Get Adobe Flash player

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД С825Т ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА Β3-СУБОДИНИЦІ G-ПРОТЕЇНУ

Автор: Приступа Л.Н., Моісеєнко І.О.

Сторінки: 416-424

Анотація

         

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають чільне місце в структурі смертності України. Високий ризик розвитку ССЗ асоційований із дисліпідемією, а найбільш ефективним є агресивне зниження ліпідів, що досягається призначенням статинів. Фармакогенетичні дослідження статинів виявили, що варіабельність відповіді може бути пов’язана з генетично детермінованою модифікацією метаболізму, всмоктування, екскреції та зміни структури і функції рецепторів до препарату, що змінює фармакологічну відповідь. Виявлено асоціацію між індивідуальною чутливістю до статинів і поліморфізмом генів-кандидатів, які ідентифіковані як предиктори атеросклерозу, дисліпідемії та ішемічної хвороби серця, одним з яких є ген β3-субодиниці G-протеїну (GNB3).

Мета: Дослідити ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена GNB3.

У дослідженні приймали участь 62 пацієнти із верифікованим діагнозом АГ у поєднанні з дисліпідемією. Визначення показників ліпідограми проводили на біохімічному аналізаторі з використанням стандартних наборів. Визначення С825Т поліморфізму гена GNB3 (rs5443) проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом рестрикційних фрагментів.

Через 4 тижні прийому аторвастатину спостерігається вірогідне зниження показників ліпідограми (р=0,001), а через 12 тижнів досягнуто цільового значення холестерину ліпопротеїнів низької щільності у хворих на АГ з дисліпідемією. У носіїв С/Т та Т/Т генотипів ефективність стартової дози аторвастатину нижча порівняно із носіями С/С генотипу. Пацієнти з Т/Т генотипом потребують збільшення дози статинів у 2 та 4 рази порівняно із носіями С/С генотипу. Для пацієнтів із С/С генотипом є ефективним призначення стартової дози аторвастатину.

Ключові слова: дисліпідемія, поліморфізм, ген β3-субодиниці G-протеїну, статини.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Mitchenko AI, Lutay MI.[Dyslipidemia, diagnosis, prevention and treatment. Guidelines of the Association of Cardiologists of Ukraine 2011]. News of medicine and pharmacy. 2011;19(391).
 2. Kozyolova NA. [Combined lipidcorrecting therapy Choice of strategy and tactics]. Сardio 2010;9(4):107-115.
 3. Zoungas S, Curtis AJ, McNeil JJ, Tonkin AM. [Treatment of dyslipidemia and cardiovascular outcomes: the journey so far--is this the end for statins?.]. Clin, Pharm. and Therapeutics.. 2014;96:192-205.
 4. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyorala K, Keil U, [EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high risk subjects in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries]. Europ J Cardiovasc Prev Rehab.2010; 7:530-40
 5. Mangravite LM, Krauss RM. [Pharmacogenomcs of statin response]. Curr Opin Lipidol. 2007 18(4):409-414.
 6. Korolyova ES, Brovkin AV, Nikitin AG, Azizova OA Nosykov VV Zateyschykov DA. [Association of genetics markers with lipid and nonlipid effects of atorvastatin in patients with early chronic heart desease]. Kreml.med,. Clin. Journal. 2010;2:42-49
 7. Peters JM, Maitland-van der Zee, Anke-Hilse, Bruno HC, Diane BM, Kroon A, Leeuw A, Schiffers P. [Effectiveness of statins in the reduction of the risk of myocardial infarction is modified by the GNB3 C825T variant]. . 2008;18(7):631−636
 8. Mitchenko OI, Lutaj MI. [Dyslipidemia, diagnosis, prevention and treatment. Guidelines of the Association of Cardiologists of Ukraine in 2011]. News med.and pharm. 2011;19:391.
 9. Siffert W. [G protein B3 subunit 825T allele and hypertension]. . 2003;1(5):47−53.
 10. Kang YB, Kang YC, Lee OK. [Human Gprotein β3 subunit C825T polymorphism is associated with serum total cholesterol and LDLcholesterol levels in Koreans]. . 2005;9(2):95−100.
 11. Wang X, Bai H, Fan P. [Analysis of the GNB3 gene 825C/T polymorphism in non-obese and obese Chinese]. . 2008;25(6):670−674.
 12. Suwazono Y, Kobayashi E, Uetani M. [G-protein β3 subunit gene variant (C825T) is unlikely to have a significant influence on serum total cholesterol level in Japanese workers]. . 2006;28(1):47−56.
 13. Jones PH, Hunninghake DB, Ferdinand KC, Stein EA, Gold A, Caplan RJ, Blasetto JW. Statin Therapies for Elevated Lipid Levels Compared Across Doses to Rosuvastatin Study Group. [Effects of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin on non-high-density lipoprotein cholesterol, apolipoproteins, and lipid ratios in patients with hypercholesterolemia: additional results from the STELLAR trial]. Clin Ther. 2004(9):1388-99.
 14. Sirenko YM, Hranich VM, Sidorenko PI, Kushnir SM. [The effectivness and safety of atorvastatin in patients with hypertension after stroke]. Art. hypert.2008;(1):57-63.
 15. Davignon, J. [Beneficial cardiovascular pleiotropic effects of statins (Review)]. Circulation. 2004;109(23):39-43.
 16. Maree AO, Vangjeli C, Jneid H, Ryan J, Cox D., Cannon CP, Shields DC, Fitzgerald DJ. [G-protein beta3 subunit polymorphism and bleeding in the orbofiban in patients with unstable coronary syndromes-thrombolysis in myocardial infarction 16 trial]. J Thromb Haemost. 2010;8(5):934-41.
 17. Klintschar M, Stiller D, Schwaiger P, Kleiber M. [DNA polymorphisms in the tyrosine hydroxylase and GNB3 genes: association with unexpected death from acute myocardial infarction and increased heart weight].Forensic Science International. 2005;153(2-3):142-14.