Get Adobe Flash player

ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ

Автор: Резніченко Н.Ю.

Сторінки: 322-227

Анотація

      

   Метою проведеного дослідження стало визначення змін метаболізму, а саме: добових змін прооксидантної й антиоксидантної систем, функціонування клітинних мембран та стану ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз і здорових чоловіків різного віку. Було обстежено 28 чоловіків, хворих на псоріаз, віком від 45 до 64 років, 40 здорових чоловіків віком 45–64 роки, 35 здорових чоловіків віком 25–44 роки. Уперше встановлено, що зі збільшенням віку у чоловіків відбувається зменшення добового коливання активності перекисного окиснення ліпідів, зростання його загальної активності, неадекватне реагування антиокиснювальної системи; відмічаються порушення функціонування клітинних мембран і зростання ендотоксикозу. У хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп система антиокиснювального захисту майже не реагує на добові коливання активності перекисного окиснення ліпідів, відбувається зменшення стійкості еритроцитарних мембран, збільшення проявів ендотоксикозу, що є патогенетичними ланками захворювання. Обґрунтовано необхідність проведення заходів, спрямованих на покращання обміну речовин у чоловіків старших вікових груп.
      Ключові слова: чоловіки, псоріаз, перекисне окиснення ліпідів, антиокиснювальна система, ендотоксикоз.

           * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Кутасевич Я. Ф. Рациональный выбор топического стероида / Я. Ф. Кутасевич, И. А. Маштакова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2012. – № 1 (44). – С. 55 – 58.
2. Комплексное лечение больных псориазом с применением препарата Карсил Форте / А. Д. Дюдюн, В. П. Федотов, Н. Н. Полион [и др.] // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. – 2009. – № 1-2 (12). – С 245–250.
3. Проценко Т. В. Дифференцированный подход к выбору средств наружной кортикостероидной терапии / Т. В. Проценко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2009. – № 2 (33). – С. 31 – 34.
4. Анфілова М. Р. Вікові особливості ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз за показниками сигма-ШОЕ і гідроліз клітин крові та комплексна дезінтоксикаційна коригувальна терапія / М. Р. Анфілова, І. Н. Ляшенко, С. А. Бондар // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2004. – № 3–4 (7). – С. 91–98.
5. Lee C. S. A review of acitretin, a systemic retinoid for the treatment of psoriasis / C. S. Lee // J. Expert Opin. Pharmacother. – 2005. – № 6 (10). – Р. 1725–1734.
6. Solak Tekin N. Accumulation of oxidized low-density lipoprotein in psoriatic skin and changes of plasma lipid levels in psoriatic patient / N. Solak Tekin, I. O. Tekin, F. Barut // Mediators Inflam. – 2007. – № 20. – Р. 1–5.
7. Болотная Л. А. Роль ПОЛ в патогенезе экземы / Л. А. Болотная // Дерматология и венерология. – 2003. – № 4. – С. 36–39.
8. Денисенко О. І. Стан антиоксидантної системи крові у хворих на алергодерматози / О. І. Денисенко // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т. 9, № 2. – С.83–84.
9. Akhyani M. The lipid profile in psoriasis: a controlled study / M. Akhyani, A. H. Ehsani, R. M. Robati // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – 2007. – № 21. – Р. 1330–1332.
10. Мавров И. И. Анализ частоты, характера, возрастных аспектов обращаемости в косметологические клиники / И. И. Мавров, В. А. Цепколенко // Дерматология и венерология. – 2003. – № 3. – С. 45–47.
11. Cohen A. D. Association between psoriasis and the metabolic syndrome / A. D. Cohen, M. Sherf, L. Vidavsky // Dermatol – 2008. –№ 216. – Р. 152–155.
12. Sommer D. M. Increased prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis / D. M. Sommer, S. Jenisch, M. Suchan // Arch. Dermatol. Res. – 2006. – № 298. – Р. 321–328.
13. Коррекция метаболических нарушений при патологических состояниях / Ю. Г. Резниченко, Г. И. Резниченко, Н. И. Литвин, Н. Ю. Резниченко. – Запоріжжя : Просвіта, – 2008. – С. 96.