Get Adobe Flash player

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЯВИ ІНГІБІТОРА У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ МЕТОДОМ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ

Автор: О. В. Стасишин

Сторінки: 73–80

Анотація

Мета роботи – розроблення адекватної, зручної для застосування у практичній медицині прогностичної моделі щодо ймовірності появи інгібітора у хворих на гемофілію.

Матеріали та методи. Дослідження проведено у 135 пацієнтів із гемофілією (74з інгібітором та 61 – без інгібітора). Проаналізовано 16 факторів, що впливають на появу інгібітора. Для обґрунтування взаємозв’язку між факторами ризику та ймовірністю інгібітора використовували регресійні моделі дискретного вибору та однофакторні регресійні моделі бінарного вибору. Аналіз одночасного впливу факторів ризику проводили методом множинних логіт-регресій. Адекватність побудованих логіт-моделей оцінювали методом хі-квадрата, а значущість коефіцієнтів регресії – методом Стьюдента і Вальда. Обчислили діапазони (95 % довірчі інтервали) прогнозованого ризику інгібітора в групі хворих зі значенням залежної змінної «ні» та в групі хворих зі значенням «так».

Результати та їх обговорення. Для побудови багатовимірної моделі поетапно використано 1, 5 і 10 % рівні значущості. Перша модель містить: вік, зміну, тип препаратів, гнійні ускладнення та кількість днів експозиції (ED)/1 епізод кровотечі. При значущості 5 % додається тип хірургічних втручань, «інгібіторний» анамнез; 10 % рівень значущості додатково містить операції (невідкладні або планові). Найбільший ефект на ймовірність інгібітора створює кількість ED/1 епізод (збільшується на 27 %). Для пацієнтів, які змінювали препарати, ймовірність збільшується на 23 %. Тип препаратів, вік і розмір хірургічного втручання є негативними та значущими; гнійні ускладнення та «інгібіторний» анамнез збільшують ймовірності інгібітора на 21 і 12 % відповідно.

Висновок. Застосування методу прогнозування на основі множинних логіт-регресій дозволяє ідентифікувати пацієнтів з високим ризиком інгібітора та передбачити його появу. За нашою моделлю найбільший вплив на появу інгібітора мають чинники, пов'язані з лікуванням, тому зменшення частоти інгібітора можна досягнути шляхом зміни підходів до лікування пацієнтів із гемофілією, враховуючи потенційні ризики.

Ключові слова: гемофілія, інгібітор, фактори ризику, прогнозування, логіт-регресія.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Astermark J, Santagostino E, Keith Hoots W. Clinical issues in inhibitors. Haemophilia. 2010;16:54–60.
 2. Astermark J, Altisent C, Batorova A, Diniz MJ, Gringeri A, Holme PA, Karafoulidou A, Lopez-Fernandez MF, Reipert BM, Rocino A, Schiavoni M, von Depka M, Windyga J, Fijnvandraat K. Non-genetic risk factors and the development of inhibitors in haemophilia: a comprehensive review and consensus report. Haemophilia. 2010;16:747–766.
 3. Eckhardt CL, van der Bom JG, van der Naald M, Peters M, Kamphuisen PW, Fijnvandraat K. Surgery and inhibitor development in hemophilia A: a systematic review. J Thromb Haemost. 2011;9:1948–1958.
 4. Gouw SC, van der Bom JG, van den Berg MH. Treatment-related risk factors of inhibitor development in previously untreated patients with hemophilia A: the CANAL cohort study. Blood. 2007;109:4648– 4654.
 5. Gouw SC, van den Berg HM. The multifactorial etiology of inhibitor development in hemophilia: genetics and environment. Semin Thromb Hemost. 2009;35:723–734.
 6. Gouw SC, van der Bom JG, Ljung R, PedNet and RODIN Study Group. Factor FVIII products and inhibitor development in severe hemophilia A. N Engl J Med. 2013;368:231–239.
 7. Hashemi SM, Fischer K, Moons KGM, Van den Berg HM. On behalf of the PedNet Study Group. Improved prediction of inhibitor development in previously untreated patients with severe haemophilia A. Haemophilia. 2015; 21:227–233.
 8. Iorio A, Puccetti P, Makris M. Clotting factor concentrate switching and inhibitor development in hemophilia A. Blood. 2012;120:720–727.
 9. Mariani G, Kroner B. Immune tolerance in hemophilia with factor VIII inhibitors: predictors of success. Haematologica. 2001;86:1186–1193.
 10. Pratt KP. Inhibitory antibodies in hemophilia A. Curr Opin Hematol. 2012;19:399–405.
 11. Ter Avest PC, Fischer K, Mancuso ME, Santagostino E, Yuste VJ, van den Berg HM, van der Bom JG, on behalf of the CANAL Study Group. Risk stratification for inhibitor development at first treatment for severe hemophilia A: a tool for clinical practice. J Thromb Haemost 2008;6: 2048–54.