Get Adobe Flash player

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З БІОМІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ

Автор: А. В. Рєзнік, Р. А. Москаленко, А. М. Романюк

Сторінки: 341–351

Анотація

Рак щитоподібної залози (РЩЗ) є найбільш частою злоякісною пухлиною ендокринної системи, що має відносно сприятливий перебіг. Зростання кількості випадків РЩЗ відбувається в основному за рахунок папілярного раку щитоподібної залози (ПРЩЗ).
Метою роботи є імуногістохімічне дослідження тканини папілярного раку щитоподібної залози за умов наявності та відсутності явищ біомінералізації.
Матеріали та методи. Дослідили 30 зразків ПРЩЗ з ознаками біомінералізації та 30 зразків ПРЩЗ без біомінералізації. Усіх пацієнтів із ПРЩЗ, у яких виявлені ознаки патологічної біомінералізації, об’єднали в І групу (30 осіб). До ІІ групи (30 осіб) увійшли хворі, які мали ПРЩЗ без ознак мінералізації. У тканині ПРЩЗ обох груп було проведене імуногістохімічне дослідження експресії білків Ki-67, p53, bax, bcl-2, остеопонтину (OPN), матриксної металопротеїнази 1 (MMP1), судинного фактора росту ендотелію (VEGF). Обробку даних проводили прикладними статистичними методами за допомогою програми Microsoft Excel 2010 з додатком AtteStat 12.0.5. Результати досліджень були перевірені на нормальний розподіл за критерієм Шапіро – Уїлка. Оцінювання статистичної достовірності різниці результатів між групами зразків проводили за допомогою непараметричного критерію Манна – Уітні та параметричного t-критерію Стьюдента. Результати вважали статистично достовірними при ступені вірогідності більше 95 % (р < 0,05).
Результати дослідження. Різниця між результатами імуногістохімічного дослідження експресії bax (р < 0,001), OPN (р < 0,001) та VEGF (р < 0,05) у групах зразків ПРЩЗ з наявністю та відсутністю біомінералізації може свідчити про їх участь у процесах патологічної біомінералізації за умов даної патології.
Було встановлено, що наявність біомінералізації поєднується з достовірно вищим рівнем експресії bax у тканині злоякісної пухлини ЩЗ (р < 0,001). Висока експресія білка bax та низька експресія його антагоніста bcl-2 свідчать про посилення апоптозу у пухлинних клітинах.
Наявність патологічної біомінералізації призводить до достовірно вищих рівнів експресії білка OPN (р < 0,001) у тканині ПРЩЗ. Відомо, що остеопонтин є кислим фосфопротеїном, який експресується у мінералізованих тканинах і інгібує утворення гідроксіапатиту, зв'язуючись із поверхнею кристалів. Можна припустити, що гіперпродукція остеопонтину пухлинними клітинами є фактором протидії біомінералізації ПРЩЗ.
Також було перевищення експресії фактора росту ендотелію у групі зразків ПРЩЗ із кальцифікацією над групою ПРЩЗ без кальцифікації (р < 0,05). Оскільки білок VEGF відповідає за відновлення подачі кисню до тканин у ситуації, коли циркуляція крові недостатня, це може свідчити про більш високий рівень гіпоксії у мінералізованих тканинах ПРЩЗ.
Загалом, оцінюючи вплив біомінералізації на перебіг ПРЩЗ, можна говорити про її сприяння захисним силам організму, яке полягає в посиленні апоптозу в пухлині, механічному обмеженні поширення та росту пухлини.

Ключові слова:папілярний рак щитоподібної залози, біомінералізація, імуногістохімія, маркери, апоптоз, остеопонтин.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R [et al.]. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer. 2015; 136 (5):E359- E386.
 2. Ebina A, Sugitani I, Fujimoto Y et al. Risk-adapted management of papillary thyroid carcinoma according to our own risk-group classification system: Is thyroid lobectomy the treatment of choice for low-risk patients? Surgery. 2014;156:1579–1589.
 3. Davies L, Welch H.G. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002 JAMA. 2006; 295:2164–2167.
 4. Rieznik A, Smeyanov V, Tarasenko S et al. Analysis of the incidence of malignant thyroid tumors in Sumy region. J. Clin. Exp.Med. Res. 2015;3 (4): 609–617.
 5. Allred DC, Harvey JM, Berardo M, Clark GM.Prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemical analysis.. 1998; 11:155–168.
 6. Chipuk. JE, Moldoveanu T, Lambi L et al. The BCL-2 family reunion. Molecular Cell. 2010;37:299–310.
 7. Oltvai ZN, Milliman CL, Korsmeyer SJ. Bcl-2 heterodimerizes in vivo with a conserved homolog, Bax, that accelerates programmed cell death. Cell. 1993;74 (4):609–19. doi:10.1016/0092-8674(93)90509-O. PMID 8358790.
 8. Zhu B, Suzuki K, Goldberg HA et al. Osteopontin modulates CD44-dependent chemotaxis of peritoneal macrophages through G-protein-coupled receptors: evidence of a role for an intracellular form of osteopontin / B. Zhu, // J Cell Physiol. 2004 Jan;198(1):155-67.
 9. Nemir M, DeVouge W, Mukherjee B. Normal rat kidney cells secrete both phosphorylated and nonphosphorylated forms of osteopontin showing different physiological properties. J. ., 2007;164:18202 – 18208.
 10. Mirza M, Shaughnessy E, Hurley J.K et al. Osteopontin-c is a selective marker of breast cancer. Int J Cancer. 2008; 122(1): 889–897. doi:10.1002/ijc.23204. PMID 17960616.
 11. Osinsky S. Vaupel P. Tumor microphysiology. Kyiv, Naukowa dumka. -2009. – 253 pp.
 12. Kerbel R.S. Tumor angiogenesis: past, present and near future. Carcinogenesis. 2000;21:505–515.
 13. Zhang C, Song X, Zhu M, Shi S. Association between MMP1-1607 1G>2G Polymorphism and Head and Neck Cancer Risk: A Meta-Analysis. PloS One. 2013; 2: 285–293.
 14. Fanjul-Fernández M, Folgueras A. R, Fueyo A.et al. Matrix metalloproteinase MMP-1a is dispensable for normal growth and fertility in mice and promotes lung cancer progression by modulating inflammatory responses.J Biol Chem. 2013; 288: 14647-14656.
 15. Scatena M, Liaw L, Giachelli CM. Osteopontin: A multifunctional molecule regulating chronic inflammation and vascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007; 27:2302–2309.
 16. Ferrara N. The biology of VEGF and its receptors / N. Ferrara, H. P. Gerber, J. LeCouter. // Nature Medicine. – 2003. – № 9. – P. 669–676.