Get Adobe Flash player

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЯЖНОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТУ

Автор: Матяш В. І., Ралець Н. В., Березіна Л. В. 

Сторінки: 252-255

 

Анотація

        У статті наведено дані обстеження 142 хворих на менінгоенцефаліт з використанням фотоплетизмографії. Доведено, що порушення вегетативної нервової системи є патогенетичним ланцюгом менігоенцефалiту, впливають на виразність патологічного процесу та є об’єктивним методом оцінки тяжкості перебігу і критерієм динамічного спостереження за станом хворого.

  Ключові слова: менінгоенцефаліт, фотоплетизмографія, вегетативна нервова система.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Список літератури

 

1. Полушина Ю.С. Анестезиология и реаниматология / Ю.С. Полушина. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2004. – 720 с. – (Руководство).
2. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологи / Р.М. Баевский. – М., 1979. – 298 с.
3. Яхно Н.Н. Болезни нервной системы / Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульман. – М.: Медицина, 2001. – Т. 1. – 74 с. – (Руководство для врачей).
4. Заболевания вегетативной нервной системы / [А.М. Вейн, Т.Г. Вознесенская, В.Л. Голубев и др.]. – М.: Медицина, 1991. – 624 с.
5. Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: // Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2009. – 1056 с. – (Национальное руководство).
6. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни / Ж.И. Возианова. – К.: Здоров’я, 2002. – (Руководство в 3-х томах).
7. Мошкевич В.С. Фотоплетизмография / В.С. Мошкевич – М.: Медицина, 1970. – 154 с.
8. Диагностика функции сосудистого эндотелия у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: методические указания / [П.А. Лебедев, Л.И. Калакутский, С.П. Власова и др.]. – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2004. – 18 с.
9. Скицюк А.С. Менінгіти та менінгоенцефаліти у клініці інфекційних хвороб: діагностичне та прогностичне значення провідних клінічних симптомів: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед наук: спец. 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / А.С. Скицюк. – Київ, 2012. – 20 с.
10. Шанин В.Ю. Патофизиология критических состояний / В.Ю. Шанин. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2003. – 436 с.
11. Шуляк В.І. Клініко-патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт: дис. на здобуття наук. ступ. доктора мед наук: 14.01.13 / В.І. Шуляк. – Запоріжжя, 2005. – 296 с.
12. Цинзерлинг В.А. Инфекционные поражения нервной системы: вопросы этиологии, патогенеза и диагностики / В.А. Цинзерлинг, М.Л. Чухловина. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. – 448 с. – (Руководство для врачей многопрофильных стационаров).