Get Adobe Flash player

ПЛАНІМЕТРІЯ ПОВЕРХНІ ОПІКОВОЇ РАНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХІТОЗАНОВИХ МЕМБРАН

Автор: Корнієнко В.В.

Сторінки: 390-397

Анотація

            

   Робота присвячена вивченню динаміки планіметричних показників опікової рани щурів різних вікових груп при застосуванні інноваційних хітозанових мембран. Щурам експериментальної та контрольної груп проводилося моделювання опікової рани ІІІб ступеня, для місцевого лікування яких використовували хітозанові покриття. Планіметрію раневої поверхні проводили за допомогою програми «SEOImagelab 2.0» (Суми, Україна) з урахуванням загальної площі дефекту в см², відносної площі некрозу, грануляцій та епітелізації у відсотках, дослідження яких проводилося на 1-шу, 3-тю, 7-му, 14-ту та 21-шу добу після нанесення травми, що відповідає термінам, які характеризують основні етапи регенераційних процесів шкіри. Оцінка швидкості загоєння раневого дефекту проводилася з використанням таких показників: середньої швидкості зменшення раневої поверхні в см² за добу (СШЗРП) та зменшення площі рани у відсотках за добу. Біологічні покриття з хітозану запобігали вторинному інфікуванню рани, забезпечуючи її захист від зовнішніх впливів, добре моделювалися на рановій поверхні, що  попереджувало травмування новоутвореного епітелію. Починаючи з фази запалення відбувалося прискорення репаративних процесів у рані за рахунок скорочення термінів очищення рани з подальшим заповненням ранового дефекту грануляційною тканиною, більш раннім початком крайової епітелізації в фазах регенерації та епітелізації,  що приводило до скорочення термінів заживлення ран зі зменшенням строків повної епітелізації в середньому на 1,5 доби.

 

        Ключові слова: опіки, лікування, засоби медичного призначення, хітозан, планіметрія.

        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Григорьева Т. Г. Новые технологии хирургического лечения обширных глубоких ожогов и их последствий / Т. Г. Григорьева // Междунар. мед. журнал. – 2002. – Vol. 8 (1–2). – P. 116–118.
2. Midwood K. S. Tissue repair and the dynamics of the extracellular matrix. / K. S. Midwood L. V. Williams, J. E. Schwarzbauer // The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2004. – Vol. 36 (6). – P. 1031–1037.
3. The cellular, biochemical, and mechanical phases of wound healing / R. E. Pollock, F. C. Brunicardi, D. K. Andersen [et al.] // Schwartz's Principles of Surgery, Ninth Edition. – 2009. – McGraw-Hill Professional.
4. Будкевич Л. И. 10-летний опыт применения культивированных аллофибробластов человека при лечении детей с глубокими ожогами / Л. И. Будкевич // Матер. ХХ з’їзду хірургів України. – Тернопіль, 2002. – Т. 2. – С. 636–639.
5. The cell based dressing with living allogenic keratinocytes in the treatment of foot ulcers: a case study / Y. Bayram, M. Deveci, N. Imirzalioglu [et al.] // British journal of plastic surgery. – 2005 – Vol. 58 (7). – P. 988–96.
6. Кризина П. С. Особливості пербігу запального процесу в інфікованих ранах при застосуванні для покриття їх поверхні гідратцелюлозною плівкою та АВВМ – "Дніпро" – МП / П. С. Кризина // Бук. мед. вісник. – 2001. – Т. 5, № 1. – C. 173–176.
7. Парамонов Б. А. Ожоги: Руководство для врачей / Б. А. Парамонов, Я. О. Порембский, В. Г. Яблонский. – СПб. : СпецЛит, 2000. – 480 с.
8. Абаев Ю. К. Справочник хирурга. Раны и раневая инфекция / Ю. К. Абаев // Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 427 с.
9. Bren L. Helping wounds heal / L. Bren // FDA Consumer magazine. – May–June. – 2002. – Vol. 23. – P. 34–41.
10. Yamaguchi Y. Cutaneous wound healing: an update / Y. Yamaguchi // J. Dermatol. – 2001. – Vol. 28. – P. 521–534.
11. Сравнительное изучение эффекти-вности различных биоактивных материалов при лечении гнойных ран / С. Х. Григорян, А. К. Григорян, А. С. Нанян, Э. С. Григорян // Материалы Международной конференции / под ред. В. Д. Федорова, А. А. Адамяна. – М., 2001. – C. 101–102.
12. Добыш С. В. Современные перевязочные средства для лечения ран во второй фазе раневого процесса / С. В. Добыш, А. В. Васильев, О. В. Шурупова // Материалы Международной конференции / под ред. В. Д. Федорова, А. А. Адамяна. – М., 2001. – С. 115.
13. The Role of Moisture Balance in Wound Healing / D. Okan, K. Woo, E. Ayello, G. Sibbald // Adv Skin Wound Care. – 2007. – Vol. 20 (1). – P. 39–53.
14. Ovington L. Hanging Wet-to-Dry Dressings Out to Dry / L. Ovington // Adv Skin Wound Care. – 2002. – Vol. 15 (2). – P. 79–86.
15. Studies on nerve aftinity of chitosan-derived materials / G. HaiPeng, Z. Yinghui, L. Jianchun [et al.] // Journal of Biomedical Material Research. – 2000. – Vol. 52 (2). – P. 285–295.
16. Photocrosslinkable chitosan as a dressing for wound occlusion and accelerator in healing process / Masayuki, Ishihara, Kuniaki [et al.] // Biomaterials. – 2002. – Vol. 23 (5). – P. 833–840
17. Preparation and characterization on mechanical and antibacterial properties of chitosan/cellulose blends / Yu-Bey, Wu, Shu-Huei [et al.] // Carbohydrate Polymers. – 2004. – Vol. 57 (7). – P. 435–440.
18. Чадаев А. П. Современные методики местного медикаментозного лечения инфицированных ран / А. П. Чадаев, А. Д. Климиашвили // Русский медицинский журнал. – 2002. – № 26.
19. Wound bed preparation: a systematic approach to wound management / G. S. Schultz, R. G. Sibbald, V. Falanga [et al.] // Wound Repair Regen. – 2003. – Vol. 11. – P. 23–28.
20. Автандилов Г. Г. Медицинская морфо-метрия. Руководство / Г. Г. Автандилов // Медицина. – М., 1990. – 384 с. : ил.
21. Jones A. M. Are modern wound dressings a clinical and cost-effective alternative to the use of gauze? / A. M. Jones, L. San Miguel // Wound Care. – 2006. – Vol. 15. – P. 65–69.
22. Adsorption effect of activated charcoal on enterohemorrhagic Escherichia coli / K. Naka, S. Watarai, K. Tana [et al.] // Vet Med Sci. – 2001. – Vol. 63. – P. 281–285.
23. The use of physical hydrogels of chitosan for skin regeneration following third-degree burns / N. Boucard, C. Vitona, D. Agayb [et al.] // Biomaterials. – 2007. – Vol. 28. – P. 3478–3488.
24. Ovington L. G. Overview of matrix metalloprotease modulation and growth factor protection in wound healing / L. G. Ovington // Part 1. Ostomy Wound Manage. – 2002. – Vol. 48 (6 Suppl). – P. 3–7.
25. Electrospun nano-fibre mats with antibacterial properties from quaternized chitosan and poly(vinyl alcohol) / M. Ignatova, K. Starbova, N. Markova [et al.] // Carbohydr Res. – 2006. – Vol. 341. – P. 2098–2107.