Get Adobe Flash player

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ І АДИПОЦИТОКІНОВИЙ ДИСБАЛАНС ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ І ОЖИРІННЯМ

Автор:  Б. О. Шелест

Сторінки: 194–199

Анотація

         

Поєднаний перебіг артеріальної гіпертензії (АГ) з надлишковою масою тіла або з абдомінальним ожирінням розглядаються як один з найбільш розповсюджених варіантів коморбідної патології, що приводить до значного підвищення частоти серцево-судинних ускладнень.

Метою роботи було вивчення особливостей адипоцитокінового дисбалансу і метаболічних порушень у хворих на АГ у поєднанні з ЦД 2 типу і ожирінням.

Матеріал і методи. Обстежено 48 хворих з АГ ІІ стадії і 2-ї ступені (22 чоловіків і 26 жінок). Середній вік хворих складав 57,6 ± 4,7 років. Хворі були розподілені на 2 групи: 1-у групу склали 23 пацієнта з ізольованою артеріальною гіпертензією, 2-у групу – 25 хворих на АГ у поєднанні з цукровим діабетом і ожирінням. Рівень хемерину, ІЛ-6 і С-реактивного білка (С-РБ) визначали імуноферментним методом.

Результати. Рівень ІЛ-6 підвищувався в обох групах у порівнянні з контрольною групою (р ≤ 0,05) і, майже, в 2 рази він був вище при поєднаному перебігу АГ з ЦД і ожирінням. Рівень С-РП в сироватці крові також перевищував в обох групах значення контрольних значень, найбільше (в 2,3 рази) підвищуючись у хворих при поєднаному перебігу АГ з ЦД і ожирінням. Рівень хемерину в сироватці крові підвищувався у хворих на артеріальну гіпертензію з поєднаною патологією.

Висновки. Встановлено, що хворі на АГ з ЦД на фоні підвищеної маси тіла мають найбільш виразний дисбаланс адипокінів, дисліпідемій, вуглеводні порушення і показники системного запалення, що потрібно враховувати при призначенні патогенетичної терапії у даної категорії хворих. Доведені тісні патогенетичні взаємовідносини між метаболічними порушеннями і підвищенням рівня хемерину сироватки крові, що необхідно розглядати як несприятливий фактор поєднаного перебігу АГ з ЦД і ожирінням.

Метою роботи є проведення аналізу літератури для встановлення ролі різних білків в етіопатогенезі амілоїдозу серцево-судинної системи.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння, хемерин, запалення.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

  1. Charvat J. [What is the significance of the phenomenon of hypertension [n disguise in patients with type 2 diabetes mellitus treated for long-lasting hypertension?]. Vnitr.lek. 2016;62(3):215–217.
  2. Gui M-H, Li X, Jiang S-F. [Association of the adiponectin gene rs1501299 G≥T variant serum adiponectin levels, and the risk of coronary artery disease in a Chinese population]. Diabet. Res. Clinic. Pract. 2012;97(3):499–504.
  3. Hanis CI, Redline S, Cade BE. [Beyond type 2 diabetes, obesity and hypertension an axis including sleep apnea, left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, and aortic stiffness among Mexican Americans in Starr Country, Texas]. Cardiovasc. Diabetol. 2016;8(15):86.
  4. Cai R, Yuan Y, Sun J. [et al.] [Statins worsen glicemic control of T2DM in target LDL-c level and LDL-c reduction dependent manners a meta-analisis]. Expert. Opin. Pharmacother. 2016, Aug.:4.
  5. Cha SA, Yun JS, Lim TS. [Hypoglicemia and cardiovascular or All-Cause Mortality in Patients with Type 2 Diabetes]. Diabet. Metab. J. 2016;40(3):202–210.
  6. De Cosmo S, Viazzi F, Piscitelli P. [AMD-Annals Study Group Blood pressure status and the incidence of diabetes kidney disease in patients with hypertension and type 2 diabetes]. J. Hypertens. 2016;6:21.
  7. Yamawaki H. [Vascular Effects of Novel Adipocytokines: Focus on Vascular Contractility and Inflammatory Responses]. Biol. Pharm. Bull. 2011;34(3):307–310.
  8. Belovol AN, Kovaleva ON, Popova SS, Tveretinov AB. Ozhirenie v praktike kardiologa i jendokrinologa. Ternopіl':TGMU Ukrmedkniga, 2009. 300–301 p.
  9. Sell H, Divoux A, Poitou C, [et al.] [Chemerin correlates with markers for fatty liver in morbidly obese patients and strongly decreases after weight loss induced by bariatric surgery]. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95:2892–2896.
  10. Landgraf K, Friebe D, Ullrich T, [et al.] [Chemerin as a Mediator between Obesity and Vascular Inflammation in Children]. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012;97(4):556–E564.