Get Adobe Flash player

КАЛЬЦИФІКАЦІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОШИРЕННЯ, ПАТОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Романюк А. М., Москаленко Р. А., Рєзнік А. В., Гапченко А. В.

Сторінки: 417-426

Анотація

         

Резюме. У щитоподібній залозі (ЩЗ) кальцифікати зустрічаються як при доброякісній, так і за умов злоякісної її патології. Отримана діагностична інформація про кальцифіковані об’єкти у ЩЗ часто не береться до уваги клініцистами або їй надається мінімальне клінічне значення (Khoo M.L. et al, 2002).

Метою роботи є проведення аналізу даних наукової літератури для встановлення поширення, механізмів виникнення та діагностичне значення патологічної біомінералізації у щитоподібній залозі.

Вік пацієнта, стать, розмір та гістологічна належність пухлини, наявність метастатичного ураження поза ЩЗ, стан лімфатичних вузлів є значимими маркерами для прогнозу у пацієнтів з раком ЩЗ (РЩЗ) (Bai Y. et al, 2008). Серед усіх захворювань ЩЗ найбільш часто кальцифікація виявляється при папілярному раку щи-топодібної залози (ПРЩЗ). Однак, клінічне значення кальцифікації, включаючи співвідношення клінічних проявів, вплив на виживання пацієнта та молекулярні механізми, які відповідають за кальцифікацію тканини пухлини, залишається невстановленим. Грунтуючись на клінічних особливостях патологічної біомінералізації, Bai Y., et al., (2009) кальцифікати ЩЗ поділили на псаммомні тільця (ПТ), стромальну кальцифікацію та ектопічне формування кіст-кової тканини (осифікацію). Присутність ПТ більшість авторів вважає діагностичним критерієм ПРЩЗ. ПТ характеризується як сферичні кальцифіковані осередки побудовані з концентричних пластинок (LiVolsi V. et al., 2004, Johanessen J.V. et al., 1980). Оси-фікація або формування кістки, фіксувалася у випадках, коли ідентифікувався кістковий матрикс та остеоцити (Bai Y. et al., 2009). Всі кальцифікати, які не підходили під визначення ПТ та осифікації, вважалися стромальною кальцифікацією, включаючи та-кож псаммомоподібні кальцифі-кати – округлі без пошарової структури та пошаровані, але з нерівними краями. Стромальна кальцифікація виникає внаслідок відкладення депозитів фосфату кальцію у фіброзну строму. У процесах патологічної біоміне-ралізації ЩЗ на молекулярному рівні беруть участь кісткоутво-рювальні білки (bone morphogenetic protein - BMP) 1, 2, 4, 9 та 11, остеопонтин, АЛК1, TGF-β1.

Таким чином, ознаки патологічної біомінералізації (кальцифікації) можуть бути важливим диференційно-діагностичним критерієм пухлин ЩЗ як при ультразвуковому дослідженні, так і при патогістологічному дослідженні. Це особливо стосується пацієнтів з солітарним кальцифікованим вузлом, кальцифікацією лімфатичних вузлів шиї, мікрокальцинатами у пацієнтів старшого віку (більше 45 років) та грубою кальцифікацією вузлів. Особливу увагу патологам необхідно звернути на псаммомні тільця ЩЗ не пов’язані з пухлинною патологією, так як це може бути ознакою прихованого ПРЩЗ (мікрокарцинома) або метастазу з протилежної частки залози.

Ключові слова: щитоподібна залоза, кальцифікація, псаммомні тільця, осифікація, діагностика.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Diseases of the thyroid/ Edited by Lewis E. Braverman. Humana Press, New Jersey. 2000; 432 pp.
2. Khoo M.L., Asa S.L., Witterick I.J., Freeman J.L. Thyroid calcification and its assotiation with thyroid carcinoma. Head Neck. 2002; 24:651-655.
3. Mazzaferri E.L. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med. 1993; 328:553–559.
4. Lee J., Lee S.Y., Cha S.H., Cho B.S., Kang M.H., Lee O.J. Fine needle aspiration of thy-roid nodules with macrocalcification. Thy-roid. 2013.
5. Lyons R., Waters P.S., Sugrue C., Kerin M.J. An unusual presentation of calcified thyroid gland. BMJ Case Rep. 2012. Pii: bcr 2012007844. Doi:10.1136/bcr-2012-007844.
6. Wu C.W., Dionigi G., Lee K.W., Hsiao P.J., Paul Shin M.C., Tsai K.V., Chiang F.Y. Cal-cifications in thyroid nodule identified o pre-operative computed tomography: patterns and clinical significance. Surgery. 2012. Vol. 151, 151(3): 464-70. Doi 10.2016/j.surg.2011.07.032.
7. Bai Y., Zhou G., Nakamura M., Ozaki T., Mori I., Taniguchi E., Miyauchi A., Ito Y., Kakudo K. Survival impact of psammoma bodies, stromal calcifications, and bone for-mation in papillary thyroid carcinoma. Mod-ern pathology. 2009. 22, 887-894.
8. Yoo E.Y., Shin J.H., Ko E.Y., Han B.K. Contribution of the BRAF mutation analysis in calcified thyroid nodules. Am J Roentgenol. 2012; 198(4):891-5. doi: 10.2214/AJR.11.6866.
9. Shi C., Li S., Shi T., Liu B., Ding C., Qin H. Correlation between thyroid nodule calcifica-tion morphology on ultrasound and thyroid carcinoma. J Int Med Res. 2012; 40 (1):350-7.
10. Gungor B., Polat A.C., Polat C., Seren D., Erzurumlu K. Do the calcifications in the thyroid gland predict malignancy? Bratisl Lek Listy. 2012; 113 (9):552-5.
11. Kim B.K., Choi Y.S., Kwon H.J., Lee J.S., Heo J.J., Han Y.J., Park Y,H., Kim J.H. Relationship between patterns of calcification in thyroid nodules and histopathologic findings. Endocr J. 2013. 28;60 (2):155-60.
12. Chen G., Zhu X.Q., Zou X., Yao J., Liang J.X., Huang H.B., Li L.T., Lin L.X. Retro-spective analysis of thyroid nodules by clini-cal and pathological characteristics, and ultra-sonographically detected calcification corre-lated to thyroid carcinoma in South China. Eur Surg Res. 2009; 42 (3):137-42. doi:10.1159/000196506.
13. Liu H.F., Tang W.S., Yang Z.Y. [Thyroid nodules with calcification and thyroid carci-noma]. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2003; 25(5):626-9 [Article in Chinese].
14. Kouvaraki M. A., et al. Role of preoperative ultrasonography in the surgical management of patients with thyroid cancer. Surgery, 2003, 134.6: 946-954.
15. Bai Y., Kakudo K., Li Y. et al. Subclassifica-tion of non-solid-type papillary thyroid carci-noma identification of high-risk group in common type. Cancer Sci. 2008; 99:1908-1915.
16. Consorti F., Anello A., Benvenuti C et al. Clinical value of calcifications in thyroid car-cinoma and multinodular goiter. Anticancer Res. 2003; 23:3089-3092.
17. Seiberling K.A., Dutra J.C., Grant T, et al. Role of intrathyroidal calcifications detected on ultrasound as a marker of malignancy. Laryngoscope. 2004; 114:1753-1757.
18. Triggiani V., Guastamacchia E., Licchelli B, et al. Microcalcifications and psammoma bodies in thyroid tumors. Thyroid. 2008; 18:1017-1018.
19. LiVolsi V.A., Mazzaferri E.L., Schneider A.B., Albores-Savedra J., Hay I. Papillary carcinoma. In: Delellis R.A., Lloyd R.V., Heitz P.U., Eng C. editors. World Health Or-ganization Classification of tumors, pathology and genetics of tumors of endocrine organs. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. 2004. p. 57-66.
20. Johannessen J.V., Sobrinho-Simoes M. The origin and significance of thyroid psammoma bodies. Lab. Invest. 1980:43:287-96.
21. Park S.H., Suh E.H., Chi J.G. A histopatho-logic study on 1095 surgically resected thy-roid specimens. Jpn J Clin Oncol. 1988;18:297-302.
22. Hunt J.L., Barnes E.L. Non-tumor-assotiated psammoma bodies in the thyroid. Am J Clin Pathol. 2003; 119:90-94.
23. Das D.K. Psammoma body: a product of dys-trophic calcification or of a biologically active process that aims at limiting the growth and spread of tumor? Diagn Cytopathol. 2009. 37 (7)534-41. doi: 10.1002/dc.21081.
24. Schneider N.I., Bauernhofer T., Schollnast H., Ott A., Langner C. Pancreatic adenocarcinoma with multiple eosinophilic extracellular deposits consistent with noncalcified psammoma bodies. Virchows Arch. 2011; 459:623-625.
25. Hudelist G., Singer C.F., Kubista E., Manavi M., Mueller R., Pischinger K. et al. Presence of nanobacteria in psammoma bodies of ovar-ian cancer. Evidence for pathogenetic role in intratumoral biomineralization. Histopatholo-gy. 2004. 45: 633-7.
26. Li S., Boudousquie A.C., Baloch Z.W., Min-da J.M., Gupta P.K. Aluminum silicate –containing psammoma bodies in a cervi-covaginal smear (Pap): cytological, ultrastructural, and radiographic microprobe studies. Diagn. Cytopathol. 1999. 21: 122-4.
27. Merlin Olivera P.S., del C. Leyva Bohorquez P., Martinez-Cruz R., Canseco S.P., Hernandez P et al. A study on inorganic ele-ments in psammomas from ovarian & thyroid cancer. Indian J Med Res. 2012; 135:217-220.
28. Hopkins D.R., Keles S., Greespan D.S. The bone morphogenetic protein 1 / Tolloid-like metalloproteinases. Matrix Biol. 2007; 26:508-523.
29. Hatakeyama S., Gao Y.N., Ohara-Nemoto Y, et al. Expression of bone morphogenetic pro-teins of human neoplastic epithelial cells. Bi-ochem Mol Biol Intern. 1997; 42:497-505.
30. Ge G., Greenspan D.S. BMP1 controls TGF-beta1 activation via cleavage of latent TGF-beta-binding protein. J Cell Biol. 2006; 175:111-120.
31. Sung J-Y., Na K.Y., Lee S.K., Jung W.W., Kim Y.W., Park Y.K. ALK-1 and BMP-9 overexpression as a cause of ossifying papil-lary thyroid carcinoma. Virchovs Arch. 2012; 461 (Suppl. 1): S 104.
32. Scatena M., Liaw L., Giachelli C.M. Osteo-pontin: A multifunctional molecule regulating chronic inflammation and vascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007; 27:2302–2309.
33. Franzen A., Heinegard D. Isolation and char-acterization of two sialoproteins present only in bone calcified matrix. Biochemical J. 1985; 232: 715-24.
34. Giachelli C.M., Steitz S. Osteopontin: a ver-satile regulator of inflammation and bio-mineralization. Matrix. Biol.2000;19: 615-622.
35. Nemir M., De Vouge M.W., Mukherjee B.B. Normal rat kidney cells secrete both phos-phorylated and nonphosphorylated forms of osteopontin showing different physiological properties. J Biol Chem. 1989; 25:264(30):18202-8.
36. Gong T., Wang J. [The analysis of the calcification in differentiating malignant thyroid neoplasm and the molecular mechanisms for the formation of the calcification]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2012;26(16):763-6. [Article in Chinese].