Get Adobe Flash player

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТРАТОРАКАЛЬНОГО ШЛУНКА, ВИКОРИСТАНОГО ДЛЯ ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКИ: БАЗОВІ ЗАСАДИ, МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор: Винниченко О. І.  

Сторінки: 347-353

Анотація

   

Існуючі дані не дозволяють вірогідно пояснити, як відбувається спорожнення від їжі інтраторакального шлунка, використаного для пластики резектованого стравоходу. Вимушена двобічна ваготомія та часткова симпатектомія призводять до того, що шлунковий трансплантат діє як інертна трубка, і введена в нього їжа рухається лише за рахунок сили тяжіння. Завдяки цьому створена фізико-математична модель інтраторакального шлунка, яка має на меті визначення терміну транзиту через нього  вмісту різної консистенції. Ця модель визначає вплив величини шлункового трансплантату та виконання пілородренувальних операцій на ефективність його спорожнення. В базовій моделі шлунка діаметром 60 мм простежено транзит води та гліцерину через модель пілоричного каналу шириною 3,5 мм, 7 мм та 14 мм. Встановлено,що термін спорожнення моделі для води є найменшим при проходженні тестової рідини через пілоричний канал шириною 14 мм. Ця різниця є статистично достовірною порівняно із шириною каналу 7 мм та 3,5  мм. Термін  спорожнення для гліцерину є статистично вірогідно більшим порівняно з терміном спорожнення моделі від води незалежно від ширини пілоруса. Отримані дані підтверджують висновок про доцільність пілородренувальних операцій при езофагогастропластиці.

Ключові слова: езофагогастропластика,  шлунковий трансплантат, час спорожнення, моделювання інтраторакального шлунка.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Ганул В. Л. Рак пищевода: Руководство для онкологов и хирургов / В. Л. Ганул, С. И. Киркилевский. – Киев: Книга Плюс, 2003. – 200 с.
2. Давыдов М. И. Рак пищевода / М. И. Давыдов, И. С. Стилиди. – Москва: Практическая медицина, 2007. –392 c.
3. The esophageal remnant after gastric interposition / X. B. D’Journo, J. Martin, P. Ferraro, F. A. Duranceau //Dis. Esophagus.- 2008. – Vol. 21. – P. 377–388.
4. Donington J. S. Functional conduit disorders after esophagectomy/ J. S. Donington // Thorac. Surg. Clin. – 2006. – Vol. 16, № 1. – P.53–62.
5. Gastric motor activity in gastric pull-up esophagectomized patients with and without reflux symptoms/ T. Nakabayashi, E. Mochiki, Y. Kamiyama, H. Kuwano // Ann. Thorac. Surg. – 2012. –Vol.94. – P.1114–1117.
6. Рентгенодиагностика внутриплевральных осложнений после хирургичеcкого лечения по поводу рака пищевода и кардии / В. Т. Малькевич, Е. В. Богушевич, Л. И. Оситрова // Новости хирургии. – 2011. – T. 19, № 6. – С. 95–100.
7. Transposed intrathoracic stomach: Functional evaluation / V. Jain, S. Sharma, R. Kumar [et al.] // Afr. J. Paediatr. Surg. – 2012. –Vol. 9. –P. 210–216.
8. Отдаленные функциональные результаты различных видов желудочной эзофагопластики/ Д. Г. Мустафин, Р. Д. Мустафин, Е. В Булгаков, А. С. Иванов //Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. –2007. – № 2. – С. 39–43.
9. Propensity-matched analysis of three techniques for intrathoracic esophagogastric anastomosis / S. H. Blackmon, A. M. Corre, B. Wynn [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2007. –Vol. 83. – P.1805–1813.
10. Операция Льюиса при раке грудного отдела пищевода, ближайшие и отдаленные результаты/ А. И. Воробьев, Р. Д. Мустафин, П. Н. Злыгостев, Е. В. Булгаков // Грудная хирургия. – 2005. – № 2. – С. 44–47.
11. Стариков В. И. Хирургические аспекты комбинированного лечения рака проксимального отдела желудка / В. И. Стариков // Международный медицинский журнал. – 2009. – № 1. – С.92–96.
12. Петров И. Б. Математическое моделиро-вание в медицине и биологии на основе моделей механики сплошных сред / И. Б. Петров // Труды МФТИ. – 2009. – Том 1, № 1. – С. 5–16.
13. Olar O. I. Medical and biological physics /O. I. Olar, V. I. Fediv // Biome-chanical and Electrical Principles in Medicine. – 2011. – Vol. 2. – 266 p.
14. Самойлов П. В. Изменения топографии органов средостения после резекции пищевода с пластикой желудочным трансплантатом (операция типа Льюиса) в отдаленные сроки после операции/ П. В. Самойлов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 5–1. – С. 135–138.
15. Prithard P. J. Fox and McDonald’s introduction to fluid mechanics / P. J. Prithard / Hoboken.: John Wiley and Sons, Inc., 2011. – 899 p.