Get Adobe Flash player

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КІСТКОВОГО РЕГЕНЕРАТУ ЗА УМОВ КЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Автор: Слісаренко О. В. 

Сторінки: 163 - 168

 

Анотація

     Дослідження проведено на білих лабораторних щурах-самцях зрілого віку, яким наносився дірчастий дефект великогомілкової кістки на фоні змодельованого клітинного зневоднення. З початку експерименту відбувається порушення відсоткового складу клітинних елементів регенерату, причому зі зростанням ступеня дегідратації зміни стають більш вираженими. В подальшому спостерігаються дисрегенераторні зміни та затримка формування тканинних структур, що проявляється у наявності грануляційної тканини на 15 добу при середньому та важкому ступенях та фіброретикулярної - на 24 добу при важкому ступені. Разом з цим протягом спостереження відбувається зниження вмісту основних хімічних елементів, порушення мікротвердості та затримка росту кістки в цілому. Наслідком цих змін є загальна затримка формування кісткового мозоля.

       Ключові слова: травма, великогомілкова кістка, репаративна регенерація, клітинна дегідратація.

       * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Корж М.О. Регенерація кістки – актуальна для ортопедів та травматологів проблема/ М.О. Корж// Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 76.
2. Корж Н.А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Стадии регенерации/ Н.А. Корж, Н.В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. ¬– С. 76-84.
3. Погорєлов М.В. Морфофункціональна оцінка репаративного остеогенезу / М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 3.-С. 120-126.
4. Паршев С.Н. Микротвердость материалов / С.Н. Паршев, Н.Ю. Полозенко // ВолгГТУ, Волгоград, 2004. – 15 с.
5. Чиркова А.М. Гистоморфометрические особенности дистракционных регенератов, формирующихся после нарушения целостности большеберцовой кости различными спопобами/ А.М. Чиркова, Т.А. Силантьева, С.А. Ерофеев // Материалы научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. Гистогенез и регенерация тканей.- СПб, 2004. – С.13-14.
6. Characterization and in vivo evaluation of chitosan-hydroxyapatite bone scaffolds made by one step coprecipitation method / S.N. Danilchenko, O.V. Kalinkevich, M.V. Pogorelov [et. all] // Journal of Biomedical Materials Research Part A – 2011. – Vol. 96A, № 4. – P. 639 – 647.
7. Gerstenfeld L.C. Developmental aspects of fracture healing and the use of pharmacological agents to alter healing / L.C. Gerstenfeld, T.A. Einhorn // J. Musculoskel Neuron Interact. – 2003. – Vol. 3, № 4. – P. 297 – 303.