Get Adobe Flash player

ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОРЕНАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ХВОРИХ З МІКСТ ПАТОЛОГІЄЮ - ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Автор: Винниченко Л.Б., Деміхова Н.В., Винниченко К.А.

Сторінки: 83-92

Анотація

         

Метою даної роботи було вивчення особливостей кардіоренальних відносин у хворих з мікст патологією - хронічною серцевою недостатністю (ХСН) на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС) в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Під наглядом перебувало 134 хворих віком від 45 до 78 років, співставні за віком та статтю, з ХСН II, III функціонального класу (ФК) ішемічного походження. Основна група представлена хворими з ХСН II, III ФК без порушень функції зовнішнього дихання (ФЗД) (n=60). Групу дослідження склали 74 пацієнти з ХСН ІІ –ІІІ ФК на тлі ІХС в поєднанні з ХОЗЛ ІІ та ІІІ стадії. Вивчення морфо-функціонального стану міокарду показало, що при однаковому функціональному класі ХСН в групі хворих із супутнім ХОЗЛ, в порівнянні з хворими на ХСН без ХОЗЛ, спостерігається більш значне збільшення розмірів правого передсердя (ПП), правого шлуночка (ПШ), середнього діаметра легеневої артерії (СДЛА); вірогідно частіше виявляються артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), прогностично несприятливі типи ремоделювання ЛШ (концентрична та ексцентрична), зменшується кількість осіб із «вповільненим» типом діастолічної дисфункції лівого шлуночка (ДД ЛШ) за рахунок збільшення відсотка хворих із проміжним «псевдонормальним» порушенням ДД ЛШ. У хворих з мікст патологією - ХСН на тлі ІХС в поєднанні з ХОЗЛ порівняно з такими без ХОЗЛ вірогідно частіше спостерігались клінічно значимі: підвищення рівня сироваткового креатиніну (35,1% vs 10% відповідно, р<0,05), зниження показників ШКФ (<60 мл/хв/1,73м2) (47,3 % vs 25,0% відповідно, р<0,05), виснажений ФНР (47,3% vs 15% відповідно, р<0,05), МАУ (89,2% vs 61,7% відповідно, р<0,05). Виявлено, що збільшення МАУ асоціює з дилятацією правих відділів серця, зниженням толерантності до фізичного навантаження й збільшенням тяжкості ХСН. Збільшення ЗЩС взаємопов’язано зі зменшенням дилятації ПШ. Встановлено, що найбільший відсоток хворих з МАУ й виснаженим ФНР, клінічно значимим зниженням ШКФ, підвищенням КК й зниженням відносної щільності порції сечі спостерігалось у пацієнтів III стадії ХОЗЛ, а також у хворих III ФК ХСН. Встановлено, що ЕГ та КГ ЛШ супроводжуються більш вираженим погіршенням клубочкової та канальцієвої функцій нефрона.
Ключові слова: хронічна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, хронічне обструктивне захворювання легень, кардіоренальний синдром.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Karpov RS, Dudko VA, Klyashev SM [Heart - lung]. Tomsk, 2004. – 605p. (In Russian)
 2. Chuchalin AG [Guide in respiratorymedicine]. - М, 2007. – 814p.(In Russian)
 3. Avdeev SN, Baymakanova GE [Strategy of cardiac patients suffering from Cardiopulmonary relations]. Serdtse [Heart]. 2007: 6: 308-309. (In Russian)
 4. Huiart L, Emst P, Suissa S Cardiovascular morbidity and mortality in COPD. 2005: 128 (4): 2640-
 5. Gjerge B, Bakke P, Ueland T, Hardie JA, Eagan TM The prevalence of undiagnosed renal failure in a cohort of COPD patients in Western Norway. Respir. 2012: 106:361-366.
 6. Ronco C, House AA, Haapio M [Cardiorenal syndrome: refining the definition of a complex symbiosis gone wrong]. Intensive Care Med. 2009: 34: 957-962.
 7. Maclay JD, McAllister DA, Mills NL, Paterson FP, Ludlam CA, Drost BM, Newby DE, Macnee W Vascular dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2009: 180: 513-520.
 8. Mareyev VY, Ageev FT, Arutyunov GP et al. [National guidelines RNCS and HFS for the diagnosis and treatment of chronic heart failure]. Serdechnaya Nedostatochnost [Heart failure]. 2007: 8 (1): 34-41.(In Russian)
 9. Gozhenko AI, Haminich AV, Lebedev TL, Gozhenko OA [Method of determining functional renal reserve]. Pat. Ukraine number 42860, IPC (2009) A61 B5/20; № u200901459; Applications. 02/23/09; . - 4 p. (In Ukrainian)
 10. "On approval and introduction of medical and technological documents in chronic Order of Education and Science Ministry of Ukraine (In Ukrainian)
 11. "Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease". National Institutes of Health, 2013. - 100р.