Get Adobe Flash player

ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СІМ’ЯНИКІВ У НЕПЛІДНИХ ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ, ПІД ВПЛИВОМ АНТИОКСИДАНТНО- ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

Автор: Співак Ж. С. , Бондаренко В. О., Мірошниченко А. В.

Сторінки: 144 - 148

 

Анотація

        Проведено дослідження параметрів спермограм, рівнів тестостерону в крові у неплідних чоловіків , хворих на автоімунний тиреоїдіт, а також у осіб з патосперміями на тлі хронічного простатиту до та після терапії кардонатом разом з вітаміном Е та цефаселем. Показано, що дане лікування призводить до посилення рухливості та покращенню життєздатності сперміїв. Встановлено, що терапія сприяє зменшенню аглютинації сперматозоїдів, що у неплідних чоловіків з автоімунним тиреоїдитом співпадає зі зниженням рівня антитіл до тиреопероксидази. Доведено, що при наявності еутиреоїдного стану та відповідних нормі рівнях тестостерону в крові призначена схема лікування не впливає на функціональний стан щитоподібної залози та секрецію тестостерону яєчками.

        Ключові слова: автоімунний тиреоїдит, антитіла до тиреопероксидази, неплідність, тестостерон, тиреоїдний статус, хронічний простатит.

          * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Співак Ж.С. Функціональний стан сім’яників у неплідних чоловіків з гіпотиреозом за наявності або відсутності автоімунного тиреоїдиту/ Ж.С. Співак, В.О. Бондаренко // Проблеми ендокринної патології. – 2012. - № 2. – С. 10 – 13.
2. Тер-Аванесов Г.В. Современные комбинированные карнитин - содержащие препараты – новое направление в клинической андрологии / Г.В. Тер-Аванесов, Н.Д. Фанченко, М.А. Николаева // Андрология и генитальная хирургия. – 2010. - № 2. - С. 21 – 25.
3. Імунозалежні причини чоловічого безпліддя / Гаврилюк А.М., Чопяк В.В., Наконечный А.Й. [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2010. – № 2. – С. 6 – 14.
4. Макар Р.Д. Современные представления о антитиреоидных антителах / Р.Д. Макар, Н.В. Чернова // Лабораторная диагностика. – 2000. - № 3. – С. 32 -37.
5. Association of sperm anibodies in infertile men / Paschke R., Bertelsbesсk D.S., Tsalimаlma K. [et al.] // American Journal of reproductive immunology. – 1994. – Vol. 32. – P. 88 – 94.
6. Гончарова О.А. Автоімунний тироїдит у постменопаузальному періоді : автореф. дис…. д-ра мед. наук : 14.01.14. / Гончарова Ольга Аркадіївна ; Харків. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». – Х. , 2013. – 39 с.
7. Пат. 25616 Україна , МПК А 61 К 31 / 195 , А 61 К 31 / 355. Спосіб лікування гіпофертильності невизначеного ґенезу у чоловіків / Ю.І. Караченцев, В.О. Бондаренко, Н.О. Карпенко, А.С. Мінухін (UA) ; заявник і патентовласник Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН Ураїни (UA). - № u 2007704552 ; заявл. 24.04.07 ; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. – 3 с.
8. Метаболическая терапия в клинике внутренних болезней: Метод. рекомендации / МЗ Украины ; Сост. : В.К. Серкова, Т.Н. Липницкий, С.В. Зайков, В.А. Козловский. – Винница , 2003. – 20 с.
9. Дозрівання сперматозоїдів : події, наслідки, можливі шляхи контролю/ [Карпенко Н.О., Бондаренко В.О., Кавок Н.С., Боріков О.Ю.] // Фізіологічний журнал. – 2007. – Том 53 , № 1. – С. 91 – 103.
10. Saxena R. Selenium and Its Role in Health and Disease/ R. Saxena, G. Jaiswal // Kuwait Medical Jоurnal. – 2007. – Vol. 39, № 1 – P. 10 – 18.
11. World Health Organization reference values for human semen characteristics/ Cooper T.G., Noonan E, von Eskardstein S. [et al.]// Hum. Reprod. Update. – 2010. – Vol. 16, № 3. – P. 231 – 245.
12. Досвід застосування комплексу кардонат – вітамін Е при лікуванні гіпофертильності невизначеного ґенезу у чоловіків / [Бондаренко В.О., Карпенко Н.О., Кожем’яка В.А., Мінухін А.С.] // Проблеми ендокринної патології. – 2007. – № 3. – С. 28 – 33.
13. Гончарова О.А., Ільїна І.М. Імунокоригувальна дія комплексу «Селен-Метіонін» за автоімунного тиреоїдіту / О.А. Гончарова, І.М. Ільїна // Одеський медичний журнал. – 2010. - № 5. – С. 33 – 35.
14. Применение цефаселя при лечении хронического аутоиммунного тиреоидита /Прилуцкий А.С., Касярум В.П., Прилуцкая О.Я. [и др.] // Международный эндокринологический журнал. – 2011. - № 4. – С. 75 – 78.