Get Adobe Flash player

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЕНДОКРИННОГО КОМПОНЕНТА СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ В УМОВАХ ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Автор: Романюк А. М., Москаленко Ю. В.

Сторінки: 224-236

Анотація

         

У роботі подані результати дослідження тканини сім’яних залоз 128 статевонезрілих щурів-самців періоду новонародженості, підсисного, інфантильного та ювенільного вікових періодів. Метою дослідження було вивчення морфофункціональних особливостей становлення ендокринного апарату сім’яників статевонезрілих щурів у ранньому постнатальному онтогенезі за умов впливу комбінації солей важких металів та в умовах корекції L-карнітином.

Усі тварини поділені на 2 серії: контрольну та експериментальну. Контрольна серія складалася з інтактних щурів, які отримували дистильовану воду, та групи тварин, які отримували L-карнітин у вигляді сиропу ентерально дозою 50 мг/кг. Експериментальна серія мала у своєму складі групу щурів, які зазнавали впливу СВМ, та групу тварин, у яких вплив СВМ коригувався L-карнітином. Тварини експериментальної серії з питною водою отримували комбінований розчин, що містив 1 мг/л солей Cr (VI), 1 мг/л солей Pb (II), 1 мг/л солей Mn (II), 1 мг/л солей Zn (II), 1 мг/л солей Cu (II) та  10 мг/л солей Fe (ІІІ). Щури групи корекції з питною водою отримували комбінацію солей важких металів та L-карнітин ентерально за допомогою зонда 1 раз на добу дозою 50 мг/л. Кожна група тварин складалася із 8 щурів. Тварин зважували та виводили з експерименту на 5-ту, 15-ту, 30-ту і 60-ту доби шляхом декапітації на тлі медикаментозного сну під ефірним наркозом. Виділена тканина сім’яників досліджувалася за допомогою гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних та морфометричних методів.

Було встановлено, що у ранньому постнатальному онтогенезі у сім’яниках щурів контрольних груп відбуваються дозрівання та збільшення кількості функціонально активних клітин Лейдіга і зменшення кількості гландулоцитів із низькою активністю, формування клітинних кластерів у вигляді острівців і тяжів. В умовах впливу комбінації солей важких металів кількість функціонально активних клітин Лейдіга збільшується, диференціація ендокринного компонента прискорюється. При корекції впливу солей важких металів L-карнітином морфофункціональна активність гландулоцитів порівняно з контролем незначно зростає, проте залишається меншою, ніж в умовах вживання щурами солей важких металів. На фоні активації

клітин Лейдіга спостерігається феномен інтратубулярного гальмування дозрівання сперматогенного епітелію. Посилення морфофункціональної активності ендокринних клітин сім’яників в умовах впливу солей важких металів може пояснюватися різними механізмами: активацією системи цитохрому Р 450, участю тестостерону в стресорних реакціях організму та активацією клітин Лейдіга за механізмом зворотного негативного зв’язку при структурних порушеннях ланок гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі. Підвищення морфофункціональної активності ендокринного компонента сім’яників в умовах впливу порогових концентрацій сполук важких металів може призводити до порушення поведінкових реакцій у бік підвищення агресивності особини, що підтверджується даними літератури. Оскільки в екологічно забруднених районах сполуками важких металів України рівень злочинності високий, можна припустити, що еколого-біологічний фактор може мати значення у структурі ризиків виникнення правопорушень.

Ключові словасім’яники, статевонезрілі щури, клітини Лейдіга, солі важких металів, ранній постнатальний онтогенез.

ladymosk@yandex.ru

Список літератури

 1. Avramenko NV, Barkovskiy DE. [Aspects of reproductive health of Ukrainian population]. Zap Med J. 2010;12(3):71–73.
 2. Nikitin AI. Vrednye factory sredy i reproduktivnaya systema cheloveka [Dangerous environmental factors and the human reproductive system]. Saint Petersburg: Elby-SPb Publ., 2005. 216 p.
 3. Cheng J, Fu J, Zhou Z. The mechanism of manganese-induced inhibition of steroidogenesis in rat primary Leydig. Toxicology. 2005;211(1–2):1–11.
 4. Artyuchin AA. [Anthropogenic causes of male infertility and their prophylactics]. Med truda prom ecol. 2004;10:42–43.
 5. Wirth JJ, Mijal RS. Adverse effects of low level heavy metal exposure on male reproductive function. Systems Biology in Reproductive Medicine. 2010;56(2):147–67. doi: 10.3109/19396360903582216
 6. Laws of Ukraine. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.cgi?nreg=3447-1
 7. Kryvetskiy VV, Moskalenko RA, Karpenko LI, Zakorko I-MS. [Features of morphofunctional study of testis’ endocrine component in experimental conditions]. Journal of Clinical and Experimental Medical Research. 2013;1(2):149–154.
 8. Fitzgibbons PL, Page DL, Weaver D, Thor AD, Allred CD, Clark GM, Ruby SG, O'Malley F, Simpson JF, Connolly JL, Hayes DF, Edge SB, Lichter A, Schnitt SJ. Prognostic factors in breast cancer. Archives of Pathology and Laboratory Medicine. 2000;124:966–978.
 9. Narbutova ТЕ. [Dynamic structure-functional changes of testes of second progeny mice under accumulation of lead and alfa-tocoferol treatment]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2011;16:27–31.
 10. Romanyuk AM, Saulyak SV, Moskalenko RA, Moskalenko YuV. [Spermatogenic function under the influence of heavy metals salts and correction of preparation Tivortin ®]. Lik. sprava. 2012;1-2:123–128.
 11. Topka EG, Kushnariov OA. [Two population Sertoli cells in experimental cryptorchidism and its surgical correction]. Urology. 2002;4:67–68.
 12. Chem A, Cormack D. Histologiia [Histology]. Moscow: Myr Publ., 1983. 245 p.
 13. Mendis-Handagama SM, Ariyaratne HB. Differentiation of the adult Leydig cell population in the postnatal testis. Biology of Reproduction. 2001;65:660–671.
 14. Tapanainen J, Kuopio T, Pelliniemi LJ, Huhtaniemi I. Rat testicular endogenous steroids and number of Leydig cell between the fetal period and sexual maturity. Biology of Reproduction. 1984;31:1027–35.
 15. Kuopio T, Pelliniemi LJ, Huhtaniemi I. Rapid Leydig cell proliferation and LH receptor replenishment after a single injection of human chorionic gonadotropin in the neonatal testis. Biology of Reproduction. 1989; 40:135–143.
 16. Medvedev YuL, Portnoy AS. [The morphology of hormone producing cells in the testis dyshormonal hyperplastic prostatopaty]. Arch Pathol. 1969;31(5):65–71.
 17. Wang FF, Wang Q, Chen Y. Chronic stress induces ageing-associated degeneration in rat Leydig cells. Asian JAndrology. 2012;14(4):643–8.doi: 10.1038/aja.2011.183
 18. Homady M, Hussein H, Jiries A, Mahasneh A, Al-Nasir F, Khleifat K. Survey of some heavy metals in sediments from vehicular service stations in Jordan and their effects on social aggression in prepubertal male mice. Environmental Research. 2002;89(1):43–9.
 19. Bataineh H, Al-Hamood MH, Elbetieha AM. Assessment of aggression, sexual behavior and fertility in adult male rat following long-term ingestion of four industrial metals salts. Human and Experimental T. 1998;17(10):570-6.
 20. Retrieved from: http://jankoy.org.ua/kriminalnaya-karta-ukrainy/
 21. Retrieved from: http://slavs.org.ua/ukraine_survival