Get Adobe Flash player

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН КЛІТИННОГО СКЛАДУ ЯСЕН В ДИНАМІЦІ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ОДОНТОПРЕПАРУВАННЯ ПІД МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

Автор: В. Б. Радчук, Н. В. Гасюк, П. А. Гасюк, Р. А. Левандовський

Сторінки: 389–395

Анотація

         

Вступ. Вивчення впливу одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на морфофункціональні зміни тканин зуба дає можливість характеризувати особливості препарування зубів під даний вид конструкцій з метою збереження життєздатності та функціонування їх пульпи. Недостатньо вивченими залишаються питання реактивних змін ясен залежно від виду одонтопрепарування та прогнозованості віддалених результатів протезування з урахуванням індивідуалізованого підходу у віковому аспекті.

Мета дослідження. Оптимізувати підходи до одонтопрепарування під повні металокерамічні конструкції із створенням уступу та без нього, виходячи із закономірностей морфологічних змін клітинного складу ясен за умов різних видів одонтопрепарування.

Матеріали та методи. Забір матеріалу у пацієнтів проводили з поверхні маргінальної частини ясен шляхом зішкрябу, за допомогою серпоподібної гладилки на 45 добу клінічних спостережень. Забраний матеріал наносили на стерильне предметне скло, фіксували методом сухої фіксації при кімнатній температурі, за умов відкритого доступу повітря, з подальшим забарвленням за методикою Романовського-Гімзи.

Результати досліджень та їх обговорення. Проведено вивчення клітинного складу ясен в ділянці відпрепарованих зубів пацієнтів обох клінічних груп спостережень на 45 добу після одонтопрепарування, беручи за основу наукові дані стосовно оновлення епітелію слизової оболонки порожнини рота, який для ясен складає 41–57 діб, за даними В. Л. Бикова.

У клітинному складі ясен пацієнтів першої групи переважали проміжні епітеліоцити, за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Проміжні клітини мали центрально розташоване округлої форми ядро, азур-позитивну цитоплазму та видовжену форму, плазмолема узурована. Проміжні клітини з явищами цитопатології. Сегментоядерні лейкоцити із чітко сегментованими ядрами та їх поодинокими юними формами. Гетерогенність клітин мієлоїдного ряду, як реакція на високу активність запального процесу, вказує на диференціювання лейкоцитів. Потужний мікробний склад в подальшому ініціює некробіотичні процеси в епітеліоцитах, та сегментоядерних нейтрофілах. Поряд з цим, за рахунок фагоцитозу, відбувається руйнування цитоплазми сегментоядерних нейтрофільних лейкоцитів, так званий незавершений фагоцитоз. Клітинний склад ясен в ділянці препарованих вітальних зубів пацієнтів другої групи, представлений багатошаровим плоским епітелієм. Переважали проміжні епітеліоцити, за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Наявні поодинокі представники паличкової флори, та проміжні базофільні епітеліоцити переважно кубічної або полігональної форми, із азур-позитивними гранулами в цитоплазмі. Ядро округле, іноді овальне. Клітинний склад ясен в ділянці препарованих депульпованих зубів у пацієнтів обох груп представлений багатошаровим плоским епітелієм із проміжними, поверхневими клітинами та роговими лусочками. Візуалізувалися поодинокі лімфоцити та сегментоядерні лейкоцити. Однією із визначених відмінностей якісної перебудови клітин осіб обох груп була поява в клітинному складі епітеліоцитів, із ознаки подразнення у вигляді різкої базофілії, гомогенізації і вакуолізації цитоплазми як прояв дистрофічного процесу. Із урахуванням того, що в зішкрябі клітини запальної реакції поодинокі, то зміни ясен в даний термін спостережень слід констатувати як ті, які виникли внаслідок порушення диференціації епітелію, відповідно як компенсаторно-адаптативна відповідь на фіброз періодонту та в меншій мірі як реакція на одонтопрепарування.

Висновки. Результати комплексного цитологічного дослідження вказують, що вищенаведені тинкторіальні особливості ясенних епітеліоцитів у клітинному складі пацієнтів обох груп клінічних спостережень відображають функціонування захисних механізмів тканин ясен в нормі та забезпечують їх гомеостаз.

Ключові слова: морфологічні зміни клітинного складу ясен, металокерамічні конструкції, проміжні епітеліоцити, сегментоядерні лейкоцити, компенсаторно-адаптативна відповідь, фіброз періодонту.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Diatlenko KA, Verstakov DV. [The analysis of odontopreparation under the solid-state non-removable structures of dentures]. Health and education in the ХХI century. 2012;14(3):228-9.
 2. Zhulev EN, Serov AB. [Influence of artificial crowns on the condition of the edge periodontal]. Dentistry. 2010;2:62-4.
 3. Ianishen IV. [Clinical-oriented technologies for quality assurance of patients with bridge implants]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2016;16(1(53)):52-8.
 4. Bykov VL. [Functional morphology of the epithelial barrier of the oral mucosa]. Stomatology. 1997;3:12-7.
 5. Hasiuk NV, Yeroshenko HA. [Morphometric characteristic of flat stinging human gum epithelium]. World of medicine and biology. 2009;3:48-50.
 6. Bykov VL. [Cytology and general histology]. SPb.: Sotys; 2002.520 s.
 7. Hasiuk NV. [Pathogenetic mechanisms of cytological rearrangement of oral cavity mucosa in patients with generalized periodontitis]. Bulletin of scientific research. 2015;1:63-6.
 8. Nykolaev YuM. Analysis of systems of temporary grasm retraction in the clinic of orthopedic dentistry]. Problems of dentistry. 2012;1:50-2.
 9. Hasiuk NV. [Characteristics of morphometric indices of epithelial cells of the free part of the gum]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2009;9(4):162-4.
 10. Petrushanko AM. [Dynamics of indices of local oral cavity immunity in patients with inflammation and gum recession in the context of orthopedic prosthesis under the influence of developed treatment methods]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2016;16(1(53)):25-34.
 11. Ieroshenko HA. [Characteristics of the cariometric indices of the interdental gingival papilla in norm]. Bulletin of Biology and Medicine. 2012;3:134-5.
 12. Zynovenko OH. [Results of treatment of teeth under artificial crowns in the long term]. Modern dentistry. 2012;1(54):58-61.