Get Adobe Flash player

БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ НА СИСТЕМУ РЕПРОДУКЦІЇ ССАВЦІВ

Автор: Бессалова О.Ю., Пікалюк В. С., Королев В.А.

Сторінки: 45-53

 

Анотація

          Робота присвячена вивченню біологічних ефектів цереброспінальної рідини (ЦСР) корів під час періоду лактації , шляхом уведення самцям та самкам білих щурів як ксеногенного препарату. Дослідження системи репродукції проведено за допомогою фізіологічних та морфологічних методів, було виявлено виражений, але зворотного характеру інгібуючий ефект ЦСР, він отриманий в період фізіологічної ановуляції донора та впливав на систему репродукції реципієнтів. Гонадігібуючий ефект ЦСР було відмічено як у самок, так  і у самців, він зворотній та залежний від віку реципієнтів та кратності уведення ЦСР – максимальні зміни отримані при уведенні ЦСР в перинатальний період та при багаторазових ін’єкціях. Зафіксовано такі зміни: зниження показників спарювання й статевої мотивації; динаміка тривалості астральних циклів та співвідношення їх фаз; зниження показників фертильності самок та тимчасове безпліддя у самців; зниження маси сім’яників та яєчників, рівня статевих гормонів у сиворотці крові, ановуляція, зумовлена атрезією порожнинних фолікул, структурні зміни органів-цілей оваріальних гормонів. Робота підтвердила гіпотезу про відсутність імунологічної несумісності ЦСР різних таксонів ссавців і гіпотезу її контрацептивного впливу у період фізіологічної овуляції донора. Прижиттєвий відбір, кріоконсервація, відсутність фільтрації допомогли зберегти  природні властивості ЦСР та вивчити уведену нами рідину одночасно як біологічне середовище та біопрепарат, що й об’єднало загальнотеоретичну та практичну цінність результатів роботи.

Ключові слова: статева система, самки,  самці, цереброспінальна рідина, регуляція функцій, анатомія, фізіологія, лактація, біологічно активні речовини. 

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Повний текст

 

 Переглянути повний текст

 

Список літератури

 1. Пальцев М.А. Руководство по нейроиммуноэндокринологии. — 2-е изд. / М.А. Пальцев, И.М. Кветной. — М.: ОАО «Издательство « Медицина», 2008. — 512 с.


2. Бадалян Л.О. Актуальные проблемы нейроэндокринологии: пептидергическая система мозга / Л.О. Бадалян, О.И. Герасимова, Г.А Герасимов. — М.: ВНИИМИ МЗ СССР, 1982. — 60 с.


3. Ликвор как гуморальная среда организма / [В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, В.В. (мл.) Ткач и др.]. — Симферополь, ИТ «АРИАЛ», 2010. — 192 с.


4. Фридман А.П. Основы ликворологии. (Учение о жидкости мозга) / А.П. Фридман. — Л.: Медицина, 1971. — 648 с.


5. О ликворотерапии больных с центральными двигательными нарушениями / Г.А. Вартанян, М.В. Неуймина, Ф.А. Гурчин, Т.С. Матвеева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1992. — Т. 92, № 1. — С. 72–75.


6. The some immunobiological properties of a cerebrospinal fluid: cytotoxic, cytolytic effects, use of a cerebrospinal fluid as a nutrient medium for the cultivation of cells and tissues / M.A.Kriventsov, V.V. (jr) Tkach, Ye. Yu. Bessalova, V.V. Kiselev // Таврический медико-биологический вестник (English Edition). — 2007. — Т. 10, № 3. — С. 257–259.


7. Технические условия прижизненного взятия и хранения спинномозговой жидкости крупного рогатого скота по Ткачу В.В. (мл.). / [В.В. (мл.) Ткач, А.В. Самсонова, Ю.С. Гажеман и др.] // Материалы 79-й межвузовской науч-практ. конф. студентов и молодых ученых Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. — Симферополь, 2007. — С. 43.


8. Бессалова Е.Ю. Особенности постановки морфологического эксперимента при изучении репродуктивной функции млекопитающих: тез. доп. Всеукр. наук. конф. "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" / Е.Ю. Бессалова // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2006. — Т. 5, № 2. — С. 90–91.


9. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикоогических исследованиях для целей гигиенического нормирования / Авторы-сост.: [Е.Н. Буркацкая, В.Ф. Витер, Л.А. Тимофиевская и др.]. — К.: Радянська Украина, 1980. — 46 с.


10. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения: Пер. с англ. Е.Н. Живописцевой / под ред. Батуева А.С. — М.: Высшая школа, 1991. — 399 с.


11. Бондаренко В.И. Морфофункциональные изменения семенников некоторых млекопитающих при парентеральном введении прижизненно взятой цереброспинальной жидкости крупного рогатого скота: дис... канд. мед. наук: спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / Бондаренко В.И. — Симферополь, 1989. — 180 с.


12. Волкова О.В. Морфогенетические основы развития и функции яичников / О.В. Волкова, Т.Г. Боровая. — М., 1999. — 253 с.
13. Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей. Физиологические механизмы, определяющие ее состав и свойства / Л.С. Штерн. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 551 с.


14. Multiplicity of cerebrospinal fluid functions: New challenges in health and disease / [С.Е. Johanson, J.A. Duncan, Р.М. Klinge et al.] // Cerebrospinal Fluid Res. — 2008. — Vol. 14. — Р. 5-10.


15. Регуляторные системы организма человека / [В.А. Дубинин, А.А. Каменский, М.Р. Сапин и др.]. — М.: Дрофа, 2003. — 368 с.


16. Пептидергическая регуляция гомеостаза / [В.Х. Хавинсон, И.М. Кветной, В.В. Южаков и др.]. — СПб: Наука, 2003. — 194 с.


17. Зилов В.Г. Элементы информационной биологии и медицины: Монография/ В.Г. Зилов, К.В. Судаков, О.И. Эпштейн. — М.: МГУЛ, 2000. — 248 с.


18. Beach F. Sexual exhaustion and recovery in male rats / F. Beach, L. Jordan // Q.J. Exp. Psychol. — 1996. — № 8. — P. 121–133.