Get Adobe Flash player

АНАТОМИ – ОСОБИСТІ ЛІКАРІ ПАПСТВА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Кутя С. А., Швець T. A., Мельник М. В. 

Сторінки: 812

Анотація

Стаття присвячена анатомам, які були особистими лікарями Пап Римських у різний час: М. Р. Коломбо (1515-1559), Г.Б.Канано (1515-1579), Г. C. Аранзі (1530-1589), К. Варолій (1543-1575), А. Чезальпіно (1525-1603), М. Мальпігі (1628-1694), Дж. M. Ланцізі (1654-1720) та Дж. Флайяні (1739-1808). Подається інформація про їх внесок у розвиток медицини та короткі біографічні данні.

Ключові слова: історія анатомії, анатомія, папство, біографія.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Список літератури

 1. Eknoyan G., De Santo NG. Realdo Colombo (1516–1559). A reappraisal. Am J Nephrol. 1997;17:261–268.
 2. Fye WB. Realdo Colombo. Clin Cardiol. 2002;25(3):135–137.
 3. Ghirardini G. Embryology and obstetrics in the work of Columbus Realdus. J Obstet Gynaecol. 1982;3:41–42.
 4. Tubbs RS, Linganna S, Loukas M. Matteo Realdo Colombo (c. 1516-1559): the anatomist and surgeon. The American surgeon. 2008;74(1):84–86.
 5. Franklin KJ. Valves in veins: an historical survey. Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1927;21(1):1–33.
 6. Tubbs RS, Louis RG Jr, Loukas M, Gupta AA, Shoja MM, Oakes J. The first description of the palmaris brevis muscle. J Hand. Surg Eur Vol. 2007;32(4):382–383.
 7. Choulant L, Frank M, Garrison FH, Streeter EC. History and bibliography of anatomic illustrations in its relation to anatomic science and the graphic arts. The University of Chicago Press, 1920. 520 p.
 8. Scultetus AH, Villavicencio JL, Rich NM. Facts and fiction surrounding the discovery of the venous valves. J Vasc Surg. 2001;33(2):435–41.
 9. Gurunluoglu R, Shafighi M, Gurunluoglu A, Cavdar S. Giulio Cesare Aranzio (Arantius) (1530-1589) in the pageant of anatomy and surgery. J Med Biogr. 2011;19(2):63–69. doi: 10.1258/jmb.2010.010049
 10. Gurunluoglu R, Gurunluoglu A. Giulio Cesare Arantius (1530–1589). A surgeon and anatomist: his role in nasal reconstruction and influence on Gaspare Tagliacozzi. Ann Plast Surg. 2008;60(6):717–22. doi: 10.1097/SAP.0b013e31815888f5.
 11. Fransson S-G. The Botallo mystery. Clin Cardiol. 1999;22(6):434–436.
 12. Tubbs RS, Loukas M, Shoja MM. Costanzo Varolio (Constantinus Varolius 1543–1575) and the pons of Varolii. Neurosurgery. 2008;62(3):734–737.
 13. Zago S, Meraviglia MV. Constanzo Varolio (1543–1575). J Neurol.2009 Jul;256(7):1195-6. doi: 10.1007/s00415-009-5192-5
 14. Hauri D. Penile revascularization surgery in erectile dysfunction. Urol Int. 2003;70(2):132–40.
 15. Fye WB. Andrea Cesalpino. Clin. Cardiol. 1996;19(12):969–970.
 16. Khan IA, Daya SK, Gowda RM. Evolution of the theory of circulation. Int J Cardiol. 2005;98(3):519–521.
 17. Motta PM. Marcello Malpighi and the foundations of functional microanatomy. Anat Rec. 1998;253(1):10–12.
 18. Pearce JMS. Malpighi and the discovery of capillaries. Eur Neurol. 2007;58(4):253–255.doi: 10.1159/000107974
 19. Piccolino M. Marcello Malpighi and the difficult birth of modern life sciences. Endeavour. 1999;23(4):175–179.
 20. Romero RR. Marcello Malpighi (1628–1694), founder of microanatomy. Int J Morph. 2011;29(2):399–402.
 21. Klaassen Z, Chen J, Dixit V, Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M. Giovanni Maria Lancisi (1654–1720): anatomist and papal physician. Clin Anat. 2011;24(7):802–806. doi: 10.1002/ca.21191
 22. Di Ieva A, Tschabitscher M, Rodriguez y Baena R. Lancisi’s nerves and the seat of the soul. Neurosurgery. 2007;60(3):563–568.
 23. Fye WB. Giovanni Maria Lancisi, 1654–1720. Clin Cardiol. 1990;13(9):670–671.
 24. Fahrer M. Bartholomeo Eustachio – the third man: Eustachius published by Albinus. ANZ J Surg. 2003;732(7):523–528.
 25. Retrieved from: Enciclopedie on line.

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПОКСАНТІВ В КОРЕКЦІЇ АНТЕНАТАЛЬНОЇ ГІПОКСІЇ З ПОЗИЦІЙ ЇЇ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Автор: Задніпряний І. В., Сатаєва Т. П.

Сторінки: 1321

Анотація

Проблема гіпоксії протягом багатьох років є надзвичайно актуальною і привертає увагу фізіологів і клініцистів враховуючи механізми розвитку різних патологічних станів. Ефекти антенатальної гіпоксії на організм новонародженого залежать від термінів та важкості її впливу, індивідуальної толерантності та терміну внутрішньоутробного розвитку. У зв'язку з тотальною поширеністю серцево-судинної патології вивчення впливу антенатальної гіпоксії на серце, а також можливості її корекції, представляють інтерес з позицій як теорії, так і практики. Одним з можливих шляхів усунення негативних наслідків гіпоксії є використання різноманітних антигіпоксантів, у тому числі пептидних комплексів.

Ключові слова: антенатальна гіпоксія, антигіпоксанти, кардіоміоцити, пептиди, медіатори.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Амосова Е.Н. Метаболическая терапия повреждения миокарда, обусловленного ишемией: новый подход к лечению ИБС и сердечной недостаточности / Е.Н. Амосова // Український кардіологічний журнал - 2000. - №4. - С.85-92.

2. Антенатальная гипоксия: участие в развитии патологии ЦНС в онтогенезе / А.В. Граф, Е.Н. Гончаренко, Н.А. Соколова  и др. // Нейрохимия. - 2008. - Т. 25, №1-2. - С. 11-16.

3. Ашмарин И.П., Обухова М.Ф. Регуляторные пептиды, функционально непрерывная совокупность / И.П. Ашмарин, М.Ф. Обухова // Биохимия. 1996.  - Т.51. –№ 4. - С.3-8.

4. Ашмарин И.П., Обухова М.Ф. Функциональный континуум регуляторных пептидов / И.П. Ашмарин, М.Ф. Обухова // Сборник материалов ХVII съезда физиологов России. - Ростов-на-Дону. - 1998. - С.402.

5. Актуальные проблемы перинатальной кардиологии / В.А.Таболин, Н.П. Котлукова, Л.В. Симонова и др. // Педиатрия. – 2000. – № 5. –C. 13–18.

6. Балан П.В. Острая гипобарическая гипоксия в постнатальном периоде: влияние регуляторных пептидов: Дис. канд. ... биол. наук. / МГУ - М., 1999.-189с.

7. Бараншев Ю.И. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных - вклад перинатальных факторов, патогенетическая характеристика и прогноз / Ю.И. Бараншев // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 1996. - №2. - С.29-35.

8. Бондарь О.А. Перспективы использования препарата Гипоксен в комплексе реабилитационных мероприятий в патологии отдаленного периода у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС / О.А. Бондарь // Материалы Четвертой Российской конференции "Гипоксия", Москва, 2005. - С.52.

9. Бокерия Е.Л. Нарушения ритма сердца у новорожденных детей при гипоксически-ишемической энцефалопатии / Е.Л. Бокерия // Российский вестник перинатологии и педиатрии. -  2001. - №1. - С.19-21.

10. Влияние препарата Эрбисола Ультрафарм на продукцию ФНО-α, ИЛ-12 и ИФН-γ у больных рецидивирующей герпетической инфекцией  / Г.Н. Дранник,  Е.В. Свидро, А.И.  Курченко и др. // Імунологія та алергологія.- 2005. - № 4. - С. 17-20.

11. Гайструк Н.А., Гайструк А.Н. Внутрішньоутробна затримка розвитку плода у вагітних з гіпертензивним синдромом / Н.А. Гайструк, А.Н. Гайструк // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2002. - № 2. – С. 430-432.

12. Дослідження invitro впливу препаратів Ербісол на продукцію інтерлейкіну-2 та γ-інтерферону Т-хелперами 1 типу здорових донорів / В.Й. Фесенкова, Г.М. Драннік, В.Є. Дріянська  та  ін. // Лаб. діагностика. – 2003. - №2. – С. 37-40.

13. Добрянський Д.О. Сучасні аспекти патогенезу та лікування захворювань легень у новонароджених дітей. Автореф. дис. … д. м. н. – К., 2002.

14. Дубровская Н.М., Журавин И.А. Онтогенетические особенности поведения крыс, перенесших гипоксию на 14-е или 18-е сутки эмбриогенеза /Н.М. Дубровская, И.А. Журавин // Журн. высш. нервн. деятельности. - 2008. - №6. - С. 718-724.

15. Зарубина И.В. Роль гликолиза в реализации защитных эффектов атмизола при острой гипоксии / И.В. Зарубина, А.В. Смирнов, Б.И. Криворучко // Рос. физиол. журн. Им. И.М. Сеченова. - 2000. - Т. 86. №4. - с.440-446.

16. Игнатьева Р.К. Перинатальные проблемы в России. - М., 2006. - 40 с.

17. Кислотно-лужний стан крові в породілей з гіпертензивним синдромом і корекція його порушення / Н.А. Гайструк, А.Н.Гайструк, О.В. Мороз та ін. //Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. - № 9 (1).– С. 87-89.

18. Кривопустов С.П. Синдром персистуючого фетального кровообігу у новонароджених// Педіатр., акуш. та гінекол. – 2008. – № 6. – С.5–8.

19. Кузнецова И.Н. Эмульсии перфторуглеродов увеличивают резервные возможности газотранспортной функции крови - Перфторорганические соединения в биологии и медицине. Пущино: ОНТИ РАН. - 2007.  - С.73-83.

20. Новые подходы к диагностике и формулировке диагноза "Инфаркт миокарда." Рекомендации Европейского кардиологического общества. - 2000. - 22с.

21. Олифен и Перфторан в комплексе интенсивной терапии острого инфаркта миокарда - Методические рекомендации. Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы - 2001. - С.6-8.

22. Пархоменко А.Н., Брыль Ж.В. Патофизиологические механизмы ишемического и реперфузионного повреждения миокарда в экспериментальных и клинических исследованиях /А.Н. Пархоменко, Ж.В. Брыль //Український кардіологічний журнал. - 2000. - №5/6. - С.95-99.

23. Пархоменко А.Н. Жизнеспособный миокард и кардиопротекция: возможности метаболической терапии при острой и хронической формах ишемической болезни сердца /А.Н. Пархоменко // Украинский медицинский журнал. - 2001. - №3 (23). - С.5-11.

24. Постгипоксическая дезадаптация сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей / Л.В. Симонова, Н.П. Котлукова, Н.В. Гайдукова и др. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2001. - Т.46. - №2. - С.8-12.

25. Роль деяких показників гіпофізарно-наднирникової системи новонароджених в періоді ранньої неонатальної адаптації/ Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна, Л.Ф.Осинська та ін. // Перинатологія та педіатрія. - 2002. - № 2. - С. 22-24.

26. Соколова H.A. Пренатальный гипоксический стресс: физиологические и биохимические последствия, коррекция регуляторными пептидами /H.A.Соколова, М.В. Маслова, A.C. Маклакова // Успехи физиологических наук. - 2002. - Т.33.- №2. - С.56-67.

27. Соколова H.A. Регуляторные пептиды и вегетативная регуляция сердца /H.A. Соколова // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1998.- №6.- С.74-79.

28. Сравнительная оценка эффективности 10 антигипоксических средств в остром периоде инфаркта миокарда / Н.Ю. Семиголовский, С.В. Оболенский, М.П. Рыбкин и др.// Международн. Мед. Обзоры. - 2004. – Т. 2, № 5. - С. 334-338.

29. Типовые патологические процессы / Н.П. Чеснокова: Монография / Издательство Саратовского медицинского университета. - 2004. - 400 с.

30. Тюкова Н.В. Изменения вегетативной регуляции сердечного ритма у детей, испытавших перинатальную гипоксию / Н.В.Тюкова // Вестник аритмологии.- №18. - 2002. - С. 125-126.

31. Третьякова О.С. Кардиозащита ишемизированного миокарда новорожденных в условиях гипоксии: современные направления / О. С. Третьякова // Ліки України . — 2003. — № 11. — С. 5-10.

32. Харламова Н.В. Анализ показателей сердечного ритма при различных видах терапии новорожденных с перинатальной гипоксической энцефалопатией /Н.В.Харламова, Т.В. Чаша  // Вестник аритмологии. - №19. - 2003. - С.126-127.

33. BDNF protects against spatial memory deficits following neonatal hypoxia-ishemia / C.R. Almli, T.J. Levy, B.H. Han et al. // Exp. Neurol. – 2000. – Vol. 166. – P. 99-114.

34. Brief perinatal hypoxia increases severity of pulmonary hypertension after reexposure to hypoxia in infant rats / J.R. Tang, T.D. Le Cras, K.G. Morris et al. // Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. - 2000. – Vol. 278(2). – P. 356-364.

35. Chien K.R. Biological membranes and free radical oxidation in experiment and clinic of patients with miocardial infarction / K.R. Chien, J.P. Reeves, L.M. Buja // Circulat. Res. – 2001. - Vol. 48. - P.711-719.

36. Fujimoto. Нypocarbia & cystic pvl / Fujimoto // Archives of Disease in Childhood. – 2004. – V. 71. – Р. F111–F113.

37. Goldenberg R.L., Rouse D.J. Prevention of Premature Birth / R.L. Goldenberg, D.J. Rouse // New Eng. J. of Medicine. – 2008. – Vol. 339. – Р. 313–319.

38. Kimmond S.  Umbilical cord clamping and preterm infants: a randomised trial / S. Kimmond, T.C. Aitchison, B.M. Holland // British Medical Journal. –2003. – Vol. 306. – Р. 172–175.

39. Kober G. Myocardial protection during percutaneus transluminal coronary angioplasty: effect of trimetazidine / G. Kober // Eur Heart J. – 1992. – Vol. 13, № 6. – P. 1109-1115.

40. Morrison J.J.  Neonatal respiratory morbidity and mode of delivery at term: influence of timing of elective caesarean section / J.J. Morrison, J.M. Rennie, P.J. Milton // British Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2005. – V. 102. – Р. 101–106.

41. MRC/RCOG Working Party on cervical cerclage. Final report of the Medical Research Council/Royal College of Obstetricians and Gynaecologists multicentre randomised trial of cervical cerclage // British Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2003. – V. 100. – Р. 516–523.

42. Pulmonary Vascular Physiology and Pathophysiology / Ed. E. K. Weir, J. T. Reever. – New York: Marcel Dekker, 2009. – P. 241–290.

43. Pulmonary hypertension and persistent fetal circulation in the newborn / A. Spitzer, J. Davis, W. Clarke et al. // Clin. Pediatr. – 2008. – Vol. 15.– P. 389–413.

44. Soil R. F. Prophylactic administration of natural surfactant (Cochrane review). 4th ed. – Oxford: Update Software, 2008.

45. Teschemacher H. Milk protein derived opioid receptor ligands / H. Teschemacher, G. Koch, V. Brantl  // Biopolymers. - 1997. – Vol. 43(2). – P. 99-117.

46. Vailhe B. Increased blood vessel density in decidua parietalis is associated with spontaneous human first trimester abortion / B. Vailhe // Hum. Reprod. -1999. -  Vol. 14(6) – P. 1628-1634.

47. Vannucci R.C. Hypoxic-ischemic encephalopathy /R.C. Vannucci // Am. J. Perinatal. - 2000. - Vol. 17. – P. 113-120.

48. White L.D. Effect of chronic prenatal hypoxia on tyrosine hydroxylase: a phenylethanolanine N-methyltransferase messenger RNA and protein levels in medulla oblongata of postnatal rat /L.D.White, E.E. Lawson // Pediatr. Res. –  2007. – Р. 455-462.

49. Wright J. R. //Biol. Neonate. – 2004. – Vol. 85 (4). – P. 326–332.

50. Yoskikawa M. Opioid peptides from human ß-casein / M. Yoskikawa, T.Yoshimura, H. Chiba // Agric. Biol.Chem. – 2004. – Vol.48. – P.3185-3187.

СИСТЕМА ЦИТОКІНІВ ТА ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ПРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Рябіченко В.В., Чемич М.Д.

 

Сторінки: 22-27

Анотація

     У статті наведені сучасні уявлення про систему цитокінів та гени, що їх кодують, визначена роль поліморфізму поодиноких нуклеотидів у характері перебігу вірусних гепатитів, розвитку несприятливих наслідків захворювань, ефективності противірусного лікування та тяжкості побічних ефектів під час терапії.

     Ключові слова: вірусні гепатити, цитокіни, поліморфізм поодиноких нуклеотидів, інтерлейкін 28В

     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Повний текст

 Переглянути повний текст

 

Список літератури

1. Маркелова Е.В. Патогенетическая роль нарушений в системе цитокинов при инфекционно-воспалительных заболеваниях / Е.В. Маркелова, А.В. Костюшко, В.Е. Красников // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2008. – № 3. – С. 24-29. 

2. Симбирцев А.С. Цитокины - новая система регуляции защитных реакций организма / А.С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2002. – № 1. – С. 9-17. 

3. Черешнев В.А. Иммунофизиология / В.А. Черешнев, Б.Г. Юшков, В.Г. Климин, Е.В. Лебедева. – Екатеринбург: УрО РАН. – 2002. – 259 с. 

4. Бережная Н.М. Цитокиновая регуляция при патологии: стремительное развитие и неизбежные вопросы / Н.М. Бережная // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т.6, № 2. – С. 26-34. 

5. Козлов В.К. Цитокинотерапия: патогенетическая направленность при инфекционных заболеваниях и клиническая эффективность: Руководство для врачей / В.К. Козлов. – Санкт-Петербург: Альтер Эго. – 2010. – 148 с. 

6. Генетический полиморфизм цитокинов / [В.Н. Цыган, А.М. Иванов, Т.А. Камилова и др.] // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2010. – № 2(30). – С. 211-219.

7. Генетические основы патогенеза эссенциальной артериальной гипертензии (обзор) / [Шевченко О.В., Свистунов А.А., Бородулин В.Б. и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 1. – С. 83-87. 

8. Кучерявый Ю. А. Влияние полиморфизма гена CYP2C19 на эффективность эрадикационной терапии инфекции Нelicobacter pylori / Ю.А. Кучерявый // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2009. – № 4. – с.128-132. 

9. Роль полиморфизма гена интерлейкина-1β в развитии воспаления глоточной миндалины / [Н. В. Терскова, Н. А. Шнайдер, С. Г. Вахрушев и др.] // Российская оториноларингология. – 2010. – № 6 (49). – С. 87-93. 

10. Луговая О.В. Анализ ассоциаций полиморфизмов генов факторов некроза опухолей и их рецепторов с иммунофенотипическими особенностями рака молочной железы / О.В. Луговая, А.А. Должиков, М.И. Чурносов // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. ХІХ, № 2. – С. 123-125. 

11. Полиморфизм генов интерлейкина 1B и фактора некроза опухоли α в патогенезе острой легочной патологии у детей / [Ф.Ф. Ризванова, Р.Т. Габбасов, Е.В. Вавилова и др.] // Казанский медицинский журнал. – 2010. – Т. 91, № 5. – С. 594-598. 

12. Возможности использования генотипирования цитокинов с регулирующей воспаление активностью в качестве биологических маркеров прогноза эффективности терапии ревматоидного артрита / [В.И. Коненков, Е.В. Зонова, Ю.Б. Леонова и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2010. – № 5. – С. 19-26. 

13. Yu H. Relationship between IFN-gamma gene polymorphism and susceptibility to intrauterine HBV infection / H.Yu // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, № 18. – P. 2928-2931. 

14. Association of TNF-alpha promoter polymorphisms with the outcomes of hepatitis В virus infection in Chinese Han population / [T Du , XH Guo , XL Zhu et.al.] // J. Viral. Hepatol. – 2006. – Vol. 13. – P. 618-624. 

15. Ribeiro C.S. Association of cytokine genetic polymorphism with hepatitis В infection evolution in adult patients / C.S. Ribeiro, J.E. Visentainer, R.A. Moliterno // Mem. Inst. Oswaldo Cruz. – 2007. – Vol. 102, № 4. – P. 435-440. 

16. Effect of cytokine genotypes on the hepatitis В virus-hepatocellular carcinoma association / [A. Nieters, J.M. Yuan , C.L. Sun et al.] // Cancer. – 2005. – Vol. 103, № 4. – P. 740-748.

17. Zhang P.A. Association of polymorphisms of interleukin-18 gene promoter region with chronic hepatitis В in Chinese Han population / P.A. Zhang, J.M. Wu, Y. Li, X.S. Yang // World J. Gastroenterol. – 2005. – Vol. 11, № 11. – P. 1594-1598.

18. Niro G.A. Tumor necrosis factor gene polymorphisms and clearance or progression of hepatitis B virus infection / [G.A. Niro, R. Fontana, D. Gioffreda at al.] // Liver Int. – 2005. – Vol. 25, № 6. – P. 1175-1181.

19. Associations of classic Kaposi sarcoma with common variants in genes that modulate host immunity / [E.E. Brown, D. Fallin, I. Ruczinski et al.] // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 2006. – Vol. 15, № 5. – P. 926-934.

20. Resistance to HIV infection / [M. Marmor, K. Hertzmark, S.M. Thomas et al.] // J. Urban. Health. – 2006. – Vol. 83, № 1. – P. 5-17.], [Pett S. Cytokine therapies in HIV-1 infection: present and future / S. Pett, A.D. Kelleher// Expert Rev. Anti. Infect. Ther. – 2003. –Vol. 1. – P. 83-96 

21. Interleukin 18 and human immunodeficiency virus type I infection in adolescents and adults / [W. Song, C.M. Wilson, S. Allen et al.] // Clin. Exp. Immunol. – 2006. – Vol. 144, № 1. – P. 117-124.

22. Analysis of the 5q31-33 Locus Shows an Association between Single Nucleotide Polymorphism Variants in the IL-5 Gene and Symptomatic Infection with the Human Blood Fluke, Schistosoma japonicum / [M.K. Ellis, Z.Z. Zhao, H.G. Chen et al.] // J. Immunol. – 2007. – Vol. 179, № 12. – P. 8366-8371.

23. Analysis of the 5q31 -q33 locus shows an association between IL13-1055C/T IL-13-591A/G polymorphisms and Schistosoma haematobium infections / [B. Kouriba, C. Chevillard, J.H. Bream et al.] // J. Immunol. – 2005. – Vol. 174, № 10. – P. 6274-6281.

24. Isnard A. Recent advances in the characterization of genetic factors involved in human susceptibility to infection by schistosomiasis / A. Isnard, С. Chevillard // Curr. Genomics. – 2008. – Vol. 9, № 5. – P. 290-300.

25. Simultaneous detection of microsatellite repeats and SNPs in the macrophage migration inhibitory factor (MIF) gene by thin-film biosensor chips and application to rural field studies / [X.B. Zhong, L. Leng, A. Beitin et al.] // Nucleic Acids. Res. – 2005. – Vol. 33, № 13. – P. 121.

26. Кобрин Т.І. Прогнозування ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С / Т.І. Кобрин, Д.Є. Телегін // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2 (60). – С. 69-79

27. Изменения цитокинового статуса при хронических вирусных гепатитах В и С у детей / [Е.А. Жукова, Н.А. Каплина, С.В. Романова и др.] // Цитокины и воспаление. – 2009. – Т. 8, № 4. – С . 60-65.

28. Изменение показателей оксидантного и цитокинового статуса больных хроническим вирусным С и В при лечении препаратом рекомбинатного интерлейкина 1β человека / [В.Г. Конусова, Романова Е.С., Чурилова И.В. и др.] // Цитокины и воспаление. – 2003. – Т.2, № 1. – С. 20-28

29. Serum IL-8 levels and localization of IL-8 in liver from patients with chronic viral hepatitis / [Masumoto T., Ohkuda K., Yamamoto K. et al.] // Hepatogastroenterol. – 1998. – Vol. 45. – P. 1630-1634.

30. Mihm U. Association of serum interleukin-8 with virologic response to antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C / U. Mihm // J. Hepatology. – 2004. – Vol. 40, № 5. – Р. 1715-1723.

31. A functional SNP of interferon-gamma gene is important for interferon-alpha-induced and spontaneous recovery from hepatitis C virus infection / [Y. Huang, H. Yang, B.B. Borg et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2007. – Vol. 104, № 3. – Р. 985-990.

32. Association of transforming growth factor-beta 1 functional polymorphisms with natural clearance of hepatitis C virus / [T. Kimura , T. Saito , M. Yoshimura et al.] // J. Infect. Dis. – 2006. – Vol. 193, № 10. – P. 1371-1374].

33. Assotiation of IL-18 promoter polymorphism with liver disease severity in HCV-infected patients / [K. Manohar, P.V. Suneetha, Sukriti et al.] // Hepatol. Int. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 371-377.

34. Gender susceptibility to chronic hepatitis С virus infection associated with interleukin 10 promoter polymorphism / [N. Paladino, H. Fainboim, G. Theiler et al.] // J. Virol. – 2006. – Vol. 80, № 18. – P. 9144-9150.

35. Winning J. Molecular biology on the ICU. From understanding to treating sepsis / J. Winning, R.A. Claus, K. Huse, M. Bauer] // Minerva Anestesiol. – 2006. – Vol. 72, № 5. – P. 255-267.

36. Rigopoulou E.I. Blocking of interleukin-10 receptor-a novel approach to stimulate T-helper cell type 1 responses to hepatitis С virus / E.I. Rigopoulou, W.G. Abbott, P. Haigh, N.V. Naoumov // Clin. Immunol. – 2005. – Vol. 117. – P. 57-64.

37. lnterleukin-10 promoter polymorphisms and liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis С in Japan / [H. Hamada, H. Yatsuhashi, K. Yano et al.] // J. Hepatol. – 2003. - Vol. 39. – P. 457-458.

38. Nelson D.R. Interleukin 10 treatment reduces fibrosis in patients with chronic hepatitis C: a pilot trial of interferon nonresponders / D.R. Nelson, G.Y. Lauwers, J.Y. Lau, G.L. Davis // Gastroenterology. – 2000. – Vol. 118. – P. 655-660.

39. Long-term interleukin 10 therapy in chronic hepatitis С patients has a proviral and anti-inflammatory effect / [D.R. Nelson, Z. Tu, C. Soldevila-Pico et al.] // Hepatology. – 2003. – Vol. 38. – P. 859-868.

40. Ranjbar M. Polymorphisms of interleukin-1R receptor antagonist genes in patients with chronic hepatitis B in Iran / M. Ranjbar, A.H. Mohammad Alizadeh, M. Hajiloi, S.M. Mousavi // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, № 31. – P. 5044-5047.

41. Interleukin-1beta gene polymorphism associated with hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infection / [N. Hirankarn, I. Kimkong, P. Kummee at.al.] // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12, № 5. – P. 776-779.

42. lnterleukin-1 beta gene polymorphisms associated with hepatocellular carcinoma in hepatitis С virus infection / [Y. Wang, N. Kato, Y. Hoshida et al.] // Hepatology. – 2003. – Vol. 37. – P. 65-71.

43. Мороз Л.В. Імуногенетичний профіль у хворих на хронічний гепатит С / Л.В. Мороз, І.В. Яцик // Гепатологія. – 2011. – № 2. – С. 28-33.

44. IFN-lambdas mediate antiviral protection through a distinct class II cytokine receptor complex / [Kotenko S.V., Gallagher G., Baurin V.V. et al.] // Nat Immunol. – 2003. – Vol. 4, № 1. – P. 69-77.

45. IL-28, IL-29 and their class II cytokine receptor IL-28R / [P. Sheppard, W. Kindsvogel, W. Xu et al.] // Nat Immunol. – 2003. – Vol. 4, № 1. – P. 63-68.

46. Novel type I interferon IL-28A suppresses hepatitis C viral RNA replication / [H. Zhu , M. Butera , D.R. Nelson et al.] // Virol J. – 2005. – Vol. 7, № 2. – P. 80.

47. Robek M.D. Lambda interferon inhibits hepatitis B and C virus replication / M.D. Robek , B.S. Boyd , F.V. Chisari // J Virol. – 2005. – Vol. 79, № 6. – Р. 3851-3854.

48. Interferons alpha and lambda inhibit hepatitis C virus replication with distinct signal transduction and gene regulation kinetics / [T. Marcello, A. Grakoui, G. Barba-Spaeth et al.] // Gastroenterology. – 2006. – Vol.131, № 6. – P. 1887-1898. 

49. An important role for type III interferon (IFN-lambda/IL-28) in TLR-induced antiviral activity / [N. Ank, M.B. Iversen, C. Bartholdy et al.] // J Immunol. – 2008. – Vol. 180, № 4. – P. 2474-2485. 

50. Induction of cytokine expression by herpes simplex virus in human monocyte-derived macrophages and dendritic cells is dependent on virus replication and is counteracted by ICP27 targeting NF-kappaB and IRF-3 / [J. Melchjorsen, J. Sirén, I. Julkunen et al.] // J Gen Virol. – 2006. – Vol. 87, № 5. – Р. 1099-1108.

51. Lambda interferon (IFN-lambda), a type III IFN, is induced by viruses and IFNs and displays potent antiviral activity against select virus infections in vivo / [N. Ank, H. West, C. Bartholdy et al.] // J Virol. – 2006. – Vol. 80, № 9. – Р. 4501-4509.

52. IL-28A and IL-29 mediate antiproliferative and antiviral signals in intestinal epithelial cells and murine CMV infection increases colonic IL-28A expression / [S. Brand, F. Beigel, T. Olszak et al.] // Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. – 2005. – Vol. 289, № 5. – G.960-968.

53. Lambda interferon inhibits human immunodeficiency virus type 1 infection of macrophages / [W. Hou , X. Wang , L. Ye et al.] // J Virol. – 2009. – Vol. 83, № 8. – P. 3834-3842.

54. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance / [D. Ge , J. Fellay , A.J. Thompson et al.] // Nature. – 2009. – Vol. 461. – P. 399-401.

55. Genetic variation in IL28B and spontaneous clearance of hepatitis C virus / [David L. Thomas, Chloe L. Thio, Maureen P. Martin et al.] // Nature. – 2009. – Vol. 461. – P. 798-801.

56. IL28B is associated with response to chronic hepatitis C interferon- and ribavirin therapy / [V. Suppiah, M. Moldovan, G. Ahlenstiel et al.] // Nature Genetics. – 2009. – Vol. 41. – P. 1100-1104.

57. Genome-wide association of IL28B with response to pegylated interferon- and ribavirin therapy for chronic hepatitis C / [Y. Tanaka, N. Nishida, M. Sugiyama et al.] // Nature Genetics. – 2009. – Vol. 41. – P. 1105-1109.

58. Pampukha V. M. IFN-λ-3 (IL28B) genotyping by restriction fragment length polymorphism method: detection polymorphism of rs12979860 / V. M. Pampukha, S. A. Kravchenko, L.V. Moroz, L.A. Livshits // Biopolymers and Cell. – 2011. – Vol. 27, № 3. – P. 231-234.

59. Рябіченко В.В. Особливості перебігу хронічного гепатиту С у залежності від генотипу інтерлейкіну 28 В / В.В. Рябіченко // Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2012. – С. 90-91.

60. Test of IL28B Polymorphisms in Chronic Hepatitis C Patients Treated with PegIFN and Ribavirin Depends on HCV Genotypes: Results from a Meta-Analysis / [Z. Jia , Y. Ding , S. Tian et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7(9) – e45698.

61. The Impact of Interferon Lambda 3 Gene Polymorphism on Natural Course and Treatment of Hepatitis C / [F. Bellanti, G. Vendemiale, E. Altomare et al.] // Clinical and Developmental Immunology. – 2012. – Vol. 2012 (2012). - Article ID 849373

62. Возможности персонифицированного подхода к лечению гепатита С на основании разработанных генетических тестов определения варианта полиморфизма гена ИЛ28В человека / [А. Н. Козина, Д. Д. Абрамов, Е. А. Климова и др.] // Лечащий врач. – 2011. – № 10. – С. 39-43.

63. IL28B Genetic Variation Is Associated with Spontaneous Clearance of Hepatitis C Virus, Treatment Response, Serum IL-28B Levels in Chinese Population / [Shi Xiaodong, Pan Yu, Wang Moli et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7, № 5. - e37054.

64. Potential role for IL28B genotype in treatment decision-making in recent hepatitis C virus infection / [J. Grebely, K. Petoumenos, M. Hellard et al.] // Hepatology. – 2010. – Vol. 52, № 4. – P. 1216-1224.

65. Impact of IL28B-Related Single Nucleotide Polymorphisms on Liver Histopathology in Chronic Hepatitis C Genotype 2 and 3 / [K. Rembeck, Å. Alsiö, P. Brehm et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7, № 1. – e29370.

66. IL28B polymorphisms influence stage of fibrosis and spontaneous or interferon-induced viral clearance in thalassemia patients with hepatitis C virus infection / [V. Di Marco, F. Bronte, V. Calvaruso et al.] // Haematologica. – 2012. – Vol. 97, № 5. – P. 679-686

67. Roles of ITPA and IL28B Genotypes in Chronic Hepatitis C Patients Treated with Peginterferon Plus Ribavirin / [T. Miyamura, T. Kanda, S. Nakamoto et al.] // Viruses. – 2012. – Vol. 4, № 8. – P. 1264-1278.

ВІКОВІ ГІСТО- І ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ, ЯКИХ ПІДДАЛИ СИСТЕМНОМУ ВПЛИВУ ГІПЕРГРАВІТАЦІЇ

Автор: Гафарова Є.А., Пікалюк В. С., Кривенцов М.А.

Сторінки: 28 - 33

 

Анотація

   Структурні зміни у будові печінки експериментальних щурів ювенільного віку, яких піддавали 10- або 30-кратому впливу гіпергравітації, мають, переважно, зворотній характер та супроводжуються активацією адаптаційно-компенсаторних механізмів, які у свою чергу спрямовані на нівелювання  негативного впливу екзогенного фактору. Прояв структурно-функціональних змін та інтенсивність адаптаційних реакцій переважають у підгрупі щурів, які мали більш тривалий (30-кратний) вплив. Отримані гісто- і цитоморфологічні дані свідчать про розвиток адекватних адаптаційних реакцій на клітинному рівні, що характеризуються, у першу чергу, збільшенням кількості клітин на різних стадіях мітозу. Максимальні прояви гістологічних змін було виявлено у підгрупі щурів, які мають цитоморфологічними ознаками внутрішньоклітинного набряку та неадекватність реалізації адаптаційних реакцій. При цьому більш помітний негативний вплив перевантаженнями було відмічено протягом тривалого терміну експерименту (30-кратний вплив).

   Ключові слова: гіпергравітація, печінка, морфологія.

 

   *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Дубров А. П. Роль геомагнитного поля и гравитации в формировании фундаментальных свойств биологических систем / А.П. Дубров // Тез. докл. "Новые подходы к оценке реактивности организма, математическое моделирование, функциональная диагностика, клиника, влияние геофизических факторов" - Оренбург, 1989. - электронный доступ: http://omdp.narod.ru/gip/dubrov1.htm

2. Таирбеков М. Г. Исследования в области клеточной биологии в полетах автоматических космических аппаратов (особенности подготовки и проведения экспериментов) / М.Г. Таирбеков // Авиакосмическая и экологическая медицина. - 2006. - Т. 40, № 5. - С. 3-15.

3. Таирбеков М. Г. Эволюция взаимодействия живых систем с окружающей средой / М.Г. Таирбеков // Авиакосмическая и экологическая медицина. –2002. –Т. 36, №4. –С. 3-14.

4. Меркулов Г. А. Курс патогистологической техники / Г. А. Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 423 с.

5. Abramoff M. D. Image Processing with ImageJ / M. D. Abramoff , P. J. Magalhaes, S. J. Ram // Biophotonics International. – 2004. – Vol. 11, № 7. – P. 36 – 42.

6. Макарова Н. В. Статистика в Excel: Учеб. Пособие / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

7. Васильев А. Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. / А. Н. Васильев. – M.: Издательский дом "Вильяме", 2004. – 512 с.

8. Ромакін В. В. Комп'ютерний аналіз даних [Текст] : навч. посіб. з дисц. "Інф-ка-2" / В.В. Ромакін; Миколаївськ. держ. гумаіт. ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянськ. акад". - К. : [б. и.], 2006. - 140 с.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СУДИННИХ СПЛЕТІНЬ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПЕРЕДСТАРЕЧОГО ВІКУ ПІД ЧАС УВЕДЕННЯ КСЕНОГЕННОГО ЛІКВОРА

Автор: Гасанова І. Х., Пікалюк В. С.

Сторінки: 34 - 38

 

Анотація

              

Проведено дослідження особливостей вікових змін у морфологічній організації судинних сплетінь шлуночка головного мозку у білих щурів передстаречого віку. У статі проаналізовано залежність від кратності уведення ксеногенного ліквора з наступними параметрами: маса тварин, маса головного мозку, довжина і ширина півкуль, коефіцієнт цефалізації, висота і ширина хороїдних епендімоцитів. З’ясовано, що з віком відбуваються характерні інфолютивні зміни судинних сплетінь, а екзогенне уведення ксеногенного ліквора має позитивний вплив на біометричні характеристики головного мозку й на мікроскопічні параметри судинних сплетінь шлуночків.

 

 

Ключові слова: судинні сплетіння, ксеногенна цереброспінальна рідина, головний мозок, передстаречий вік.

 

Список літератури

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: руководство / Г.Г. Автандилов. — М.: Медицина, 1990. — 384 с.


2. Автандилов Г.Г. Сосудистые сплетения головного мозга.- Нальчик: Кабардино-балкарское книжное изд-во, 1962.- 144 с.


3. Ажипа Я.И. Влияние цереброспинальной жидкости различного видового происхождения на трофическое и функциональное состояние органов и тканей и функциональное состояние и физиологическая активность цереброспинальной жидкости при нарушении трофической функции нервной системы / Я.И. Ажипа, В. Топало // Физиология человека. — 1986. — Т. 12, № 4. — С. 531–552.


4. Бабик Т.М. Ворсинки сосудистых сплетений желудочков головного мозга человека / Бабик Т.М. // Морфология.- 2002.- Т. 121, вып. 2-3.- С. 16.


5. Быков В.Л. Возрастные особенности щитовидной железы мышей А / Не (морфологическое и гистохимическое исследование) / В.Л. Быков // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. -1976. - № 6. - С. 41-47.


6. Дарий А. Взаимоотношения тканевых структур в сосудистых сплетениях третьего и четвертого желудочка головного мозга/ А.Дарий// Клінічна та експериментальна патологія.-2010.-Т.ІХ,№4(34).-С.27-31.


7. Коржевский Д.Э. Тканевая организация и развитие сосудистого сплетения головного мозга человека // Морфология.- 1998.- Т. 113, вып. 2.- С. 105-114.


8. Куприянов С.Н. Влияние инъекций ликвора на течение острой лучевой болезни / С.Н. Куприянов, М.Ф. Мамиева // Зравоохранение Туркменистана. — 1968. — № 2. — С. 21–26.


9. Ликвор как гуморальная среда организма / В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, В.В. Ткач [и др.]. – Симферополь : ИТ «Ариал», 2010.–192 с.


10. Макаров А.Ю. Клиническая ликворология /А.Ю. Макаров. — Л.: Медицина, 1984. — 214 с.


11. Фридман А.П. Основы ликворологии. (Учение о жидкости мозга) /А.П. Фридман. — Л.: Медицина, 1971. — 648 с.


12. Хмельницкий O.K., Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. Руководство / O.K. Хмельницкий. - СПб.: СОТИС, 2002. - 288 с.


13. Шмидт Е.В., Лунев Д.К., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. - М.: Медицина, 1976 - С. 227-244.


14. Штерн Л.С. Проблемы гистогематических барьеров / Л.С. Штерн. – М.: Наука, 1965. – 331 с.


15. Cerebrospinal fluid dynamics / [M. Czosnyka, Z. Czosnyka, S. Momjian et al.] //Physiological Measurement. — 2004. — Vol. 25, № 5. — P.51 – Р.76.


16. Keep R.F., Jones H.C. A morphometric study on the development of the lateral ventricle choroid plexus, choroid plexus capillaries and ventricular ependyma in the rat //Dev. Brain Res.- 1990.- Vol. 56, № 1.- P. 47-53.


17. Peters A., Swan R.C. The choroid plexus of the mature and aging rat: the choroidal epithelium // Anat. Rec.- 1979.- Vol. 194, № 3.- P. 325-353.


18. Макарова Н. В. Статистика в Excel: Учеб. Пособие / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ВИДІЛЕНИХ У ПОЛОГОВИХ СТАЦІОНАРАХ

Автор: Голубнича В. М., Зайцева Т. О., Зайцева Г. С.

Сторінки: 39 - 44

Анотація

Метою нашого дослідження булона підставі вивчення особливостей поширення та антибіотикочутливості мікроорганізмів виділених у пологових стаціонарах дати рекомендації щодо лікування та профілактики гнійно-запальних інфекцій у новонароджених та породіль.

Для досягнення поставленої мети були використані бактеріологічний, епідеміологічний та статистичний методи дослідження. Нами були виявлено щорічне збільшення кількості контамінованих мікроорганізмами проб та зміну етіологічного значення окремих видів. Встановлено наявність колонізації умовно-патогенними мікроорганізмами різних біотопів організму у кожної другої обстеженої вагітної, що свідчить про існування ризику інфікування плода або новонароджених. У ході досліджень виявлено, що більшість виділених мікроорганізмів були полірезистентними до антибіотиків. Найбільш ефективними по відношенню до E. coli були левоміцетин та меропінем, а по відношенню до P. aeruginosa– цефатидим. До амікацину та цефазоліну були чутливими більшість грам позитивних коків. Аналіз антибіотикорезистентності показав формування двох ековаріантів P. aeruginosa  в обласному перинатальному центрі. Отримані нами результати є основою для розробки формулярів антибактеріальної терапії та ротації антибіотиків у лікувальних закладах.Ключові слова: Умовно-патогенні мікроорганізми, новонароджені, породіллі, антибіотики, госпітальні інфекції.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Список літератури

1. Морозова Н. С. Стратегія боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями / Н. С. Морозова // СЕС. Профілактична медицина.–2007.–№4.–С. 46-47.

2. Салманов А. Г. Стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Україні на сучасному етапі / А. Г. Салманов, Л. М. Мухарська // Сучасні інфекції.– 2006. – №3-4. – С. 10-14.

3. Сидоренко С.В. Этиология тяжелых госпитальных инфекций в отделениях реанимации и антибиотикорезистентность среди их возбудителей. / С.В. Сидоренко, С.П. Резван // Антибиотики и химиотерапия. – 2005. – т.50. – №2-3. – С. 33-41.

4. «Приказ МОЗ СССР № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» от 22.04.1985 р.»

5. Сидоренко С. В. Антибиотикограмма: диско-диффузионный метод. Интерпретация результатов / С. В. Сидоренко, В. Е. Колупаев // Boeнно медицинский журнал. – 2006. – С. 56.

6. Анкирская А. С. Мониторинг колонизации Саndida spp. новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии / А. С. Анкирская, Т. Г Миронова., В. В. Муравьёва // Проблемы медицинской микологии.- 2008. - №2.- С. 34-36.

7. Зейналов Б. Р. Инфекционные осложнения в многопрофильном хирргическом стационаре: эпидемиологический діагноз и мероприятия по контролю / Б. Р. Зейналов // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 8 – С. 22-31.

8. Голубнича В. М. Колонізація умовно-патогенними мікроорганізмами новонароджених дітей у відділенні інтенсивної терапії/ В. М. Голубнича, М. М. Каплін // Вісник СумДУ. Серія «Медицина». – 2011. – №1. – С. 43-47.

9. Чернявский В. И. Неферментирующие грамнегативные бактерии в этиологии нозокомиальных инфекций и проблемы антибиотикорезистентности / В. И. Чернявский, С.В. Бирюкова, Е. И. Гришина // Annals of Mechnikov Institute. – 2010. – №4. – С. 5-13.

БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЇ РІДИНИ НА СИСТЕМУ РЕПРОДУКЦІЇ ССАВЦІВ

Автор: Бессалова О.Ю., Пікалюк В. С., Королев В.А.

Сторінки: 45-53

Анотація

          Робота присвячена вивченню біологічних ефектів цереброспінальної рідини (ЦСР) корів під час періоду лактації , шляхом уведення самцям та самкам білих щурів як ксеногенного препарату. Дослідження системи репродукції проведено за допомогою фізіологічних та морфологічних методів, було виявлено виражений, але зворотного характеру інгібуючий ефект ЦСР, він отриманий в період фізіологічної ановуляції донора та впливав на систему репродукції реципієнтів. Гонадігібуючий ефект ЦСР було відмічено як у самок, так  і у самців, він зворотній та залежний від віку реципієнтів та кратності уведення ЦСР – максимальні зміни отримані при уведенні ЦСР в перинатальний період та при багаторазових ін’єкціях. Зафіксовано такі зміни: зниження показників спарювання й статевої мотивації; динаміка тривалості астральних циклів та співвідношення їх фаз; зниження показників фертильності самок та тимчасове безпліддя у самців; зниження маси сім’яників та яєчників, рівня статевих гормонів у сиворотці крові, ановуляція, зумовлена атрезією порожнинних фолікул, структурні зміни органів-цілей оваріальних гормонів. Робота підтвердила гіпотезу про відсутність імунологічної несумісності ЦСР різних таксонів ссавців і гіпотезу її контрацептивного впливу у період фізіологічної овуляції донора. Прижиттєвий відбір, кріоконсервація, відсутність фільтрації допомогли зберегти  природні властивості ЦСР та вивчити уведену нами рідину одночасно як біологічне середовище та біопрепарат, що й об’єднало загальнотеоретичну та практичну цінність результатів роботи.

Ключові слова: статева система, самки,  самці, цереброспінальна рідина, регуляція функцій, анатомія, фізіологія, лактація, біологічно активні речовини. 

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Повний текст

 

 Переглянути повний текст

 

Список літератури

 1. Пальцев М.А. Руководство по нейроиммуноэндокринологии. — 2-е изд. / М.А. Пальцев, И.М. Кветной. — М.: ОАО «Издательство « Медицина», 2008. — 512 с.


2. Бадалян Л.О. Актуальные проблемы нейроэндокринологии: пептидергическая система мозга / Л.О. Бадалян, О.И. Герасимова, Г.А Герасимов. — М.: ВНИИМИ МЗ СССР, 1982. — 60 с.


3. Ликвор как гуморальная среда организма / [В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, В.В. (мл.) Ткач и др.]. — Симферополь, ИТ «АРИАЛ», 2010. — 192 с.


4. Фридман А.П. Основы ликворологии. (Учение о жидкости мозга) / А.П. Фридман. — Л.: Медицина, 1971. — 648 с.


5. О ликворотерапии больных с центральными двигательными нарушениями / Г.А. Вартанян, М.В. Неуймина, Ф.А. Гурчин, Т.С. Матвеева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1992. — Т. 92, № 1. — С. 72–75.


6. The some immunobiological properties of a cerebrospinal fluid: cytotoxic, cytolytic effects, use of a cerebrospinal fluid as a nutrient medium for the cultivation of cells and tissues / M.A.Kriventsov, V.V. (jr) Tkach, Ye. Yu. Bessalova, V.V. Kiselev // Таврический медико-биологический вестник (English Edition). — 2007. — Т. 10, № 3. — С. 257–259.


7. Технические условия прижизненного взятия и хранения спинномозговой жидкости крупного рогатого скота по Ткачу В.В. (мл.). / [В.В. (мл.) Ткач, А.В. Самсонова, Ю.С. Гажеман и др.] // Материалы 79-й межвузовской науч-практ. конф. студентов и молодых ученых Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. — Симферополь, 2007. — С. 43.


8. Бессалова Е.Ю. Особенности постановки морфологического эксперимента при изучении репродуктивной функции млекопитающих: тез. доп. Всеукр. наук. конф. "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" / Е.Ю. Бессалова // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2006. — Т. 5, № 2. — С. 90–91.


9. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикоогических исследованиях для целей гигиенического нормирования / Авторы-сост.: [Е.Н. Буркацкая, В.Ф. Витер, Л.А. Тимофиевская и др.]. — К.: Радянська Украина, 1980. — 46 с.


10. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения: Пер. с англ. Е.Н. Живописцевой / под ред. Батуева А.С. — М.: Высшая школа, 1991. — 399 с.


11. Бондаренко В.И. Морфофункциональные изменения семенников некоторых млекопитающих при парентеральном введении прижизненно взятой цереброспинальной жидкости крупного рогатого скота: дис... канд. мед. наук: спец. 14.00.02 «Анатомия человека» / Бондаренко В.И. — Симферополь, 1989. — 180 с.


12. Волкова О.В. Морфогенетические основы развития и функции яичников / О.В. Волкова, Т.Г. Боровая. — М., 1999. — 253 с.
13. Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей. Физиологические механизмы, определяющие ее состав и свойства / Л.С. Штерн. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 551 с.


14. Multiplicity of cerebrospinal fluid functions: New challenges in health and disease / [С.Е. Johanson, J.A. Duncan, Р.М. Klinge et al.] // Cerebrospinal Fluid Res. — 2008. — Vol. 14. — Р. 5-10.


15. Регуляторные системы организма человека / [В.А. Дубинин, А.А. Каменский, М.Р. Сапин и др.]. — М.: Дрофа, 2003. — 368 с.


16. Пептидергическая регуляция гомеостаза / [В.Х. Хавинсон, И.М. Кветной, В.В. Южаков и др.]. — СПб: Наука, 2003. — 194 с.


17. Зилов В.Г. Элементы информационной биологии и медицины: Монография/ В.Г. Зилов, К.В. Судаков, О.И. Эпштейн. — М.: МГУЛ, 2000. — 248 с.


18. Beach F. Sexual exhaustion and recovery in male rats / F. Beach, L. Jordan // Q.J. Exp. Psychol. — 1996. — № 8. — P. 121–133.

 

 

ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ РОЗЩЕПЛЕННОЇ КИСТІ У МОЛОДОЇ ЗРІЛОЇ ЖІНКИ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Автор: Андрій Беспальчук, Лана Канг

Сторінки: 54 - 57

 

Анотація

             

Розщеплена кисть – це уроджена деформація, яка виникла через варіювання відсутності центральної частини кисті. Вирізняють V-подібну розщепленість кисті, тобто долоня з декількома звуженнями міжпальцевого  проміжку та відсутністю середнього пальця. Більшість наукових праць описують лікування засобами хірургічного втручання у ранній дитячій період. Однак, у нашій статті йдеться мова про лікування розщепленої кисті у пацієнтів зі вже сформованим скелетом. Ми описуємо нову хірургічну техніку з  використання Z-подібного розщеплення кисті зап’ястя при лікування 22-літньої жінки та отримані протягом трьох років результати.

 

 

Ключові слова: розщеплена кисть, уродженні аномалії, деформація руки, уроджена деформація руки. 

 

Список літератури

 1. Binns M. Correction of Lobster-claw hand in a adult / M. Binns, M. Arafa, J. Noble // Journal of Hand Surgery.-1985.-Vol.10B.-P.97–99.
2. Anatomic variation in a cleft hand of an elder cadaveric specimen/[Durand S., Delmas V., Fox M. et al.]// Surgical and radiological anathomy.-2009.-V. 31.-P.145–148.
3. Flatt A. E. Cleft hand and central defect / Flatt A. E.// The care of congenital hand anomalies.-1994.-In (2nd ed.).-P.337–365.
4. Radial shift of the ulnar fingers: a new technique for special cases of longitudinal central deficiency/[Foucher G., Lorea P., Hovius S. et al.]// Journal of Hand Surgery.-2006.-V. 31B(2).-P.156-161.
5. Katarincic J. A. Cleft hand / Katarincic J. A.// Journal of the American Society for Surgery of the Hand.-2003.-Vol. 3(2).-P.108–116.
6. Manske P. R. Surgical classification of central deficiency according to the thumb web / P. R.Manske, M. N.Halikas // Journal of Hand Surgery.-1995.-Vol.20(A).-P687–697.
7. An experience of th Snow-Littler procedure. [Rider M. A., Grindel S. I., Tonkin M. A., Wood V. E.]/ Journal of Hand Surgery. - 2000. – V. 25(B). –P. 376-381

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИУ ДІТЕЙ З РЕАКТИВНИМИ АРТРОПАТІЯМИ

Автор: Кривошей А.В.

Сторінки: 58-63

Анотація

 

Метою роботи стало вивчення порушень мікроциркуляції (МЦ) та периферичної гемодинаміки у дітей хворих на реактивні артропатії (РеА). Представлено результати оцінки особливостей та взаємозв’язки МЦ і периферичної гемодинаміки при РеА у дітей.  Виявлено функціональні зміни МЦ, які зачіпають як ланку притоку розподілу, так і ланки обміну та дренажу. Показано, що гемодинамічні порушення в проксимальних відділах відносно ураженого суглобу мають компенсаторний, а у дистальних відділах – декомпенсаториний характер. Виявлено пряму кореляцію між важкістю перебігу РеА, віком хворого, ступенем порушення МЦ та периферичною гемодинамікою. При ускладненні хвороби та збільшенні віку було відмічено посилення мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень.

 

Ключові слова: реактивні артропатії, мікроциркуляція, периферична гемодинаміка.

 

Список літератури

1. Алексеева Е.И. Реактивные артриты у детей / Е.И. Алексеева, Е.С. Жолобова // Вопросы современной педиатрии.- 2003.- Т. 2, № 1, С. 51-56.
2. Волосовец О.П. Вибрані питання дитячої кардіоревматології / О.П. Волосовец, В.М. Савво, С.П. Кривопустов // – Харків: «ТНЦ», 2006.- 256 с.
3. Жолобова Е. С. Реактивные артриты у детей - диагностика и лечение / Е.С.Жолобова, Е. Г. Чистякова, Д. В. Дагбаева // Лечащий врач.- 2007.- № 2.- С. 57-60.
4. Гаврюшова Л.П. Реактивные артриты у детей./ Л.П. Гаврюшова, Н.А. Коровина, Т.М. Творогова // Русский медицинский журнал Независимое издание для практикующих врачей.- 2006.- Т. 14, № 5.- С. 381-384.
5. Cassidi J.T. Textbook of Pediatric Rheumatology / J.T. Cassidi, R.E. Petty. – Toronto: W. B. Saunders Company, 2002. - 819 р.
6. Суставной синдром в практике педиатра. Реактивные артриты / В.М. Савво, Т.А. Филонова, И.З. Коренева и др. // Методические рекомендации. – Харьков, 2002. - 29 с.
7. Изменения периферической макрогемодинамики как механизм компенсации микроциркуляторных нарушений / В.М. Кошкин, А.В. Каралкин, Г.Д. Саитова и др. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2005. - № 4 (1). - С. 81-83.
8. Microcirculation and the Metabolic Syndrome / N. Wiernsperger, P. Nivoit, L. Kraemer et al. // Microcirculation. - 2007. - V. 14, № 4-5. - P. 403-438.
9. Кошукова Г.Н. Сравнительная эфективность воздействия некоторых физических факторов на периферическую гемодинамику больных ревматоидным артритом / Г.Н. Кошукова // Сімейна медицина. -2008. - № 3. - С. 117-121.
10. Проблема изменения реологических свойств крови при ревматических заболеваниях / Е.Л. Насонов, Н.Н. Фирсов, Т.В. Коротаев и др. // Тез. Мат. междунар. конфер. «Гемореология и микроциркуляция», Ярославль. - 2003. - С. 27-29.
11. Редина Т.А. Состояние микроциркуляторного русла и центральной гемодинамики у больных ревматоидным артритом: автореф. дисс. ... канд. мед. наук: спец. 14.00.39 / Т.А. Редина. - М, 1986. - 25 с

ОЦІНКА ПЛЕЙОТРОПНИХ ЕФЕКТІВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ПЕРВИННОМУ ОСТЕОАРТРОЗІ

Автор: Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р. Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й.

Сторінки: 64 - 69

Анотація

             В статті наведені дані літератури щодо плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів та продемонстровані результати власних досліджень щодо оцінки впливу диклофенаку, німесуліду та мелоксикаму на ліпідний спектр, коагуляційні властивості крові, рівень сечової кислоти, функціональні проби печінки у хворих на остеоартроз, беручи до уваги наявність кардіоваскулярного ризику. Констатовано, що найбільш адекватним препаратом, що може слугувати препарат вибору в лікуванні  вказаної когорти пацієнтів диклофенак ретардована форма, що має достатній клінічний ефект і незначні гіполіпідемічну та гіпокоагуляційну дії.

Ключові слова: остеоартроз, ліпідний спектр, функціональні проби печінки, коагуляційні властивості, кардіоваскулярний ризик, нестероїдні протизапальні препарати.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*smiyana@ukr.net

 

Список літератури

1. Page J. Consumption of NSAIDs and the development of congestive heart failure in elderly patients: an underrecognized public health problem / Page J, Henry D. // Med.Arch Intern Med. – 2000. - Mar 27;160(6):777-84.
2. Heerdink E.R. NSAIDs associated with increased risk of congestive heart failure in elderly patients taking diuretics / Heerdink E.R., Leufkens H.G., Herings R.M., Ottervanger J.P., Stricker B.H., Bakker A. // Med.Arch Intern Med. – 1998. - May 25;158(10):1108-12.
3. Bueno H. Use of non-steroidal antiinflammatory drugs and type-specific risk of acute coronary syndrome / Bueno H., Bardají A., Patrignani P., et al. // Am. J. Cardiol. – 2010. - Apr 15;105(8):1102-6.
4. Ng S.C. NSAID-induced gastrointestinal and cardiovascular injury. / Ng S.C., Chan F.K. // Curr Opin Gastroenterol. – 2010. - Nov;26(6):611-7.
5. Lee S.Y. Effect of ketorolac and diclofenac on the impairment of endothelium-dependent relaxation induced by reactive oxygen species in rabbit abdominal aorta / Lee S.Y., Suh J.K., Choi J.H., Jeon W.J., Cheong M.A. // Korean J Anesthesiol. – 2010. - Sep;59(3):196-202.
6. Bessone F. Non-steroidal anti-inflammatory drugs: What is the actual risk of liver damage? / Bessone F. // World J Gastroenterol. – 2010. - Dec 7;16(45):5651-61.
7. Gerstenfeld L.C. Differential inhibition of fracture healing by non-selective and cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs / Gerstenfeld L.C., Thiede M., Seibert K., Mielke C., Phippard D., Svagr B., Cullinane D., Einhorn T.A. // J Orthop Res. - 2003. - Jul;21(4):670-5.
8. Barry S. Vet Non-steroidal anti-inflamatory drugs inhibit bone healing : A review. / Barry S. Vet // Comp Orthop Traumatol. – 2010. - Sep 9;23(6).
9. Tian W. Meta-analysis on the relationship between nonsteroidal anti-inflammatory drug use and gastric cancer / Tian W., Zhao Y., Liu S., Li X. // Eur. J. Cancer. Prev. – 2010. - Jul;19(4):288-98.
10. Bradley M.C. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and pancreatic cancer risk: a nested case-control study / Bradley M.C., Hughes C.M., Cantwell M.M., et al. // Br. J. Cancer. – 2010. - Apr 27;102(9):1415-21.
11. Bendlin B.B. NSAIDs may protect against age-related brain atrophy / Bendlin B.B., Newman L.M., Ries M.L., Puglielli L., Carlsson C.M., Sager M.A., Rowley H.A., Gallagher C.L., Willette A.A., Alexander A.L., Asthana S., Johnson S.C. // Front Aging Neurosci. – 2010. - Sep 3;2.
12. Rebecca Grainger Medical management of osteoarthritis of the knee and hip joints / Rebecca Grainger, Flavia M. Cicuttini // MJA. – 2004. - 180 (5): 232-236
13. Chen Y.F. Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation: [Monography] / Y.F. Chen, P. Jobanputra, P. Barton et al. – UK: Health technology assessment.– 2008.– V. 12(11).– P. 1–178.
14. Conroy M. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project / Conroy M., Pyorala K., Fitzgerald A.P. et al. // Eur. Heart J.- 2003.- V. 24.- P. 987-1003.

ПУНКЦІЙНА ЧЕРЕЗШКІРНА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ КОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕЛОМАХ ТІЛ ХРЕБЦІВ

Автор: Хижняк М. В., Потапов О. О., Боднарчук Ю. А.

Сторінки: 70 - 73

 

Анотація

             Неускладнені переломи грудо-поперекового відділу є широко поширеною патологією. Саме такі переломи складають більше половини всіх переломів хребта. Приведено нові класифікації травми хребта та їх біомеханічні основи. Денісом була розроблена триколонна класифікація хребта для пояснення механізму ушкоджень та подальшого лікування. Найбільш поширеними скаргами хворих є нестерпний локальний біль та явища радикулопатії. Наведено результати використання методу пункційної черезшкірної вертебропластики (ПЧВП) у хірургічному лікуванні 55 хворих віком 51+1,2 років з травматичними компресійними переломами тіл хребців. Проведено 55 оперативних втручань. Оцінювались динаміка інтенсивності больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Відмічено позитивну післяопераційну динаміку у вигляді регресу больового синдрому та покращення якості життя пацієнтів.Таким чином, ПЧВП є малоінвазивним та високоефективним методом лікування травматичних компресійних переломів тіл хребців.

                   Ключові слова: травма, перелом, хребець, пункційна черезшкірна вертебропластика.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

 1. Педаченко Є. Г. Пункційна вертебропластика / Є. Г. Педаченко, С. В.  Кущаєв. К. : А. Л. Д.,  2005. 520 с.
 2. Гайдар Б. В. Практическая нейрохирургия/ Б. В. Гайдар. Санкт-Петербург : Гиппократ, 2002. 656 с.
 3. Никифоров А.С.  Клиническая неврология / А.С. Никифоров, А.Н. Коновалов, Е.И. Гусев. — М:  ОАО «Издательство «Медицина», 2004. — 448 с.
 4. Nicoll E.A. Fractures of the dorso-lumbar spine //J.BoneJt.Surg. - 1949. - Vol. 31 B. - P. 376.
 5. Полищук Н. Е. Повреждения позвоночника и спинного мозга / Н. Е. Полищук, Н. А. Корж, В. Я. Корж. — Киев: «КНИГА-плюс», 2001. — 368 с.
 6. Denis F. The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injures // Spine. - 1983. - Vol. 8. - P. 817.
 7. Holdswokth F.W., CHIR M. Fractures, Dislocations and Fracture-Dislocations of the Spine //J. Bone Jt. Surg. - 1970. - Vol. 52 A. - P. 1534
 8. Беков М. М.  Хирургическое лечение травмы грудного и смежных отделов позвоночника и спинного мозга: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. мед. наук: спец. 14.01.18 – нейрохирургия / М. М. Беков; СПб НИИ им. А.Л. Поленова. — С., 2010. — 25 c.
 9. Орлов С. В. Нестабильность позвоночника при позвоночно-спинномозговой травме (математическое моделирование, пути совершенствования организации и способов лечения): автореф. дис. на соиск. научн. степени доктора мед. наук: спец. 14.00.28 – нейрохирургия / С. В. Орлов; СПб НИИ им. А.Л. Поленова. — С., 2011. — 32 c.
 10. Сагдеев Р. Р. Клиника и хирургическое лечение синдрома нестабильности позвоночника: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.13 –  нервные болезни, 14.00.28 – нейрохирургия / Р. Р. Сагдеев;  Казанская государственная медицинская академия «Росздрава». — К., 2009.
 11. Вертебропластика в лечении болевого синдрома при остеопорозе позвоночника / Ю. К. Дейниченко, Д. А. Середа, Д. С. Ивахненко [и др.] // Український нейрохірургічний журн. – 2009. - № 3. – С. 14.
 12. Попов А. І. Експериментально-клінічне обгрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : спец. 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»  / А. І. Попов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України. -  Харків, 2005. - 20 с.
 13. Barr J.D. Percutaneus vertebroplasty for pain relief and spinal stabilization / J. D. Barr, M. S. Barr, T. I. Lemley // Spine. - 2000. - Vol.15. – P. 923-928.
 14. Long-term outcomes of vertebroplasty for osteoporotic compression fractures / J. Thillainadesan, G. Schlaphoff, K. A. Gibson [et al.] // Journ. Med. Imaging Radiat. Oncol. – 2010. - Vol. 54, № 4. – P. 307-314.
 15. Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): an open-label randomised trial / C. A. Klazen, P. N. Lohle, J. de Vries [et al.] // Lancet. – 2010. – Vol. 376(9746). – P. 1085-1092.
 16. Бабкин А. В. Чрезкожная вертебропластика при патологи позвоночника /А. В. Бабкин, Н. А. Чумак // Медицинские новости — 2008. — №10. — С.21–25.
 17. Дуров, О. В. Вертебропластика при лечении заболеваний позвоночника./ О.В. Дуров, И.Н. Шевелев, Т.П. Тиссен // Журнал вопросы нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко. - 2004. - № 2. -  С. 21-25.
 18. Валиев А. К. Чрескожная вертебропластика в лечении больных с патологическими переломами позвонков при остеопорозе / А. К. Валиев,Э. Р. Мусаев, К. А. Борзов // Мануальная терапия. - 2009. - 4. - С. 74-83.
 19. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді / В. М. Коваленко, В. В. Поворознюк, О. П. Борткевич [та ін.] // Ревматологічний журнал. — 2009. — № 3. — С. 1-16.

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСПІРАТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ НЕФРОПАТІЇ

Автор: Оспанова Т.С., Заозерська Н.В.

Сторінки: 74 - 79

 

Анотація

             Метою нашої роботи було дослідження експресії молекул адгезії та скринування показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) у хворих на діабетичну нефропатію на різних етапах розвитку хронічної хвороби нирок (ХХН).  Виявлено інтеркореляційні взаємозв’язки між рівнями молекул Е-селектину, sICAM, sVCAM й МАУ, протеїнурією при ХХН 1 ст. та показниками ФЗД й креатиніном при ХХН 3 ст. Винайдені дані сприятимуть розробці ранніх критеріїв прогнозування ураження нирок та легенів при цукровому діабеті.

                 Ключові слова: цукровий діабет, молекули адгезії, функція зовнішнього дихання.

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*nzaozerskaya@yahoo.com 

 

Список літератури

 1. Балаболкин И.И. Применение гепона у часто болеющих детей с бронхиальной астмой/ И.И. Балаболкин, И.В.Рылеева, Т.Б.Сенцова, Т.Н.Короткова// Педиатрия. – 2009. - № 2 (87). – С. 26-30.
2. Киселева, М.А. Клинико-диагностическое значение молекулы межклеточной адгезии в распознавании стадий микроангиопатий у больных сахарным диабетом типа 1: Дис. канд. мед. наук / М.А. Киселева// ГОУ ВПО АГМА Росздрава Астрахань. - 2005.-138с.
3. Панина И.Ю. Поверхностная сосудистая молекула адгезии-1 при хронической болезни почек / И.Ю. Панина // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. - №3 (11). – С.23-29.
4. Davis A.W. Glycemic exposure is associated with reduced pulmonary function in type 2 diabetes: The Fremantle Diabetes Study / A.W.Davis, M.Knuiman, P.Kedall et al. // Diabetes Care. – 2004. – Vol. 27. – P. 752-757.
5. Kaminsky D. Spirometry and diabetes: implications of reduced lung function/ D. Kaminsky // Diabetes Care. – 2004. – Vol. 27. – P. 837-838.
6. Knudsen S.T. E-selectin-inducting activity in plasma from type 2 diabetic patients with maculopathy / S.T.Knudsen, C.H.Foss, P.L.Poulsen et al. // Am.J.Physiol.Endocrinol.Metab. – 2003. – Vol.284. – P.E1-6.
7. Kuzemski K. Diabetic pulmonary microangiopathy - fact of fiction? / K.Kuzemski, K.Specjalsli, E.Jassem//Endocrinologia polska/ - 2011. – №. 2.- Vol. 62. –P. 171-175.
8. Maurus C.F. Hypoxia and reoxygenation do not upregulate adhesion molecules and natural killer cell adhesion on human endotelial cells in vitro / C.F.Maurus, D.Schmidt, M.K.Schneider et al.// Eur.J.Cardiothorac.Surg. – 2003. - № 23. – P.976-83.
9. Ziegelstein R.C. Hypoxia/reoxygenation stimulates Ca2+dependent ICAM-1 mRNA expression in human aortic endothelial cells / R.C. Ziegelstein, C.He, Q. He// Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2004. - № 10. – P.68-73.
10. Yeh H. Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study/ H.Yeh, N.M.Punjabi, N.Wang, J.Pankow et al.// Diabetes Care. – 2008. – Vol. 31. – P. 741-746.

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ: ДОСТУПНІСТЬ ТА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМБУЛАТОРІЙ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Автор: Поцелуєв В.І.

Сторінки: 80 - 84

 

Анотація

             На основі десятирічного моніторингу 123 закладів загальної практики – сімейної медицини, розташованих у сільській місцевості, виявлено, що підвищення якості допомоги відбувалося за рахунок: укомплектування діагностичним обладнанням, достовірного збільшення кількості та потужності денних стаціонарів, покращення географічно-територіальної доступності та унормування загальної кількості населення дільниць. Отримані дані, щодо динамічних змін, що характеризують територіально-географічну доступність та ресурсозабезпечення амбулаторій сімейного лікаря, а також використання нової методики кваліметричного їх аналізу можна застосовувати в аналогічних дослідженнях та в практиці моніторингу якості в системі охорони здоров’я та оцінки ефективності управлінських рішень.

Ключові слова: первинна медико-санітарна допомога, якість, доступність, амбулатрія сімейного лікаря.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.%20">*sumskajacrb@rambler.ru

 

 

Список літератури

 

1. Гойда Н.Г., Ціборовський О.М., Польченко В.І., Швецов В.С., Бодак В.М. Стан і проблема обслуговування сільського населення України.// Стан здоров я населення України та діяльності медичної галузі 2001.- Київ.- 2002.- с. 260-273.
2. Зіменковський А.Б. Системний підхід до оцінки якості медичної допомоги в період реформування охорони здоров'я в Україні // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я. - 2003. - С. 42-45.
3. Кравченко І.М. Соціометрична оцінка якості медичної допомоги на первинному рівні / І.М. Кравченко, В.І. Поцелуєв, Б.А. Рогожин, Л.В. Черкашина, О.І. Сердюк, С.П. Шкляр, М.С. Панченко // Методичні рекомендації МОЗ України.-Київ, 2012.-16 с.
4. Лехан В.М. Організація роботи лікаря загальної практики. –Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС,-2002.-367с.
5. Носиков А., Гудекс К. Разработка общего инструментария для опросов о состоянии здоровья // ЕUROHIS: ГУ «Национальный НИИ общественного здоровья РАМН».- 2005.- 193 с.
6. Поцелуєв В.І. Вивчення впливу кваліфікації лікарів на якість надання первинної медико-санітарної допомоги та оцінка стану її управління / В.І. Поцелуєв // Пробл. безперервної мед. освіти та науки, 2013.-№1.-С.81-84.
7. Поцелуєв В.І. Оцінка якості діагностики артеріальної гіпертензії в закладах первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини / В.І. Поцелуєв // Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 2012.-№3.-С.78-83.
8. Поцелуєв В.І. Сільське населення про зміни в організації та якості медичної допомоги внаслідок упровадження сімейної медицини / В.І. Поцелуев // Сімейна медицина, 2011.-№3.-С.27-28.
9. Фролова Т.В. Застосування інформаційно-ентропійного методу при популяційних дослідженнях // Актуальні питання дитячої алергології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т.В. Фролова, С.П. Шкляр, О.В Охапкіна.// Таврический медико-биологический весник.- Евпатория. - 2006. – Т.9. - №2. - С. 126.
10. Хвисюк М.І. Виявляємість патології та захворюваність населення сільських районів на території обслуговування сімейними лікарями / М.І. Хвисюк, В.Г. Марченко, А.Ф. Короп, О.В. Жук, В.І. Поцелуев, О.Г. Короп, В.В. Корбань // Сімейна медицина, 2011.-№3.-С.29-30.
11. Шинкарьова І.М. Якість первинної медико-санітарної допомоги: оцінка пацієнтами // Вісник проблем біології і медицини.- 2007.-№4.- с.181-189.
12. Шкляр С.П. Использование основных показателей информа-ционно-энтропийного анализа в комплексной оценке факторов риска / С.П.Шкляр // Proceeding second international conference "New leading – edge technologies".-Rybachye.-Ukraine, 2003. – Р.191-194.
13. Шкляр С.П. Принципи організаційно – технологічної стандартизації первинної медико-санітарної допомоги / С.П. Шкляр, В.І. Поцелуєв, І.М. Кравченко, О.І. Сердюк, Б.А. Рогожин, Л.В. Черкашина, Л.В. Бондаренко // Методичні рекомендації МОЗ України.-Київ, 2012.-16с.

СУЧАСНИЙ СЦЕНАРІЙ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор: Грабовий С.Л., Дьяченко А.Г., Бутенко В.Н., Дьяченко П.А.

Сторінки: 85 - 91

 

Анотація

                        Епідемія ВІЛ-інфекції почалася у Сумській області у 1996 році. Швидкий ріст захворюваності відбувся на початку ХХІ століття й досягнув у 2010р. 18,5 випадків на 100 тис. населення. Однак зараз спостерігається певна стабілізація, а саме: 14,7 випадків на 100 тис. населення з темпом приросту – 12,7% у 2012р. Найбільша розповсюдженість ВІЛ-інфекції відмічена у Шосткінському, Роменському та Кролевецькому районах, що обумовлюється розгалуженістю дорожньої сітки у цих регіонах та близькістю до несприятливих районів інших областей. Якщо на початку епідемії більшість інфікованих склали чоловіки, то зараз число ново-інфікованих приблизно однакове. Серед інфікованих різко збільшилася кількість дітей та людей зрілого віку (до 27% та 31% відповідно). За десять років ВІЛ-інфекція перемістилася із кола інфікованих наркоманів в загальну популяцію, що кардинально змінило й місце статевого та парентерального шляхів у трансмісії вірусу (51,8% і 18,2% відповідно у 2012р.). Занепокоєність викликає концентрація у популяції незареєстрованих носіїв ВІЛ.

                            Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, смертність, ВІЛ-інфіковані, моніторинг, структура та причини смертності від СНІД. 

Список літератури

1. Morgan D.C., Ruscetti F.W., Gallo R.C. Selective in vitro growth of T lymphocytes from normal human bone marrows //Science.-1976.-V.-193.-Р.1007–1008.
2. Poiesz B.J., Ruscetti F.W., Gazdar A.F. et al. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lymphoma // Proc.Natl.Acad.Sci.USA.-1980.- V.77.-Р.7415–7419.
3. Gallo R.C., Sarin P.S., Gelmann E.P. et al. Isolation of human T-cell leukemia virus in acquired immune deficiency syndrome (AIDS) // Science.- 1983.- V.220.-Р.865–867.
4. Barré-Sinouss F., Chermann J.C., Rey F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS) // Science.- 1983.- V.220.- Р.868–871.
5. Korber B., Muldoon M., Theiler J. et al. Timing the ancestor of the HIV-1 pandemic strains // Science.- 2000.- V.288.-Р.1789–1796.
6. Worobey M., Gemmel M., Teuwen D.E. et al. Direct evidence of extensive diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960 // Nature.- 2008.- V.455.-Р.661–664.
7. Santos A.F., Soares M.A. HIV Genetic Diversity and Drug Resistance // Viruses.- 2010.-V.2.-P. 503-531.
8. ВІЛ-інфекція в Україні. МOЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України". Інформаційний бюлетень №39. м. Київ, 2013, с.35.

ПОШИРЕНІСТЬ ГІПОВІТАМІНОЗУ Д У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Автор: Орловський В.Ф., Гордіна М.А., Рогульська Л.О

Сторінки: 92 - 96

 

Анотація

           Досліджено розповсюдженість гіповітамінозу Д серед 135 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), стабільну стенокардію напруги ФК ІІ-ІІІ, які були розподілені на дві групи в залежності від наявності метаболічного синдрому (МС). Ступінь дефіциту вітаміну Д визначали за концентрацією 25(ОН)Д в плазмі крові. Вцілому у 135 обстежених дефіцит та недостатність вітаміну Д були виявлені у 91,9% хворих. Встановлено, що пацієнти з ІХС асоційованою з МС мають достовірно більш виражений гіповітаміноз Д (р<0,001), середня концентрація 25(ОН)Д склала 43,8±1,82 нмоль/л. Виявлено вплив сезонного фактору на концентрацію вітаміну Д, яка була достовірно вищою в осінні та літні місяці порівняно з зимою. Вираженість гіповітамінозу Д зростала з віком – у групах 60-70 та старших за 70 років рівень 25(ОН)Д був достовірно нижчими (р<0,001) порівняно з пацієнтами групи 40-50 років.

        Ключові слова: вітамін Д, кальцитріол, ішемічна хвороба серця, метаболічний синдром.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.%20">*mgordina@yandex.ru 

Список літератури

 1. Зозуля І.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля // Укр. мед. часопис. — 2011. — 5 (85). — С. 38–41.
2. Горбась І.М. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика / І.М. Горбась // Здоров'я України. — 2009. — № 3/1. — С. 34–35.
3. Коваленко В.Н. Метаболический синдром: природа, механизмы развития, возможности энзимотерапии в его профилактике и лечении / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь // Журн. НАМН України. — 2011. — Т. 17, № 2. — С. 158–173.
4. Holick M.F. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences / M.F Holick, T.C. Chen // Am. J. Clin. Nutr. — 2008. — Vol. 87, №4. — P. 1080S–1086S.
5. 25-hydroxyvitamin D3-1alpha-hydroxylase is expressed in human vascular smooth muscle cells and is upregulated by parathyroid hormone and estrogenic compounds / D. Somjen, Y. Weisman, F. Kohen et al. // Circulation. — 2005. — Vol. 111. — Р. 1666–1671.
6. Спиричев В.Б. О биологических эффектах витамина D / В.Б. Спиричев // Педиатрия. — 2011. — Т. 90, № 6. — С. 113–119.
7. Zittermann A. Vitamin D in the prevention and treatment of coronary heart disease / A. Zittermann, R. Koerfer // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Ca. — 2008. — Vol. 11. — P. 1–6.
8. Zittermann A. Putting cardiovascular diseasе and vitamin D insufficiency into perspective / A. Zittermann, S.S. Schleithoff, R. Koerfer // Br. J. Nutr. — 2005. — Vol. 94. — P. 483–492.
9. Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular disease / T.J. Wang, M.J. Pencina, S.L. Booth et al. // Circulation. — 2008. — Vol. 117. — Р. 503–511.
10. Prevalence of cardiovascular risk factors and the serum levels of 25-hydroxyvitamin D in the United States: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey / D. Martins, M. Wolf, D. Pan et al. // Arch. Intern. Med. — 2007. — Vol. 167, №11. — P. 1159–1165.
11. A prospective study of 25-hydroxyvitamin D in relation to risk of myocardial infarction in men / E. Giovannucci, Y. Liu, B.W. Hollis et al. // Arch. Intern. Med. — 2008. — Vol. 168. — Р. 1174–1180.
12. Holick M.F. Vitamin D and Health: Evolution, biologic functions, and recommended dietary intakes for vitamin D / M.F. Holick // Clinic. Rev. Bone Miner. Metab. — 2009. — Vol. 7. — P. 2—19.
13. Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, В.Я. Муц та співавт. // «Боль. Суставы. Позвоночник» — 2011. — № 4 (04). — Режим доступу до журналу: http://www.mif-ua.com/archive/article/27747
14. Engelsen O. The Relationship between ultraviolet radiation exposure and vitamin D status / O. Engelsen // Nutrients. — 2010. — Vol. 2. — P. 482–495.
15. Дефіцит та недостатність вітаміну Д у хворих із патологією серцево-судинної системи / Л.В. Янковська, В.О. Снежицький, В.В. Поворознюк та співавт. // «Боль. Суставы. Позвоночник» — 2012. — № 2 (06). — Режим доступу до журналу: http://www.mif-ua.com/archive/article/34333
16. Vitamin D levels do not predict cardiovascular events in statin-treated patients with stable coronary disease / V. Bittner, N.K. Wenger, D.D. Waters et al. // Am Heart J. — 2012. — Vol. 164, №3. — P. 387—393.
17. Vitamin D deficiency, coronary artery disease, and endothelial dysfunction: observations from a coronary angiographic study in Indian patients / S.K. Syal, A. Kapoor, E. Bhatia et al. // J. Invasive Cardiol. — 2012. — Vol. 24, №8 — P. 385—389.
18. Vitamin D and prognosis in acute myocardial infarction / L.L. Ng, J.K. Sandhu, I.B. Squire et al. // Int. J. Cardiol. — 2013. — pii: S0167-5273(13)00070-3, doi: 10.1016/j.ijcard.2013.01.030.
19. Strong associations of 25-hydroxyvitamin D concentrations with all-cause, cardiovascular, cancer, and respiratory disease mortality in a large cohort study / B. Schöttker, U. Haug, L. Schomburg et al. // Am. J. Clin. Nutr. — 2013. — doi:10.3945/ajcn.112.047712.
20. Prospective association of 25(OH)D with metabolic syndrome / S. Kayaniyil, S.B. Harris, R. Retnakaran et al. // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 2013. — doi: 10.1111/cen.12190.
21. Vitamin D, type 2 diabetes and other metabolic outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies / H. Khan, S. Kunutsor, O.H. Franco // Proc. Nutr. Soc. —2013. — Vol. 72, №1. — P. 89—97.

ВМІСТ ЦИКОТИНУ У СИВОРОТЦІ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Автор:Победенний А. Л.

Сторінки: 97 - 99

Анотація

    У статті обговорюються вміст про- та протизапальних цитокінів у сиворотці крові пацієнтів після оперативного втручання викликаного черепно-мозковою травмою й через 10 днів традиційного лікування. Відмічено помітне збільшення вмісту IL-1β, IL-2, IL-6, та незначне - IL-4 і γ-IFN при значному зростання співвідношення IL-1β/IL-4з незначною їх динамікою після 10-денної терапії, що можна розцінювати як передумову для імунокрекції.

Ключові слова: цикотин, пацієнти з черепно-мозковою травмою.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Список літератури

 1. Jimenez L. Lee, Davis F. Traumatic brain injury and stroke / L. Jimenez Lee, F. Davis [Text] // Nutrition Support for the Critically III Patient: A Guide to Practice, 2004. – P. 529-540.
2. Нейрофизиологический мониторинг интенсивной терапии в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы [Teкст] / В.И. Черний, Г.А. Городник, А.М. Кардаш [и др.] // Медицина неотл. сост. – 2008. – № 2(15). – С.72-73.
3. Герасимов М.М. Клинические и иммунопатологические особенности при черепно-мозговой травме различной степени выраженности / М.М. Герасимов, А.И. АбуСалех [Teкст] // Иммунология. – 2007. – № 3. – С. 182-183.
4. Depressed interleukin-12 –producing activity by monocytes with adverse clinical course and a shift toward Th2 type lymphocyte pattern in severely injured male trauma patients [Text] / Spolarics Z., Siddiqi M., Siegel JN.H. [et al.] // Crit. Care M ed. – 2003. –Vol. 3, N 6. – P. 1722-1729.
5. Лісяний, М.І. Цитокіновий профіль у хворих з різним перебігом легкої повторної ЧМТ / М.І. Лісяний, М.В. Каджая [Teкст] // Імунологія та алергологія. – 2009. – № 2-3. – С.109-113.
6. Пичугина Л.В. Внутриклеточные цитокины: проблемы детекции и клиническое значение / Л.В. Пичугина, Б.В. Пинегин [Teкст] // Иммунология. – 2008. – № 1. – С. 55-63.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ РЕЦЕПРОРІВ ЕСТРОГЕНУ, ПРОГЕСТЕРОНУ ТА МАМОГЛОБІНУ ПРИ ПЕРЕДПУХЛИННІЙ ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ В ПРАКТИЦІ ХІРУРГА-МАМОЛОГА

Автор: Лукавенко І.М., Андрющенок В.В., Кононенко М.Г., Язиков О.В.

Сторінки: 100 -105

 

Анотація

                     Досліджено 10 зразків операційного матеріалу (тканини молочної залози) від 6 жінок з передпухлинною патологією молочної залози. Визначений ступінь експресії рецепторів естрогену, прогестерону, маммаглобіну. Схожа гістологічна структура виявилася неоднорідною за показниками імуногістохімії. Це може віддзеркалювати особливості гормонального статусу і віку пацієнток, а також бути проявом пухлин молочної залози та індикатором схильності до них.

               Ключові слова: передпухлинна патологія молочних залоз, мамаглобін, рецептор естрогену, рецептор прогестерону, імуногістохімія.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Список літератури

 1. Гилязутдинов И. А., Нейроендокринная патология в гинекологии и акушерстве: Руководство для врачей / И. А. Гилязутдинов, З. Ш. Гилязутдинов, И. М. Боголюбова и др.¬ – М.: МЕД пресс-информ, 2006. – 416 с.
2. Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. – М.: Медицинское информационное агенство, 1998. – 592 с.
3. Harper A. P. Ultrasound mammography / А.Р. Harper // Baltimor: University Park Press. – 1985.
4. Андреева Е. Н. Основные аспекты этиологии, патогенеза фиброзно-кистозной болезни молочной железы / Е.Н. Андреева, Е.В. Леднева // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 6. – С. 7–9.
5. Стариков В. И. Фиброзно-кистозная мастопатия / В. И. Стариков // Междунар. мед. журн. – 2002. –№ 1. – С. 144 –148.
6. Тагиева Т. Т. Фиброзно-кистозная мастопатія / Т. Т. Тагиева // Гинекология. – 2003. – Т. 7, № 3. – С.141 –148.
7. Клиническая маммология / Под ред. В. П. Харченко, Н. И. Рожковой. – М.: ООО «Фирма Стром», 2005. – 200 с.
8. Абдуллаев Р. Я., Левит С., Соболь Ю.С. Комплексная эхография. – Харьков: Факт.–1999.– С. 56 – 69.
9. Заболотская Н. В. Ультразвуковая томография заболеваний молочной железы // Акушерство, гинекология и педиатрия. – 1993. – №4.–С.95–106.
10. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике // Под. ред. Митькова В. В., Медведева М. В. – М., 1997.– Т.3.– С. 132-174.
11. Нейштадт Э. Л., Воробьева О. А. Патология молочной железы. – СПб.: Фолиант, 2003. – 208 с.
12. Байлюк Е. Н. Клинико-морфологические особенности пролиферативных процессов в молочной железе у больных миомой матки // Ж. акуш. и жен. болезн. – 2010. – Т. LIX, № 1. – С. 98–105.
13. Маммология: национальное руководство / под ред. В.П. Харченко, Н.И. Рожковой.– М., 2009.– Гл.1.– С. 20 – 21.
14. Umekita Y. / Umekita Y., Yoshida H. // Virchows Arch. – 1998. –Vol. 433. – P. 311 – 314.
15. Dupont W. D. / Dupont W. D., Page D. L., Pari F. F. et al.// N. J. Med. - 1994. - Vol. 331. P. 1259-1264.
16. Levi F. / Levi F., Randimbison L., Те V., La Vecchia С. // Int. J. Cancer. - 1994. – Vol. 57. – P. 681-683.
17. Габуния М. С., Состояние молочных желез при заместительной гормональной терапии / М. С. Габуния, Т. А. Лобова, Л. Г. Егорова // Акушерство и гинекология. – 2001. – № 2. – С. 50-53.
18. Кира Е. Ф. Влияние препаратов гестагенного ряда на морфофункциональное состояние молочных желез/ Е. Ф. Кира, С. В. Бескровный, А. Б. Ильин и др. // Журнал акушерства и женских болезней. – 2000. – Т. 49, №2. – С. 75–84.
19. Коган И. Ю. Молекулярно-биологические маркеры пролиферации и апоптоза в эпителии молочной железы / Коган И. Ю.// Молекулярная медицина. – 2008. – №1. – С. 23–27.
20. Aupperlee M. D. Differential hormonal regulation and function of progesterone receptor isoforms in normal adult mouse mammary gland/ M. D. Aupperlee, S. Z. Haslam // Endocrinology. – 2007. – Vol. 148, №5. – P. 2290 – 2300.
21. Hallberg G. Effects of pre- and postmenopausal use of exogenous hormones on receptor content in normal human breast tissue: a randomized study / G. Hallberg, I. Persson, T. Naessen et al. // Gynecol. Endocrinol. – 2008. – Vol. 24. – P. 475 – 480.
22. Смоланка И. И. Дисгормональные гиперплазии молочной железы: этиология, клинические формы, принципы терапии / И. И. Смоланка, И. В. Досенко // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2007.– №3(6). – С. 42 – 43.
23. Луценко Н. С. Мастопатия: проблемы и решения /Н.С. Луценко // Репродуктивное здоровье женщины. – 2006.– №1(25). – С.55– 57.
24. Федосов А. В. Прогестины: молекулярные механизмы контроля пролиферации и апоптоза клеток чувствительных тканей / А. В. Федосов, А. В. Семейкин // Вопросы онкологии. – 2003. – Т. 49, №1.– С. 9–20.
25. Розен В. Б. Основы эндокринологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 383 с.
26. Branchini G. Progesterone receptors A and В and estrogen receptor alpha expression in normal breast tissue and fi broadenomas / G. Branchini, L. Schneider, R. Cericatto et al. //Endocrine. – 2009. – Vol. 35, №3. – P. 459 – 466.
27. Невожай В. И. Иммуногистохимическое исследование рецепторов стероидных гормонов при раке молочной железы / В. И. Невожай, Е. С. Мюллер // Тихоокеанский мед. журнал. – 2007. – №4. – С. 79 –80.
28. Albani J.M. Renal pseudoaneurysm after partial nephrectomy: three case reports and a literature review / J. M. Albani, A. C. Novick // Urology. – 2003. – Vol.62. – Р.227 – 231.
29. Adkins K.L. Partial nephrectomy safely preserves renal function in patients with a solitary kidney / Adkins K.L.// J. Urol. – 2003. – Vol. 169. – Р.79 – 81.
30. Zecchin R. Tradioisotopes in the diagnosis of diseases of the kidney. / R. Zecchin, M. Monici, G.C. Englaro // Friuli Med. – 1964. – Vol.19. P. 456 – 68.
31. Ach R.A. Robust interlaboratory reproducibility of a gene expression signature measurement consistent with the needs of new generation of diagnostic tools / R. A. Ach, A. Floore, B. Curry et al. // BMC Genomics.– 2007 – V.8 – P. 56 – 64.
32. Yeo E. E. Intrarenal arteriovenous fistula simulating a hypervascular renal tumor on radionuclide renal imaging. / E. E. Yeo, J. C. Low // Clin Nucl Med. 1995. – Vol. 20. – P. 549 – 50.
33. Боженко В. К. Возможности оценки экспрессии маммаглобина при различной патологии молочной железы. Литературный обзор. / В. К. Боженко, Е. Ф. Васкевич, Е. А. Кудинова и др. // Вест РНЦРР. – М. – 2010. – №9. – С. 35 – 43.
34. Сапожников А. Г. Гистологическая и микроскопическая техника: Руководство. / А. Г. Сапожников, А. Е. Доросевич. – Смоленск: САУ, 2000. – 476 с.
35. McClelland R. A. A multicentre study into the reliability of steroid receptor immunocytochemical assay quantification/ R.A. McClelland, D. Wilson, R. Leake et al. // Eur. J. Cancer. – 1991. – Vol.27. – P. 711–715.
36. Yu H., Prostatic specific antigen in breast cancer, benign breast disease and normal breast tissue / H.Yu, E.P. Diamandis, M. Levesque et al. // Breast Cancer Res. Treat. – 1996.– Vol. 40.– P. 171– 178.
37. Diaz L. К. Interobserver agreement for estrogen receptor immunohistochemical analysis in breast cancer: a comparison of manual and computer-assisted scoring methods / L.K. Diaz, A. Sahin, N. Sneige / Ann. Diagn. Pathol. – 2004. – Vol. 8. – P. 23 – 27.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ОЦІНКИ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Автор: Павлишин Г. А., Сарапук І. М.

Сторінки: 106 -110

 

Анотація

                Метою нашої роботи було вивчення апоптичної активності та некрозу нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові, як показників об’єктивізації клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Обстежено 73 дітей першого року життя, які знаходились на стаціонарному лікуванні з приводу негоспітальної пневмонії. Встановлено, що у дітей раннього віку з негоспітальною пневмонією інтенсивність процесів апоптозу зростає, при чому з наростанням тяжкості захворювання апоптична активність – знижується. Некротичні процеси виявляють прямо пропорційну залежність з тяжкістю даної патології, що може служити для ефективної об’єктивізації клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку та для прогнозування тяжкості захворювання у цієї категорії пацієнтів.

                  Ключові слова: негоспітальна пневмонія, діти раннього віку, апоптична активність, некроз, нейтрофіли.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.              

Список літератури

 1. Моісеєнко Р. О. Аналіз захворюваності дітей першого року життя в Україні / P. O. Моісеєнко // Перинатология и педиатрия. – 2010. – № 1 (41). – С. 6 –9.
2. Шостакович-Корецкая Л. Р. Пневмония у детей (разбор клинического случая) / Л. Р. Шостакович-Корецкая // Здоров'я України. – 2007. – № 20. – С. 41 – 44.
3. Майданник В. Г. Гостра пневмонія у дітей: Клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Майданник, О. І. Сміян, Т. П. Бинда. - Суми : СумДУ, 2009. - 156 с.
4. Антипкін Ю. Г. Принципи діагностики та лікування негоспітальних пневмоній у дітей / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець // Здоров'я України. — 2008. — № 24/1. — С. 11—13.
5. Вяльцева Ю. В. Возможные механизмы реализации апоптоза у ВИЧ-инфицированных детей / Ю. В. Вяльцева, И. В. Богадельников // Современная педиатрия. – 2008. – № 4 (21). – С. 140 – 141.
6. Neutrophil apoptosis, activation and anti-inflammatory cytokine response in granulocyte colony-stimulating factor - treated patients with community-acquired pneumonia / D. Droemann, F. Hansen, S. P. Aries [et al.] // Respiration. – 2006. – Vol. 73, N. 3. – P. 340–346.
7. Neutrophil apoptosis: relevance to the innate immune response and inflammatory disease / S. Fox, A. E. Leitch, R. Duffin [et al.] // Journal of Innate Immunity. – 2010. – Vol. 2, N. 3. – P. 216 – 227.
8. Наказ МОЗ України від 13.01.05 № 18 Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія».
9. Майданник В. Г. Внебольничная пневмония у детей: какой должна быть тактика педиатра? / В. Г. Майданник // Здоровя України. – 2009. – № 24 (1). – С. 19 – 20.
10. Annexin V-affinity assay: a review on an apoptosis detection system based on phosphatidylserine exposure / М. Engeland, L. J. W. Nieland, F. C. Ramaekers [et al.] // Journal of Cytometry.– 1998. – Vol. 31, N. 1. – P. 1–9.
11. Increased platelet phosphatidylserine exposure and caspase activation in chronic uremia / M. Bonomini, S. Dottori, A. Amoroso [et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. – 2004. – Vol. 2, N. 8. – P. 1–8.
12. Тяжелые внебольничные пневмонии у детей / Г. А. Самсыгина, Т. А. Дудина, А. Г. Талалаев, М. А. Корнюшин // Педиатрия. – 2005. – № 4. – С. 87 – 94.
13. Enhanced PMN response in chronic bronchitis and community-acquired pneumonia / A. Strassburg, D. Droemann, G. van Zandbergen, H. Kothe [et al.] // European Respiratory Journal. – 2004. – Vol. 24, N. 5. – P. 772 – 778.
14. Клеточные факторы местной защиты при внебольничной пневмонии / Н. М. Кондрашова, Н. Г. Плехова, Д. В. Заворуева [и др.] // Цитология. – 2010. – Т. 52, № 7. – С. 588 – 596.