Get Adobe Flash player

ГЛЮКОМЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПОЛІМОРФІЗМ I/D ГЕНУ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Автор: Кулікова М. В., Ащеулова Т. В.

Сторінки: 256-261

 

Анотація

 

        Метою нашого дослідження було вивчення показників вуглеводного обміну та визначення поліморфізму I/D гену АПФ у хворих на АГ, що асоційована з ЦД 2 типу. Обстежено 103 пацієнта з АГ, які були розподілені на дві групи залежно від наявності у них ЦД 2 типу.В ході дослідження зʼясовано, що переважна кількість пацієнтів обох груп є носіями D-алеля гену АПФ (хворі з DD та ID генотипами).Пацієнти з АГ та несприятливими генотипами DD та ID характеризувалися достовірним погіршенням показників вуглеводного обміну - інсуліну та HbA1c, що може свідчити про несприятливий прогноз щодо розвитку подальшого ЦД 2 типу за наявністю носійства D-алеля гену АПФ. Наявність генотипу ID асоціювалася зі зростанням показників маси тіла та рівнів артеріального тиску. Встановлені достовірні розбіжності між показниками САТ, ДАТ, ІМТ, та інсуліну у хворих 2-ї групи в підгрупі з проявом генотипу ID підтверджують взаємообтяжувальний характер перебігу АГ, що асоціюється з ЦД 2 типу. 

         Ключові слова: вуглеводний обмін, поліморфізм гену, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, генотип.

 

* Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Амбросова Т.Н. Роль порушень вуглеводного обміну та активності прозапальних цитокінів у розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з ожирінням / Т.М. Амбросова, О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова // Український кардіологічний журнал. – 2009. - № 5. – С. 61-65.
2. Шестакова М.В. Метаболічний синдром як вісник розвитку цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань / М.В. Шестакова, С.А. Бутрова, О.Ю. Сухарєва // Терапевтичний архів. – 2007. - № 10. – С. 5-8.
3. Корнєєва О.М. Патогенетичні взаємозвʼязки артеріальної гіпертензії та инсулінорезистентності / О.М.Корнєєва, О.М. Драпкіна // Російський кардіологічний журнал. – 2006. - № 5 (61). – С. 100-103.
4. Predictors of stroke in middle-aged patients with non-insulin-dependent diabetes / S. Lehto, T. Ronnemaa, K. Pyorala [et al.] // 1996. – 27. – P. 63-68.
5. Sowers J.R. Treatment of cardiovascular and renal risk factors in the diabetic hypertensive / J.R. Sowers, S. Haffner // Hypertension. – 2002. – 40. – Р. 781-788.
6. Sameer N.S. Pathogenesis of Hypertension in Diabetes / N.S. Sameer, F.A. El-Atat, J.R. Sowers // Rev End Metab Dis. - 2004. - 5. – P. 221-225.
7. Associations between hypertension and genes in the renin-angiotensin system / X. Zhu, Y.P. Chang, D. Yan [ et al.] // Hypertension. - 2003. - 41. – P. 1027-34.
8. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document / G. Mancia, S. Laurent, E. Agabiti – Rosei [ et al.] // J. Hypertension. – 2009. – Vol. 27. – P. 2121 – 2158.
9. World Health Organization. Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia: Report of a WHO / IDF Consultation. Geneva, World Health Org., 2006.
10. Follow – up report on the diagnosis of diabetes mellitus / S. Genuth, K.G. Alberti, P. Bennett, [et al.] // Diabetes Care. – 2003. – 26. – P. 3160 – 3167