Get Adobe Flash player

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ

Автор: Сикора В. З., Бойко В. А.

Страницы: 363-369

Аннотация

      

      В результате проведенного гистологического исследования поднижнечелюстных слюнных желез крыс установлено, что при действии микроэлементозов на организм происходят изменения в слюнных железах, а именно: снижение функциональной активности, срыв компенсаторно-приспособительных механизмов и реакций, структурной неупорядоченности и зависимость между увеличением срока исследования и возникновением глубокой структурной перестройки на фоне расстройств микроциркуляции.
        Ключевые слова: слюнные железы, соли тяжелых металлов, микроэлементозы, гистология.
* Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

         

Список литературы

1. Рустембекова С. А. Микроэлементозы и факторы экологического риска: для практикующих врачей / С. А. Рустембекова, Т. А. Барабошкина. – М.: Логос, 2006. – 512 с.
2. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.1986. – Strasbourg, 1986. – № 123. – 52 p.
3. Макро- та мікроелементи (обмін, патологія та методи визначення): монографія / М. В. Погорєлов, В. І. Бумейстер, Г. Ф. Ткач, С. Д. Бончев, В. З. Сікора, та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с.
4. Денисов А. Б. Слюна и слюнные железы. / А. Б. Денисов. – М.: Изд-во РАМН 2006, – 372 с.
5. Афанасьев В. В. Значение поднижне-челюстных слюнных желез для организма / В. В. Афанасьев, М. А. Полякова, Р. С. Степаненко // Стоматология. – 2011. – № 3. – C. 70.
6. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2006 році. – Суми: Видавництво «Джерело», 2007. – С. 8 – 21.
7. Установление уровней содержания тяжелых металлов в почвах Украины / Н. П. Вашкулат, В. И. Пальгов, Д. Р. Спектор и др. // Довкілля та здоров`я. – 2002. – № 2. –С. 44-47.
8. Западнюк В. И. Лабораторные животные / В. И. Западнюк, И. П. Западнюк, Е. А. Захария. – Киев: Вища школа, 1985. – 385 с.
9. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю. М. Кожемякін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко, Г. А. Сайфетдінова. – К.: Авіцена, 2002. – 319 с.
10. Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. Руководство; пер. с англ. / Р. Лилли - М.: Мир, 1969. – 645 с.
11. Микроскопическая техника: Руководство для врачей и лаборантов / под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова. — М.: Медицина, 1996. — 542 с. 
12. Кияненко Д. О. Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів [Текст] / Д. О. Кияненко, О. М. Гортинська // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 20-22 квітня 2011 року) / відп. за вип. Л. Н. Приступа. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч. 1. — С. 33.
13. Москаленко Ю. В. Морфологічний гомеостаз сім'яників щурів у ранньому постнатальному онтогенезі в умовах впливу солей важких металів [Текст] / Ю. В. Москаленко // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English) : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (м. Суми, 10-12 квітня 2012 р.) / відп. за вип. Л. Н. Приступа. – Суми :СумДУ, 2012. – С. 25.
14. Москаленко Р. А. Морфогенез щитоподібної залози в умовах модельованого мікроелементозу та корекції його впливу глутаргіном [Текст] / Р. А. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2010. – № 1. – С. 27–36.
15. Романюк А. М. Мікроскопічні зміни емалі щурів різного віку в умовах модельованого мікроелементозу [Текст] / А. М. Романюк, Є. В. Кузенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України (23-24 квітня 2009 р.) Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки (20 березня 2009 р.). – Суми : СумДУ. – 2009. – С. 188.

Copyright ,

Журнал клiнiчних та експериментальних медичних дослiджень © 2013. 

All Rights Reserved.