Get Adobe Flash player

ПУНКЦІЙНА ЧЕРЕЗШКІРНА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ КОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕЛОМАХ ТІЛ ХРЕБЦІВ

Автор: Хижняк М. В., Потапов О. О., Боднарчук Ю. А.

Сторінки: 70 - 73

 

Анотація

             Неускладнені переломи грудо-поперекового відділу є широко поширеною патологією. Саме такі переломи складають більше половини всіх переломів хребта. Приведено нові класифікації травми хребта та їх біомеханічні основи. Денісом була розроблена триколонна класифікація хребта для пояснення механізму ушкоджень та подальшого лікування. Найбільш поширеними скаргами хворих є нестерпний локальний біль та явища радикулопатії. Наведено результати використання методу пункційної черезшкірної вертебропластики (ПЧВП) у хірургічному лікуванні 55 хворих віком 51+1,2 років з травматичними компресійними переломами тіл хребців. Проведено 55 оперативних втручань. Оцінювались динаміка інтенсивності больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Відмічено позитивну післяопераційну динаміку у вигляді регресу больового синдрому та покращення якості життя пацієнтів.Таким чином, ПЧВП є малоінвазивним та високоефективним методом лікування травматичних компресійних переломів тіл хребців.

                   Ключові слова: травма, перелом, хребець, пункційна черезшкірна вертебропластика.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

 1. Педаченко Є. Г. Пункційна вертебропластика / Є. Г. Педаченко, С. В.  Кущаєв. К. : А. Л. Д.,  2005. 520 с.
 2. Гайдар Б. В. Практическая нейрохирургия/ Б. В. Гайдар. Санкт-Петербург : Гиппократ, 2002. 656 с.
 3. Никифоров А.С.  Клиническая неврология / А.С. Никифоров, А.Н. Коновалов, Е.И. Гусев. — М:  ОАО «Издательство «Медицина», 2004. — 448 с.
 4. Nicoll E.A. Fractures of the dorso-lumbar spine //J.BoneJt.Surg. - 1949. - Vol. 31 B. - P. 376.
 5. Полищук Н. Е. Повреждения позвоночника и спинного мозга / Н. Е. Полищук, Н. А. Корж, В. Я. Корж. — Киев: «КНИГА-плюс», 2001. — 368 с.
 6. Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injures // Spine. - 1983. - Vol. 8. - P. 817.
 7. Holdswokth F.W., CHIR M. Fractures, Dislocations and Fracture-Dislocations of the Spine //J. Bone Jt. Surg. - 1970. - Vol. 52 A. - P. 1534
 8. Беков М. М.  Хирургическое лечение травмы грудного и смежных отделов позвоночника и спинного мозга: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. мед. наук: спец. 14.01.18 – нейрохирургия / М. М. Беков; СПб НИИ им. А.Л. Поленова. — С., 2010. — 25 c.
 9. Орлов С. В. Нестабильность позвоночника при позвоночно-спинномозговой травме (математическое моделирование, пути совершенствования организации и способов лечения): автореф. дис. на соиск. научн. степени доктора мед. наук: спец. 14.00.28 – нейрохирургия / С. В. Орлов; СПб НИИ им. А.Л. Поленова. — С., 2011. — 32 c.
 10. Сагдеев Р. Р. Клиника и хирургическое лечение синдрома нестабильности позвоночника: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.13 –  нервные болезни, 14.00.28 – нейрохирургия / Р. Р. Сагдеев;  Казанская государственная медицинская академия «Росздрава». — К., 2009.
 11. Вертебропластика в лечении болевого синдрома при остеопорозе позвоночника / Ю. К. Дейниченко, Д. А. Середа, Д. С. Ивахненко [и др.] // Український нейрохірургічний журн. – 2009. - № 3. – С. 14.
 12. Попов А. І. Експериментально-клінічне обгрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : спец. 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»  / А. І. Попов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України. -  Харків, 2005. - 20 с.
 13. Barr J.D. Percutaneus vertebroplasty for pain relief and spinal stabilization / J. D. Barr, M. S. Barr, T. I. Lemley // Spine. - 2000. - Vol.15. – P. 923-928.
 14. Long-term outcomes of vertebroplasty for osteoporotic compression fractures / J. Thillainadesan, G. Schlaphoff, K. A. Gibson [et al.] // Journ. Med. Imaging Radiat. Oncol. – 2010. - Vol. 54, № 4. – P. 307-314.
 15. Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): an open-label randomised trial / C. A. Klazen, P. N. Lohle, J. de Vries [et al.] // Lancet. – 2010. – Vol. 376(9746). – P. 1085-1092.
 16. Бабкин А. В. Чрезкожная вертебропластика при патологи позвоночника /А. В. Бабкин, Н. А. Чумак // Медицинские новости — 2008. — №10. — С.21–25.
 17. Дуров, О. В. Вертебропластика при лечении заболеваний позвоночника./ О.В. Дуров, И.Н. Шевелев, Т.П. Тиссен // Журнал вопросы нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко. - 2004. - № 2. -  С. 21-25.
 18. Валиев А. К. Чрескожная вертебропластика в лечении больных с патологическими переломами позвонков при остеопорозе / А. К. Валиев,Э. Р. Мусаев, К. А. Борзов // Мануальная терапия. - 2009. - 4. - С. 74-83.
 19. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді / В. М. Коваленко, В. В. Поворознюк, О. П. Борткевич [та ін.] // Ревматологічний журнал. — 2009. — № 3. — С. 1-16.