: вопросы этики и биоэтики (обзор литературы)

Есть

Отклонена

 

2014-ІІ-041

Изменение эпидемического процесса сальмонеллезов как результат воздействия социальных факторов на механизм передачи

Нет

Автор вносит правки

 

2014-II-042

Сучасні аспекти епідеміології гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у північно-східному регіоні України

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-043

Исследование ассоциации полиморфизмА A1166C гена AGTR1 с риском развития мозгового инсульта в популяции русских жителей Центральной России

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-044

Вплив буспірона гідро хлориду на дисперсію реполяризації шлуночків у хворих із тривожно-депресивними розладами та хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-045

Assessment of Hypertensive Patients' Knowledge upon Controlling Measures for Hypertension in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-II-046

Assessment of Myocardial Infarction Risk Factors in Al-Najaf City

Нет

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-047

Impact of Diabetic Patients' Satisfaction toward Social Support on their Adherence to Medications in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-III-048

Кишечный гомеостаз и ВИЧ-инфекция

Нет

На рецензировании

 

2014-III-049

Характеристика клінічногостану, внутрішньосерцевоїісистемноїгемодинамікиухворихнагіпертонічнухворобуІІстадіїзознакамигіпертензивноїнефропатії

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать (выпуск № 3)

2014-III-050

Ефективність корекції електролітного дисбалансу та вегетативних порушень у дітей пубертатного віку з проявами  дисплазії сполучної тканини

Есть

На рецензировании

 

2014-III-051

Цистатин С – маркер дисфункции почек и миокарда при ишемической болезни сердца в сочетании с начальными стадиями хронической болезни почек

Есть

На рецензировании

 

Главная

Уважаемые коллеги,

Рады вас приветствовать на официальной странице журнала «Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований». Как сказал Гиппократ: «Врач – философ: ведь нет большой разницы между мудростью и медициной». Поэтому, давайте делиться мудростью, полученными знаниями и научными достижениями.

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований (или JC&EMR)- рецензированный журнал, в котором печатаются оригинальные статьи, охватывающие вопросы современной экспериментальной и клинической медицины.

Нашей главной целью является создание качественной платформы для обмена опытом, налаживание сотрудничества между выдающимися учеными в сфере клинической и экспериментальной медицины разных регионов Украины и мира. Журнал в своей работе придерживается принципов открытого доступа, т.е. любой пользователь сайта имеет возможность бесплатно просмотреть, загрузить, распечатать, сделать ссылку на любую полнотекстовую статью журнала. При этом пользователю ненужно заранее обращаться к автору либо редакции за разрешением на  использование информации. В своей работе мы ссылаемся на принципы  Budapest Open Access InitiativeКроме этого, редакционная коллегия ориентируется на нормы и принципы следующих международных организаций: Committee on Publication EthicsWorld Association of Medical Editors и International Committee of Medical Journal EditorsСообщаем, что «Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований» индексируется и входит в следующие базы данных:

 Russian Science Citation Index (Россия); 

 Ulrich’s International Periodical Directory (авторизированный доступ Соединенные Штаты Америки); 

Directory of Open Access Journals (Швеция); 

 Open J-Gate (авторизированный доступ Индия); 

 Index Copernicus (Польша) ; 

• VINITI (Россия);

• Research Bible (Япония);

• Directory of Research Journals Indexing (Индия);

• Medical Journals Links (Соединенные Штаты Америки);

• BASE (Германия);

• Open Academic Journals Index (Россия);

• Universal Impact Factor;

• Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor).

 

 

 

 

Кроме этого, информация о журнале размещена на сайтах следующих библиотек:

• WorldCat

 Electronic Sumy State University Institutional Repository  (Украина); 

• Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (Украина);

 Electronic Journals Library (Германия); 

• Stony Brook University Libraries (Соединенные Штаты Америки);

• The University of North Carolina at Chapel Hill (University Libraries; Соединенные Штаты Америки), 

• University of Illinois at Chicago Library (Соединенные Штаты Америки); 

• University of Washington Libraries (Соединенные Штаты Америки); 

• Earl Gregg Swem Library (Соединенные Штаты Америки);

 

Редакционная коллегия работает над внесением журнала в другие мировые базы данных, а именно: SCOPUS, PubMed, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, Chemical Abstracts Service, Academic Journals Database и др.

Искренне благодарим за выбор нашего журнала! Мы высоко ценим Ваш научный труд. Желаем, дальнейших научных достижений на научном поприще.

 С уважением,

редакционная коллегия

Copyright ,

Журнал клiнiчних та експериментальних медичних дослiджень © 2013. 

All Rights Reserved.