Get Adobe Flash player

ДОБОВІ РИТМИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ЧОТИРИХЛОРИСТОГО ВУГЛЕЦЮ В УМОВАХ ШТУЧНОЇ ЗМІНИ ДІЇ СВІТЛОВОГО СИНХРОНІЗАТОРА

Автор: Висоцький І. Ю., Лукянчук В. Д., Висоцький В. І.

Сторінки: 131 - 135

 

Анотація

          Експерименти було проведено на 72 білих крисах-самцях масою 150-220 г з чередуванням світлого та темного періоду доби у співвідношенні 12:12 та за умови ad libitum харчування. Токсичне ураження печінки спричиняли у різні періоди доби (6, 10, 14, 18, 22 и 2 год) шляхом одноразового внутрішньом’язового введення розчину CCl4 з дозуванням 0,5 мл на 100 г маси. Забір проб у тварин проводили через 24 години з моменту введення CCl4. Встановлено, що найбільш виражений гепатотоксичний вплив CCl4 має о 18 і особливо о 22 год, очевидно це пов’язано зі значним збільшенням у темний період доби вмісту таких мембрано-зв’язаних ферментів, як цитохром Р-450-редуктаза та сукцінатдегідрогеназа. Відмічений у цей період доби низький рівень ДК свідчить про більш суттєві порушення та «розриви» мембран ендоплазматичного ретикулуму й значна втрата ними здатності метаболізувати CCl4 під кінець доби до активних радикалів, які індукують ПОЛ. На цьому рівні зареєстровано помітне збільшення рівня МДА, яке можна розцінювати як результат виснаження активності антиоксидантної системи організму.

            Ключові слова: чотирихлористий вуглець, перекисне окислення ліпідів, аспартатамінотраснфераза, аланінамінотрансфераза, лужна фосфатаза

           *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Список літератури

1. Bimodal Clock Gene Expression in Mouse Suprachiasmatic Nucleus and Peripheral Tissues Under a 7-Hour Light and 5-Hour Dark Schedule / W. Tsuyoshi, N. Emiko, N. Nobukiro [et al.] // Journal of Biological Rhythms. – 2007. – V. 22, Issue 1. – P. 58-68.
2. Ontogeny of Circadian Organization in the Rat / Y. Shin, Y. Tomoko, E. W. Biscoe [et al.] // Journal of Biological Rhythms. – 2009. – V. 24, Issue 1. – P. 55-63.
3. Высоцкий И.Ю. Сезонная гепатотоксичность четыреххлористого углерода // Фармакол. и токсикол.: Респ. междувед. сб. – К., 1985. – Вып. 20. – С. 82-86.
4. Скакун Н.П., Высоцкий И.Ю. Эффектвиность витамина Е и селенита натрия при поражении печени четыреххлористым углеродом в зависимости от сезона года // Вопр. питания. – 1984. - № 6. – С. 50-54.
5. Висоцький І.Ю. Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами: Автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.03.06 / Державна установа «Інститут фармакології та токсикології». – Київ, 2007. – 44 с.
6. Плацер З., Видлакова М., Кужела Л. Процессы переокисления липидов при повреждении и ожирении печени // Чехосл. мед. обозрение. – 1970. – Т. 16, № 1. – С. 30-41.
7. Клінічна лабораторна діагностика / Б.Д. Луцик , Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь [та ін.]; за ред. проф. Б.Д. Луцика. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 с.
8. Algasonmi S. Carbon Tetrachloride-induced Hepathotoxicity: Protective Effect of Rocket Eruca sativa L. in Rats // American Journal of Chinese Medicine. – 2010. – V. 38, Issure 1. – P. 75-88.
9. Паранич А.В. Сезонные изменения содержания витамина Е в организме белых крыс разного возраста // Физиол. журн. – 1984. – Т. 30, № 2. – С. 217-222.
10. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука, 1972. – 252 с.
11. Miller Margaret A., Parker Janice M., Colas Antomo E. Circadian rhythm of rat hepatic cytochrome P-450 reductase // Life Sci. – 1978. – V. 23, № 3. – Р. 217-222.
12. Об участии процесса перекисного окисления липидов в механизмах ритмических суточных изменений содержания цитохрома Р-450 в мембранах эндоплазматического ретикулума печени / В.Е. Коган, Ю.П. Козлов, М.В. Биленко [и др.] // Науч. докл. высш. шк. Биол. н. – 1981. - № 11. – С. 26-29.