Get Adobe Flash player

ПРОТОКОЛ ПАТОГІСТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АНГІОАРХІТЕКТОНІКИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА

Автор: Бесединська О. В., Давиденко І. С., Бесединський В. І., Андрєєв С. А.

 

Сторінки: 413-418

Анотація

            

   Периферійна нейропатія – клінічний синдром, що розвивається внаслідок дії різноманітних етіологічних чинників на периферійні нерви та відрізняється неоднорідними патогенетичними механізмами. Полінейропатії займають друге місце в структурі захворювань периферійної нервової системи, після ветеброгенної патології, проте значно випереджають її за тяжкістю клінічних проявів та інвалідизуючими наслідками. Важливу роль відіграють судинні чинники розвитку периферійної нейропатії, які пов’язані з залученням у процес vasanervorum та об’єднують велику групу захворювань. Для виявлення патологічних змін мікроциркуляторного русла периферійних нервів необхідні поглибленні патогістологічні дослідження його компонентів на різному рівні, проведені патологоанатомами з використанням комплексу методик, які спрямовані на елективне виявлення різних елементів судинної стінки. Постає питання про необхідність розроблення протоколів, які б забезпечували комплексний багатофакторний аналіз великої кількості даних. Метою дослідження було розроблення систематизованого переліку патогістологічних змін у мікроциркуляторному руслі периферійного нерва.

     Ґрунтуючись на даних літератури та досвіді власних спостережень для опису патогістологічних змін окремих компонентів мікроциркуляторного русла периферійного нерва був розроблений протокол дослідження. Систематизований перелік патогістологічних змін був апробований під час дослідження 220 великогомілкових нервів у хворих із цукровим діабетом та контрольній групі.

  Використання запропонованого протоколу дослідження для опису патоморфологічних змін у судинах дозволить проводити обєктивну діагностику та правильну інтерпретацію отриманих даних.

  Перспектива цього дослідження полягає у створенні протоколу компютерного морфометричного аналізу ангіоархітектоніки периферійних нервів.

    Ключові слова: судинна стінка, артеріола, венула, капіляр, периферійна нейропатія, мікроангіопатія

   *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

  

Список літератури

  1. Балаболкин М. И. Диабетическая нейропатия / М. И. Балаболкин, Т. Е. Чернышова, В. В. Трусов, И. В. Гурьева. М. : Медицина, 2003. – 440 с.
  2. Багрій М. М. Протокол патогістологічного дослідження судинної стінки / М. М. Багрій // Вісник проблем біології і медицини. − 2007. − № 2.− С. 35–38.
  3. Зербино Д. Д. Васкулиты и ангиопатии / Д. Д. Зербино. – К. : Здоровя, 1977. – 101 с.
  4. Салтыков Б. Б. Диабетическая микроангиопатия / Б. Б. Салтыков, В. С. Пауков. М.: Медицина,
  5. Струков А. И. Сравнительная патология микроциркуляторного русла / А. И. Струков, А. А. Воробьева // Кардиология. – 1976. – № 11. – С.8
  6. Зербино Д. Д. Автоматизированное описание патогистологических изменений в сосудах: формирования массива исходных данных / Д. Д. Зербино, Д. Ф. Эрдманис, Ю. А. Поспишаль. // Архив патологии. – 1982. № 12. – С.73
  7. Гаврилюк О. М. Еластичні волокна: особливості структури та патогістологічні зміни / О. М. Гаврилюк // Львівський медичний часопис. – 1997. № 1
  8. Куприянов В. В. Микроциркуляторное русло / В. В. Куприянов, Я. Л. Караганов, В. И. Козлов. – М.: Медицина. – 350 с.
  9. Геращенко С. Б. Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та при патології) / С. Б. Геращенко, О. І. Дєльцова, А. К. Коломійцев, Ю. Б. Чайковський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 342 с.