Get Adobe Flash player

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КРОВОНАПОВНЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ШКОЛЯРІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Автор: Ю. М. Нечитайло, Т. М. Міхєєва

Сторінки: 456-463

Анотація

Було обстежено 90 дітей шкільного віку, які перебували на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні з діагнозом хронічної неускладненої гастродуоденальної патології. Усім дітям проведено ендоскопічне дослідження верхніх відділів травного тракту з оцінюванням кровонаповнення слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, визначено рівень кислотоутворювальної та секреторної функцій шлунка, здійснено клінічне обстеження.

Під час ендоскопічного дослідження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки оцінювали: колір, набряклість, складки, тип і рівень ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, наявність вільної рідини, слизу, геморагій та стазу.

У дітей із хронічними гіпертрофічними та хронічними ерозивними гастродуоденітами спостерігалися більш виражені набряк слизової оболонки, стаз та наявність геморагій, ніж у дітей із хронічними поверхневими гастритами та хронічними поверхневими гастродуоденітами, що можна пояснити наслідком порушення кровонаповнення слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Ключові слова: діти шкільного віку, хронічна гастродуоденальна патологія, слизова оболонка шлунка та дванадцятипалої кишки, кислотоутворювальна та секреторна функції шлунка, мікроциркуляція.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Ballov SN, Ballov NА, Myller DA.[Osobennosty narushenyy homeostaza y mykrotsyrkulyatsyy u bol'nykh s razlychnymy morfolohycheskymy typamy khronycheskoho hastryta]. Ros. J. HastroenteroHepatol.K. 2009;(4):14–15.
 2. Beketova HV. [Khronichnyy hastroduodenit u ditey i pidlitkiv: epidemiolohiya, etiolohiya, patohenez, diahnostyka]. Sovremen. Pedyatryya. 2012;(6):20–24.
 3. Bobrova OV, Pyankova NI. [Epidemiolohichni aspekty perebihu khronichnoyi hastroduodenalnoyi patolohiyi u ditey].  Suchas. Hastroenterol. 2012;(2):33–36.
 4. Volosovets AP, Kryvopustov SP, Moroz TS. [Narushenyya protsessov mykrotsyrkulyatsyy: aktualnost v pedyatryy y perspektyvy lechenyya]. Prakt. Anhiol. 2008;(15):29–31.
 5. Volynets HV, Klembovskyy AY. [Morfolohycheskye yzmenenyya slyzystoy obolochky zheludka u detey s khronycheskym hastrytom v zavysymosty ot etyolohycheskykh faktorov zabolevanyya]. Ros. pedyatr. J. 2006;(4):32–44. 
 6. Sorokman TV,Sokolnyk SV. Khronichni hastroduodenalni zakhvoryuvannya v ditey[Chronic diseases in children]. Chernivtsi: BDMU Publ, 2010.188 p.
 7. Sorokman TV, Kutsobina NYe, Sokolnyk SV, Makarova OV. [Imunolohichna kharakterystyka ditey iz hastroduodenalnym helikobakteriozom]. Zdor. Rebenka. 2010;1(22):12–15.
 8. Tyazhka OV, Bobrova OV. [Vikovi morfolohichni osoblyvosti khronichnoho zapalennya slyzovoyi obolonky shlunka ta dvanadtsyatypaloyi kyshky]. Sovremen. Pedyatryya. 2011;5:161–163.
 9. Abdel-Salam OM. Czimmer Gastric mucosal integrity: gastric mucosal blood flow and microcirculation. J. Physiol. 2010;95(1):105–127.
 10. Bou-Addoud ChF, Wayland GH. Microcirculatory stasis precedes tissue necrosis in ethanol-induced gastric mucosal injury in the rat. Dig. Dis. Sci. 2008;33(7):872–877.
 11. Stollte M,Eidt S.  Chronic erosions of the antral mucosa: a sequela of Helicobacter pyloriinduced gastritis.2009;(30):846–50.
 12. Toljamo KT, Niemela SE, Karvonen 2011;16(6):444–451.