Get Adobe Flash player

ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО, ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ПОКАЗНИКІВ СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ

Автор: Сміян О. І., Курганська В. О., Січненко П. І., Бинда Т. П.

Сторінки: 437-444

Анотація

            

    У 128 дітей із бронхіальною астмою віком від 12 до 18 років проведене визначення впливу кількісного та якісного складу мікрофлори кишечнику на стан мінерального обміну та функціонування імунної системи. Простежені кореляційні зв’язки між кількістю представників мікробіоценозу кишечнику, досліджуваними біоелементами та показниками імунного статусу.

     Виявлено залежність показників імунної системи та мікроелементного складу від порушень у кількості та якості кишкової мікрофлори в організмі дитини, хворої на бронхіальну астму, зокрема, виявлені прямі та зворотні достовірні корелятивні зв’язки середньої сили між клітинною, гуморальною ланками імунної системи, концентрацією мікроелементів у сироватці крові та кількісно-якісним складом мікрофлори кишечнику як у періоді загострення хвороби, так і в періоді ремісії, що проявлялося значним дисбалансом імунного та мікроелементного гомеостазів у відповідь на патологічні зміни мікробіоценозу кишечнику.

    Отримані результати дають підставу розглядати кишковий дисбактеріоз у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, як один з ендогенних чинників, що призводить до порушення функції імунної системи, мікроелементного обміну, а саме: одночасне зниження кількості лакто- та біфідобактерій, кишкової палички та зростання колоній умовно-патогенних мікроорганізмів, стафілококів та грибів істинно впливають на зміни в імунній системі та мікроелементному складі, підтримують алергічне запалення в організмі дитини навіть у періоді ремісії, що є досить актуальним та перспективним у плані пошуку нових оптимальних шляхів лікування бронхіальної астми дитячого віку.

       Ключові слова: бронхіальна астма, мікробіоценоз кишечнику, дисбіоз, імунна система, мікроелементи.

      *RAIDEN@ukr.net

 

Список літератури

 1. Профілактика та лікування мікроекологічних порушень у дітей раннього віку : методичні рекомендації / упоряд. : Ю. Г. Антипкін, О.Г.Шадрін, О. М. Муквіч. – Київ, 2010. – 32 с.
 2. Хавкин А. И. Микробиоценоз кишечника и иммунитет / А. И. Хавкин  // Русский медицинский журнал. – 2003. – Т. 11. – № 3. – С. 122–126.
 3. Bacterial biogeography of the human digestive tract / J. C. Stearns, M. D. Lynch, D. B. Senadheera [et al.] // Sci Rep. – 2011. – № 1. – Р. 170.
 4. Frick JР. 112–124.
 5. Пілецький А. М. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на бронхіальну астму, поєднану із синдромом хронічної втоми / А. М. Пілецький // Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т.
 6. Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка застосування Лактовіту Фортепри при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку / О. І. Сміян, В. В. Слива, О. П. Мощич [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2011. – №8
 7. Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості/ О. І. Сміян, В. О. Курганська, О.П. Мощич [та ін.] // Здоровье ребёнка. – 2012. – № 4 (39). – С.35–38.
 8. Сміян О. І. Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання / О. І. Сміян, В. О. Курганська, О. П. Мощич // Педіатрія, акушерство, гінекологія . – 2011. – Т. 73. – № 5. – С. 7–12 .
 9. Про затвердження Протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей :  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2005 р., № 767.
 10. Эпштейн-Литвак Р.В. Бактериологическая диагностика кишечника : метод. Рекомендации. / Р. В. Эпштейн-Литвак, Ф. Л. Вильшанская. –М., 1977. –23 с.
 11. Mancini G. Immunochemical quantita of antigene by einyle radial immunodiffusion / G.Mancini, A.Heremana// Immunochemistry. 1965.
 12. Serum copper and zinc levels in healthy greek children and their parents / I. Voskaki, V. Arvanitidou, H. Athanasopoulou [et al.] // Biological trace element research. – 2010. – Vol. 134 (2). – P. 136
 13. Zinc homeostasis in pediatric critical illness / N. Z. Cvijanovich, J. C. King, H. R. Flori [et al.] // Pediatric critical care medicine. – 2009. – Vol. 10 (1). – P. 2934.