Get Adobe Flash player

СУЧАСНИЙ СЦЕНАРІЙ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор: Грабовий С.Л., Дьяченко А.Г., Бутенко В.Н., Дьяченко П.А.

Сторінки: 85 - 91

 

Анотація

                        Епідемія ВІЛ-інфекції почалася у Сумській області у 1996 році. Швидкий ріст захворюваності відбувся на початку ХХІ століття й досягнув у 2010р. 18,5 випадків на 100 тис. населення. Однак зараз спостерігається певна стабілізація, а саме: 14,7 випадків на 100 тис. населення з темпом приросту – 12,7% у 2012р. Найбільша розповсюдженість ВІЛ-інфекції відмічена у Шосткінському, Роменському та Кролевецькому районах, що обумовлюється розгалуженістю дорожньої сітки у цих регіонах та близькістю до несприятливих районів інших областей. Якщо на початку епідемії більшість інфікованих склали чоловіки, то зараз число ново-інфікованих приблизно однакове. Серед інфікованих різко збільшилася кількість дітей та людей зрілого віку (до 27% та 31% відповідно). За десять років ВІЛ-інфекція перемістилася із кола інфікованих наркоманів в загальну популяцію, що кардинально змінило й місце статевого та парентерального шляхів у трансмісії вірусу (51,8% і 18,2% відповідно у 2012р.). Занепокоєність викликає концентрація у популяції незареєстрованих носіїв ВІЛ.

                            Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, смертність, ВІЛ-інфіковані, моніторинг, структура та причини смертності від СНІД. 

Список літератури

1. Morgan D.C., Ruscetti F.W., Gallo R.C. Selective in vitro growth of T lymphocytes from normal human bone marrows //Science.-1976.-V.-193.-Р.1007–1008.
2. Poiesz B.J., Ruscetti F.W., Gazdar A.F. et al. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lymphoma // Proc.Natl.Acad.Sci.USA.-1980.- V.77.-Р.7415–7419.
3. Gallo R.C., Sarin P.S., Gelmann E.P. et al. Isolation of human T-cell leukemia virus in acquired immune deficiency syndrome (AIDS) // Science.- 1983.- V.220.-Р.865–867.
4. Barré-Sinouss F., Chermann J.C., Rey F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS) // Science.- 1983.- V.220.- Р.868–871.
5. Korber B., Muldoon M., Theiler J. et al. Timing the ancestor of the HIV-1 pandemic strains // Science.- 2000.- V.288.-Р.1789–1796.
6. Worobey M., Gemmel M., Teuwen D.E. et al. Direct evidence of extensive diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960 // Nature.- 2008.- V.455.-Р.661–664.
7. Santos A.F., Soares M.A. HIV Genetic Diversity and Drug Resistance // Viruses.- 2010.-V.2.-P. 503-531.
8. ВІЛ-інфекція в Україні. МOЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України". Інформаційний бюлетень №39. м. Київ, 2013, с.35.