Get Adobe Flash player

УЛЬТРАЗВУКОВЕ ЕХО БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Автор: Рєзнік А.В., Гапченко А.В., Гапченко В.В., Старків М.П., Москаленко Р.А.

Сторінки: 188-198

Анотація

         

За останні десятиліття відмічається надзвичайне поширення патології щитоподібної залози (ЩЗ), яке пов’язують з багатьма факторами, в тому числі з покращанням інструментальної діагностики. Наприклад, при фізикальному обстеженні у 4-7% здорової популяції у ЩЗ виявляються вузли, в той же час ультразвукове дослідження (УЗД) залози оцінює їх поширеність серед населення в 17-27%. Більшість вузлової патології ЩЗ є доброякісною, проте приблизно в 4-14% вузли мають злоякісну природу.

Метою роботи було дослідження зв’язку між ультрасонографічними ознаками кальцифікації та морфологічними змінами тканини щитоподібної залози.

Дослідження проводилось на 110 біопсіях, отриманих під час оперативних втручань з приводу проліферативних захворювань ЩЗ, які супроводжувалися патологічною біомінералізацією (І група - 20 випадків змішаного зобу (ЗЗ), ІІ група – 10 аутоімунного тиреоїдиту (АІТ) та дифузного токсичного зобу (ДТЗ), 20 – фолікулярних аденом (ФА), 30 – фолікулярного раку ЩЗ (ФРЩЗ), 30 – папілярного раку ЩЗ (ПРЩЗ)), які проводились на базі Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру (СОКОД) та Сумської обласної клінічної лікарні (СОКЛ). Всі пацієнти перед операцією проходили УЗД ЩЗ на базі СОКОД, СОКЛ та клініки «Фло-ріс».

Для доброякісних патологічних процесів ЩЗ, які супроводжуються вузлоутворенням (ЗЗ та ФА), характерна наявність дуго- та кільцеподібної кальцифікації капсули (по 40% у кожній групі) з поширенням патологічної мінералізації на тканину вузла (50% ЗЗ та 40% ФА) та формуванням великих, переважно аморфних кальцифікатів. Окремою групою можна виділити захворювання ЩЗ з дифузного характеру – ДТЗ та АІТ. Для вказаних захворювань переважною є картина грубої кальцифікації або солітарних утворень з гладенькими краями (у сумі – до 60%). Значною часткою проявів біомінералізації при тиреоїдитах є поліморфні мікрокальцифікати.

Оскільки процеси утворення вузлів при АІТ та ДТЗ розвива-ються з меншою частотою, ніж при інших захворюваннях ЩЗ (ЗЗ, пухлини), виявлення дуго-кільцеподібних об’єктів при УЗД можна використовувати для диференційної діагностики вузлової патології ЩЗ.

Злоякісні пухлини ЩЗ також мають свої відмінності в переважній формі кальцифікації. Для ФРЩЗ переважним є утворення грубих кальцифікатів з нерівними поліциклічними краями (70%). В той же час, для ПРЩЗ характерним є утворення мікрокальцифікатів (80%), які при гістологічному дослідженні ідентифікуються як псамомні тільця (ПТ).

Патологічна мінералізація у ЩЗ потенційно має велике діагностичне значення. Знання клініцистами морфологічного підґрунтя та генезису найбільш поширених ультрасонографічних паттернів допоможе покращити якість диференційної діагностики тиреоїдної патології. Хворих з ознаками кальцифікації ЩЗ пот-рібно ретельно обстежувати, використовуючи додаткові інструментальні методи дослідження та тонкоголкову аспіраційну біопсію з подальшим цитологічним дослідженням.

Ключові слова: щитоподібна залоза, ультразвукове дослідження, кальцифікація, вузли, псамомні тільця, патологічна біомінералізація.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Diseases of the thyroid/ Edited by Lewis E. Braverman. Humana Press,  New Jersey. 2000; 432 pp.
 2. LiVolsi V.A., Mazzaferri E.L., Schneider A.B., Albores-Savedra J., Hay I. Papillary carcinoma. In: Delellis R.A., Lloyd R.V., Heitz P.U., Eng C. editors. World Health Organization Classification of tumors, pathology and genetics of tumors of endocrine organs. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. 2004. p. 57-66.
 3. Melechovetch’ O., Klimans’ka N., Moskalenko R. [Kliniko-geographichne rayonuvanya Sums’koyi oblasti za stupenem yododefitchitu]. Visnyk SSU, Seriya Medicina. 2005; №3:96-101. [In Ukrainian].
 4. Mazzaferri E.L. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med. 1993; 328:553–59.
 5. Frates M.C, Benson C.B, Doubilet P.M. et al. Can color Doppler sonography aid in the prediction of malignancy of thyroid nodules? J Ultrasound Med 2003; 22:127–131.
 6. Yoon Y.D. Lee J.W., Chang S.K. et al. Peripheral calcification in thyroid nodules. Ultrasonographic features and prediction of malignancy. J. Ultrasound Med. 2007; 26:1349-55.
 7. Kim B.K., Choi Y.S., Kwon H.J. et al. Relationship between patterns of calcification in thyroid nodules and histopathologic findings. Endocr J. 2013. 28;60 (2):155-60.
 8. Chen G., Zhu X.Q., Zou X. et al. Retrospective analysis of thyroid nodules by clinical and pathological characteristics, and ultrasonographically detected calcification correlated to thyroid carcinoma in South China. Eur Surg Res. 2009; 42 (3):137-42. doi:10.1159/000196506.
 9. Seiberling K.A., Dutra J.C., Grant T, et al. Role of intrathyroidal calcifications detected on ultrasound as a marker of malignancy. Laryngoscope. 2004; 114:1753-1757.
 10. RomaniukA., MoskalenkoR. [Evolutchiya poglyadiv na budovu functchiy utschytopodibnoyi zalozy]. Visnyk SSU, Seriya Medicina.2008; № 2:23–28.[In Ukrainian].
 11. MoskalenkoR., RieznikA., GapchenkoA. etal. [Morphologichnedoslidgenniatschytopodibnoiizalozypryzachvoriuvanniach, yakisuprovodguiutsiabiomineralizatshiyeyu]. Visnyk problem biologiyi i mediciny. 2015; T.3:324-331. [In Ukrainian].
 12. http://uzlovoyzob.com/-q-q/65-22-.html
 13. Johannessen J.V., Sobrinho-Simoes M. The origin and significance of thyroid psammoma bodies. Lab. Invest. 1980:43:287-96.
 14. Triggiani V., Guastamacchia E., Licchelli B, et al. Microcalcifications and psammoma bodies in thyroid tumors. Thyroid. 2008; 18:1017-1018.