Get Adobe Flash player

ВІКОВІ ГІСТО- І ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ, ЯКИХ ПІДДАЛИ СИСТЕМНОМУ ВПЛИВУ ГІПЕРГРАВІТАЦІЇ

Автор: Гафарова Є.А., Пікалюк В. С., Кривенцов М.А.

Сторінки: 28 - 33

 

Анотація

   Структурні зміни у будові печінки експериментальних щурів ювенільного віку, яких піддавали 10- або 30-кратому впливу гіпергравітації, мають, переважно, зворотній характер та супроводжуються активацією адаптаційно-компенсаторних механізмів, які у свою чергу спрямовані на нівелювання  негативного впливу екзогенного фактору. Прояв структурно-функціональних змін та інтенсивність адаптаційних реакцій переважають у підгрупі щурів, які мали більш тривалий (30-кратний) вплив. Отримані гісто- і цитоморфологічні дані свідчать про розвиток адекватних адаптаційних реакцій на клітинному рівні, що характеризуються, у першу чергу, збільшенням кількості клітин на різних стадіях мітозу. Максимальні прояви гістологічних змін було виявлено у підгрупі щурів, які мають цитоморфологічними ознаками внутрішньоклітинного набряку та неадекватність реалізації адаптаційних реакцій. При цьому більш помітний негативний вплив перевантаженнями було відмічено протягом тривалого терміну експерименту (30-кратний вплив).

   Ключові слова: гіпергравітація, печінка, морфологія.

 

   *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Дубров А. П. Роль геомагнитного поля и гравитации в формировании фундаментальных свойств биологических систем / А.П. Дубров // Тез. докл. "Новые подходы к оценке реактивности организма, математическое моделирование, функциональная диагностика, клиника, влияние геофизических факторов" - Оренбург, 1989. - электронный доступ: http://omdp.narod.ru/gip/dubrov1.htm

2. Таирбеков М. Г. Исследования в области клеточной биологии в полетах автоматических космических аппаратов (особенности подготовки и проведения экспериментов) / М.Г. Таирбеков // Авиакосмическая и экологическая медицина. - 2006. - Т. 40, № 5. - С. 3-15.

3. Таирбеков М. Г. Эволюция взаимодействия живых систем с окружающей средой / М.Г. Таирбеков // Авиакосмическая и экологическая медицина. –2002. –Т. 36, №4. –С. 3-14.

4. Меркулов Г. А. Курс патогистологической техники / Г. А. Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 423 с.

5. Abramoff M. D. Image Processing with ImageJ / M. D. Abramoff , P. J. Magalhaes, S. J. Ram // Biophotonics International. – 2004. – Vol. 11, № 7. – P. 36 – 42.

6. Макарова Н. В. Статистика в Excel: Учеб. Пособие / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

7. Васильев А. Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. / А. Н. Васильев. – M.: Издательский дом "Вильяме", 2004. – 512 с.

8. Ромакін В. В. Комп'ютерний аналіз даних [Текст] : навч. посіб. з дисц. "Інф-ка-2" / В.В. Ромакін; Миколаївськ. держ. гумаіт. ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянськ. акад". - К. : [б. и.], 2006. - 140 с.