Get Adobe Flash player

ПРУЖНОЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ

Автор: Байдужа О. М.

Сторінки: 473-481

Анотація

         

Мета дослідження: визначення пружно-еластичних властивостей артеріальних судин та ендотеліальної функції і їх взаємозв’язку у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) 2-ї стадії.

Обстежено 150 пацієнтів середнього віку 51,6±10,9 років. Основну групу склали хворі на ГХ ІІ стадії. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб співставного віку.

Встановлено, що у хворих на ГХ ІІ стадії мали місце достовір-ні зміни з боку пружно-еластичних властивостей артері-альних судин м’язово-еластичного та м’язового типу, що проявлялось підвищенням тонусу крупних, середніх та дрі-бних артерій та зниженням повільного та швидкого кровотоку у них. Зазначені зміни превалювали в басейні плечової та внутрішньої сонної артерії з перевагою в останній.

Виявлена пряма залежність зазначених змін в судинах від рівня артеріального тиску з пе-ревагою при 3 ступені АГ. Поді-бні зміни проявлялися і за показниками швидкості розповсюдження пульсової хвилі. За показниками компресійної гіперемії плечової артерії вже при 1 ступені АГ виявлені достовірні зміни показників ендотеліальної функції, які збільшувались у за-лежності від ступеня АГ та були максимальними при 3 ступені АГ. Знайдені кореляційні взає-мозв’язки між показниками пружно-еластичних змін судинних артеріальних басейнів та ендотеліальною дисфункцією підтверджують важливе патогенетичне значення останньої в розвитку прогре-сування ремоделювання та по-рушення кровоплину в судинах при II стадії АГ.

Ключові слова: пружноеластичні властивості артеріальних судин, ендотеліальна дисфункція, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

  1. Vizir VA, Berezin AE. [The role of endothelial function in formation and progression of essential hypertension. Prognostic importance and prospects of treatment]. Ukr. Med. Chasopys. 2000;(5):23–33.
  2. Ivanova OV, Rohozova LN, Balakhonova TV. [Definition of shoulder artery sensitivity to tension shear on endothelia as method of detection of endotheliainduced vasodilatation with high definition ultrasound in patients with hypertension]. Cardiology. 1998;38(3):37–41.
  3. Kovalenko VN, Kornatsky VN. Rehional'ni medyko-sotsial'ni problemy khvorob systemy krovoobihu – statyst. posibnyk [Regional health and social problems of cardiovascular diseases - extras. guidances]. Kyiv, 2013. 239 p.
  4. Kovalenko VM, Sirenko YuM, Dorohoy AP. [The program of prevention and treatment of hypertension in Ukraine]. Ukr. Card. Journal. 2010;Suppl.1:3–13.
  5. Svishchenko YeP, Bahriy AYe, Yena LM. et al. Robocha hrupa z arterial'noyi hipertenziyi Ukrayins'koyi asotsiatsiyi kardiolohiv [Working Group on hypertension Ukrainian Heart Association]. Kyiv, 2008. 55 p.
  6. Sirenko YM. Arterial'na hipertenziya [Hypertension]. Kyiv: Morion Publ., 2001. 176 p.
  7. Profilaktika serdechno-sosudistyh zabolevanij: populjacionnaja strategija i individualizirovannaja programma (na osnove Evropejskih rekomendacij po profilaktike serdechno-sosuditstyh zabolevanij v klinicheskoj praktike 2012) [Profylaxis of cardiovascular diseases: population private strategy and programs (based on Europe prevention recommendations for cardio-vascular diseases in clinical practice 2012). Kiev, 2013. 89 p.
  8. Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document. J. Hypertens. 2009;27(11):2121-2158.
  9. Sehestedt T, Jeppesen J, Hansen TW et al. Which marker of subclinical organ damage to measure in individuals which high normal blood pressure? J. Hypertens. 2009;27(6):1165-1171.