Get Adobe Flash player

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ВИДІЛЕНИХ У ПОЛОГОВИХ СТАЦІОНАРАХ

Автор: Голубнича В. М., Зайцева Т. О., Зайцева Г. С.

Сторінки: 39 - 44

Анотація

Метою нашого дослідження булона підставі вивчення особливостей поширення та антибіотикочутливості мікроорганізмів виділених у пологових стаціонарах дати рекомендації щодо лікування та профілактики гнійно-запальних інфекцій у новонароджених та породіль.

Для досягнення поставленої мети були використані бактеріологічний, епідеміологічний та статистичний методи дослідження. Нами були виявлено щорічне збільшення кількості контамінованих мікроорганізмами проб та зміну етіологічного значення окремих видів. Встановлено наявність колонізації умовно-патогенними мікроорганізмами різних біотопів організму у кожної другої обстеженої вагітної, що свідчить про існування ризику інфікування плода або новонароджених. У ході досліджень виявлено, що більшість виділених мікроорганізмів були полірезистентними до антибіотиків. Найбільш ефективними по відношенню до E. coli були левоміцетин та меропінем, а по відношенню до P. aeruginosa– цефатидим. До амікацину та цефазоліну були чутливими більшість грам позитивних коків. Аналіз антибіотикорезистентності показав формування двох ековаріантів P. aeruginosa  в обласному перинатальному центрі. Отримані нами результати є основою для розробки формулярів антибактеріальної терапії та ротації антибіотиків у лікувальних закладах.Ключові слова: Умовно-патогенні мікроорганізми, новонароджені, породіллі, антибіотики, госпітальні інфекції.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Список літератури

1. Морозова Н. С. Стратегія боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями / Н. С. Морозова // СЕС. Профілактична медицина.–2007.–№4.–С. 46-47.

2. Салманов А. Г. Стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Україні на сучасному етапі / А. Г. Салманов, Л. М. Мухарська // Сучасні інфекції.– 2006. – №3-4. – С. 10-14.

3. Сидоренко С.В. Этиология тяжелых госпитальных инфекций в отделениях реанимации и антибиотикорезистентность среди их возбудителей. / С.В. Сидоренко, С.П. Резван // Антибиотики и химиотерапия. – 2005. – т.50. – №2-3. – С. 33-41.

4. «Приказ МОЗ СССР № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» от 22.04.1985 р.»

5. Сидоренко С. В. Антибиотикограмма: диско-диффузионный метод. Интерпретация результатов / С. В. Сидоренко, В. Е. Колупаев // Boeнно медицинский журнал. – 2006. – С. 56.

6. Анкирская А. С. Мониторинг колонизации Саndida spp. новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии / А. С. Анкирская, Т. Г Миронова., В. В. Муравьёва // Проблемы медицинской микологии.- 2008. - №2.- С. 34-36.

7. Зейналов Б. Р. Инфекционные осложнения в многопрофильном хирргическом стационаре: эпидемиологический діагноз и мероприятия по контролю / Б. Р. Зейналов // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 8 – С. 22-31.

8. Голубнича В. М. Колонізація умовно-патогенними мікроорганізмами новонароджених дітей у відділенні інтенсивної терапії/ В. М. Голубнича, М. М. Каплін // Вісник СумДУ. Серія «Медицина». – 2011. – №1. – С. 43-47.

9. Чернявский В. И. Неферментирующие грамнегативные бактерии в этиологии нозокомиальных инфекций и проблемы антибиотикорезистентности / В. И. Чернявский, С.В. Бирюкова, Е. И. Гришина // Annals of Mechnikov Institute. – 2010. – №4. – С. 5-13.