Get Adobe Flash player

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Автор: Винниченко Л.Б., Головко Т.М., Безсмертна Р.В.

Сторінки: 214 - 220

 

Анотація

         Метою даної роботи було вивчення особливостей перебігу та морфо-функціонального стану міокарду у хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС) в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Під наглядом перебувало 134 хворих віком від 45 до 78 років, співставні за віком та статтю, з ХСН II, III функціонального класу (ФК) ішемічного походження. Основну групу склали хворі на ХСН II, III ФК з супутнім ХОЗЛ II, III стадії (n=74), контрольна група (II група) представлена хворими з ХСН II, III ФК без порушень функції зовнішнього дихання (ФЗД) (n=60). Оцінювали структурно-функціональні параметри серцево-судинної системи методом ехокардіографії, якість життя пацієнтів, вираженість задишки по шкалам, проводилося біохімічне, клінічне дослідження крові, дослідження ФЗД, сатурації кисню. За результатами дослідження в усіх обстежених хворих виявлено зниження якості життя за результатами Мінесотського опитувальника й вірогідно нижчим воно було у хворих з комбінованою патологією. Основними чинниками серцево-судинного ризику, що достовірно відрізняють групу хворих на ХСН ішемічного походження в поєднанні з ХОЗЛ від ізольованої ХСН на тлі ІХС є фактори паління та артеріальна гіпертензія. Вивчення морфо-функціонального стану міокарду показало, що при однаковому функціональному класі ХСН в групі хворих із супутнім ХОЗЛ, в порівнянні з хворими на ХСН без ХОЗЛ, спостерігається більш значне збільшення розмірів правого передсердя (ПП), правого шлуночка (ПШ), середнього діаметра легеневої артерії (СДЛА); вірогідно частіше виявляються артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), прогностично несприятливі типи ремоделювання ЛШ (концентрична та ексцентрична), зменшується кількість осіб із «вповільненим» типом діастолічної дисфункції лівого шлуночка (ДД ЛШ) за рахунок збільшення відсотка хворих із проміжним «псевдонормальним» порушенням ДД ЛШ. При однаковому функціональному класі ХСН, хворі з супутнім ХОЗЛ, в порівнянні з хворими на ХСН без ХОЗЛ, мають вірогідно більш високі показники гемоглобіну та еритроцитів крові. Отже, наявність ознак збільшення правих відділів серця у хворих із ХСН на тлі ІХС зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка дозволяє запідозрити супутнє ХОЗЛ та проводити відповідне обстеження.

        Ключові слова: хронічна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень.

 

        * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Список літератури

1. Карпов Р.С. Сердце-легкие / Р.С. Карпов, В.А. Дудко, С.М. Кляшев - Томск, 2004. – 605 с.
2. Чучалин А.Г. Руководство по респиратонрной медицине / А.Г. Чучалин. - М., 2007. – 814 с.
3. Авдеев С.Н. Стратегия ведения кардиологического пациента, страдающего ХОБЛ. Кардиопульмональные взаимоотношения / С.Н. Авдеев, Г.Е. Баймаканова // Сердце. – 2007. - № 6. –
С. 308-309.
4. Huiart L. Cardiovascular morbidity and mortality in COPD / L. Huiart, P. Emst, S.Suissa // Chest. – 2005. – Vol. 128 (4). –
P. 2640–2645.
5. Наказ МОЗ України від 19.03.2007р. № 128, про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія "
6. Наказ МОЗ України від 03.07.2005р. № 436, "Cтандарти діагностики і лікування кардіологічних хворих"
7. Fox K., Alonso Garcia M. A., Ardissino D. et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. The Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology // Europ. Heart J. — 2006. — Vol. 27, № 11. — P. 1341-1381
8. Мареєе В.Ю. Национальные рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН / В.Ю. Мареєе, Ф.Т. Агеев, Г.П. Арутюнов [и др.] // Сердечная недостаточность. – 2007. – № 8 (1). - С.34-41.
9. "Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease". - National Institutes of Health, 2001. – 100 p.
10. Parazon T. Use of the Minnesota Living with Heart Failure Guality of life Questionnarre in Spain / Parazon T., Lupon J., Conzallz B. [et al.] // Rev. Esp. Cardiol. – 2004. – Vol. 57 (2). - P. 155-160.
11. Козлова Л.И. Хронические обструктивные болезни легких у больных ишемической болезнью сердца:15-летнее наблюдение / Л.И. Козлова, Р.В Бузунов., А.Г. Чучалин // Тер. архив. - 2001. - № 3. - C. 27–32.
12. Hawkins N.M. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: diagnostic pitfalls and epidemiology / Hawkins N.M., Petrie M.C., Jhund P.S. [et al.] // Europ. J. Heart Failure. - 2009. - Vol. 11. - P. 130-139.
13. Braunstein J.B. Noncardiac comorbidity increases preventable hospitalizations and mortality among medicare beneficiaries with chronic heart failure / Braunstein J.B., Anderson G.F., Gerstenblith G. [et al. ]// J. Am. Coll. Cardial. - 2003. - Vol. 42. - P. 1226-1233.
14. Rutten F.H. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: An ignored combination ? Rutten F.H., Cramer M.-J. M., Lammers J.-W. [et al]. // European J. Heart Failure. - 2006. - Vol. 8. - P. 706-711.