Get Adobe Flash player

ЗВ'ЯЗОК РІВНІВ МОЛЕКУЛИ АДГЕЗІЇ СУДИННИХ КЛІТИН SVCAM-1 З ПОРУШЕННЯМ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Автор: В. С. Вернигородський, Н. М. Фетісова, М. В. Вернигородська, Р. В. Валентьєва, О. В. Мальченко

Сторінки: 1006–1012

Анотація

         

Вступ. Гіпотиреоз – захворювання, що характеризується поліморфністю клінічних симптомів. На тлі гіпотиреозу зазнають змін всі без винятку органи і системи.

Мета дослідження. Вивчити поширеність дисліпідемій, субклінічного запального синдрому (за рівнями С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6), вміст sVCAM-1, дослідження зв’язків між метаболічними, прозапальними чинниками та станом судин у хворих на гіпотиреоз.

Матеріали та методи. Визначення показників ліпідного спектру сироватки крові проводили уніфікованими методами: вміст загального холестерину (ХС) у сироватці крові визначався за реакцією з оцтовим ангідридом. Вивчення вмісту маркерів запалення (С-реактивного протеїну та інтерлейкіну-6) визначали імуноферментним методом за наборами «hsCRP ELISA» («DRG», США), «IL-6 ELISA» (Diaclone, Франція) у відповідності до інструкції фірми – виробника. Вміст SVCAM-1 визначали імуноферментним методом з використанням набору «SVCAM-1 ELISA КІТ» (Diaclone, Франція) у відповідності до інструкції виробника. Обстежено 101 хворий на гіпотиреоз.

Результати та їх обговорення. Встановлено, що підвищення вмісту sVCAM-1 в плазмі крові хворих з гіпотиреозом тісно асоціювалось з прогресуванням розладів ліпідного обміну, що продемонстрував аналіз рівнів ліпідів при ранжируванні вмісту молекул адгезії судинних клітин.

Кореляційний аналіз підтвердив наявність достовірного зв’язку між вмістом sVCAM-1 та рівнем загального холестерину і холестерину ЛПНЩ в плазмі крові у пацієнтів з гіпотиреозом, на відміну від інших показників ліпідного обміну.

Висновки. Підвищення рівня sVCAM-1 в плазмі крові є одним із чинників формування ендотеліальної дисфункції та атеросклеротичного ураження судин у хворих з гіпотиреозом, особливо за умов ідіопатичної форми гіпотиреозу.

Ключові слова: гіпотиреоз, дисліпідемія, молекула адгезії судинних клітин.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

  1. Zelinsʹka NB. [The state of regional hemodynamics in patients with hypothyroidism] Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. 2009;26(1):3–8.
  2. Panʹkiv VI. Praktychna tyreoyidolohiya [Practical thyroidology]. Donetsʹk: Vydavetsʹ Zaslavsʹkyy Publ., 2011. 224 p.
  3. Katerynchuk VI, Katerynchuk IP. [Cardiovascular pathology is caused by hypothyroidism]. Endokrynolohiya. 2012;17(1):106–112.
  4. Mykhaylenko OYU, Zubkova SH. [Structure and hemodynamics of extra cranial carotid arteries in patients with hypothyroidism]. Endokrynolohiya. 2012; 17(1):32–36.
  5. Jha HC, Divya A, Prasad J, Mittal A. Plasma circulatory markers in male and female patients with coronary artery disease. Heart Lung. 2010;39(4):296–303.
  6. Karasek D, Vaverkova H, Frysak Z, Halenka M, Jackuliakova D, Novotny D, Lukes J. Soluble intercellular cell adhesion molecule-1 and vascular cell adhesion molecule-1 in asymptomatic dyslipidemic subjects. Int. Angiol. 2011;30(5):441–50.
  7. Glowinska B, Urban M, Peczynska J, Florys B. Soluble adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) and selectins (sE selectin, sP selectin, sL selectin) levels in children and adolescents with obesity, hypertension, and diabetes. Metabolism. 2005;54(8):10–20.