Get Adobe Flash player

МОДЕЛЮВАННЯ ГЛАУКОМИ І АДРЕНАЛІНОВИЙ СТРЕС

Автор: Міхейцева І. М.

Сторінки: 427-437

Анотація

         

Мета: вивчити можливість формування ознак первинної глаукоми – підвищеного офтальмотонуса і морфологічних змін оптичного апарату ока - у літніх тварин при введенні стрес-гормону адреналіну.

Матеріали і методи. Дослідження проведені на 40 кроликах віку 2-3 року, а також на 25 щурах віку12-15 місяців. Глаукому моделювали шляхом внутрішньовенного введення за розробленою нами схемою 0,18% розчину адреналінугідротартрату кроликам внутрішньовенно, щурам внутрішньочеревинно.

Контроль внутрішньо очного тиску (ВОТ) здійснювали до вве-дення адреналіну апланаційним тонометром Маклакова, плунжер вагою 7,5 грами у кроликів і 2 грами у щурів під місцевою анастезією. Гісто – морфологічні дослідження тканин енуклейованих очей тварин проведені на препаратах, забарвлених гематоксилін - еози-ном. Для статистичної оцінки експериментальних даних застосовують дисперсійний аналіз для повторних вимірів.

Результати. Повторювані системні ін'єкції адреналіну літнім кроликам і щурам викликають у них істотне підвищення ВОТ. В період введення препарату це підвищення складає у кроликів 25%, а у щурів - 52%. Після припинення індукції моделі адреналіном ВОТ продовжує збільшуватися. У кроликів цей показник перевищує початкові значення на 38% через 6 місяців спостереження, а через 12 місяців - на 57%. У щурів через 10 тижнів після введення адреналіну ВОТ підвищується на 72% і залишається на цьому рівні через 20 тижнів спостереження. Дисперсійний аналіз для повторних вимірів з використанням лінійної моделі змішаного типу показує, що в експерименті з моделюванням глаукоми, розтягнутому в часі, для формування високого ВОТ не має значення фактор часу, а суттєвим є саме вплив адреналіну – фактору, що індукує патологічний процес. Гісто-морфологічні дослідження виявляють дистрофічні зміни в стінках судин очей експериментальних тварин, які супроводжуються переродженням гангліозного шару сітківки і тканини зорового нерва з глибокою екскавацією диска.

Висновки. Хронічний стрес на тлі тривалого введення адреналіну літнім кроликам і щурам викликає формування ознак глаукоми – стійкого підвищення офтальмотонуса і характерні зміни структури сітківки і зорового нерва.

Ключові слова: глаукома, модель, адреналін, стрес, внутрішньоочний тиск, сітківка.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

  1. Афендулова И.С., Захарова И.А. Влияние психо-эмоционального стресса на развитие первичной глаукомы.Глаукома 2008; 4:35-36.[Afendulova I.S., Zaharova I.A.Vliyaniepsiho-emotsionalnogo stressa na razvitie pervichnoy glaukomy. Glaucoma 2008;4:35-36.(In Russ)].
  2. Kaluza G. Maurer H.Stress and intraocular pressure in open angle glaucoma.Psychology and Health.1997; 5:667-675.
  3. Schwarts B.  Differences of adrenal stress control mechanisms in subjects with glaucoma and normal subjects.Arch. Ophthalmol.1981; 10:1770 – 1777.
  4. Луценко Н. С. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відрито кутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні: автореф…докт.мед.наук. Одеса: 2008; 32. [Lutsenko N.S. Gormonalno-metabolichni porushennya pri pervinniy vidritokutoviy glaukomi ta patogenetychne obgruntuvannya yih korektsiyi v kompleksnomu likuvanni: avtoref… dokt.med.nauk. Odesa: 2008; 32 (In Ukr)].
  5. Kwon Y.H., Caprioli J. Primary open angle glaucoma. Duane’s clinical ophthalmology.  – Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins: 1999:1-30.
  6. Jay J.L.  Murdoch  J.R. The rate of visual field loss in untreated primary open angle glaucoma.  Br.J.Ophthalmol.1993; 77(3):176-178.
  7. Leske M.C., Heijl A., Hyman L. [ et al.]  Predictors of long-term progression in the early manifest glaucoma trial.Ophthalmology2007; 114 (11):1965–1972.
  8. Кассиль Г.Н. Наука о боли. – М.: Наука:1975. 400.[Kassil G.N. Nauka o boli. – Moskow: 1975. 400 (In Rus.)].
  9. Шевалев В.Е.  Гиперболическая линейка для измерения тонограмм. Офтальмологический журнал1947;  3:140-144.[Shevalev V.E. Giperbolicheskayalineykadlyaizmereniyatonogramm.Oftalmologicheskiyzhurnal 1947; 3:140-144.(InRus.)].
  10. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине.  Москва: 2011. 478[Lang T.A., Sesik M. Kak opisyvat statistiku v meditsine.Moskow: 2011. 478 (InRus)].
  11. Липовецкая Е.М., Степанок Е.Г. Гистоморфологические исследования при экспериментальной глаукоме. Офтальмологический  журнал 1967;1:52-56.[Lipovetskaya E.M., Stepanok E.G.Gistomorfologicheskie issledovaniya pri eksperimentalnoy glaukome. Oftalmologicheskiy zhurnal 1967;1:52-56.(InRus)].
  12. Самусенко И.А., АлексеевВ.Н.,АбузайедВ.Н. Морфологические проявления лечебного патофорфоза глаукомной оптической нейропатии при экспериментальной глаукоме.Глаукома 2003;4:3-9.[Samusenko I.A.Alekseev V.N., Abuzayed V.N. Morfologicheskie proyavleniya lechebnogo patoforfoza glaukomnoy opticheskoy neyropatii pri eksperimentalnoy glaukome. Glaukoma2003;4:3-9. (In Rus)].
  13. Quigley H. Histological and clinical features of the optic nerve head in early glaucomatous diagnosis. Ocular blood flow in glaucoma. Kugler Pub.:1988. 83.
  14. Егоров Е.А., Курмангалиева М.М., Федотовских Г.В. Морфологическое исследование сітчатки глаз больных глаукомой. Русский медицинский журнал 2004; 2: 54-56.[Egorov E.A., Kurmangalieva M.M., Fedotovskih G.V. Morfologicheskoe issledovanie setchatki glaz bolnyih glaukomoy. Russkiy meditsinskiy zhurnal 2004; 2: 54-56.(InRus)].