Get Adobe Flash player

МОРФОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРИ ІМУНОСТИМУЛЯЦІЇ

Автор: Бобришева І. В.

Сторінки: 315-321

Анотація

   

    В експерименті на 180 білих безпородних щурах-самцях трьох вікових періодів (статевого дозрівання, репродуктивного та виражених старечих змін) із застосуванням гістологічних та морфометричних методів із подальшим статистичним аналізом установлено, що експериментальна стимуляція діяльності імунної системи викликає морфологічну перебудову селезінки тварин, яка виявляється у збільшенні площі білої пульпи, розмірів лімфатичних вузликів, ширини їх крайової зони, утворенні вторинних фолікулів, що містять гермінативні центри. Найбільш високий рівень реактивності селезінки у відповідь на введення імунофану спостерігається у тварин періоду статевого дозрівання. Незначна активація білої пульпи селезінки щурів періоду виражених старечих змін пов’язана з наявністю виражених вікових інволютивних змін органа.
            Ключові слова: щури, селезінка, біла пульпа, імуностимуляція.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Бережная Н. М. Микроокружение и иммунореабилитация при различной патологии / Н. М. Бережная, Р. И. Сепиашвили // International Journal on Immunorehabilitation. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 5–9.
2. Хаитов Р. М. Иммуногенетика и биомедицина / Р. М. Хаитов, Л. П. Алексеев // Российский аллергологический журнал: науч.-практ. журнал Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. – 2013. – № 1. – С. 5–14.
3. Алекссев Л. П. Регуляторная роль иммунной системы в организме / Л. П. Алексеев, Р. М. Хаитов // Российский физиологический журнал имени И. М. Сеченова. – 2010. – Т. 96, № 8. – С. 787 – 805.
4. Намазова-Баранова Л. С. Современный взгляд на иммуномодулирующую терапию / Л. С. Намазова-Баранова, Е. А. Вишнева // Вопросы современной педиатрии : научно-практический журнал Союза педиатров России. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 143–146.
5. Лебедев В. В. Иммунофан – синтетический пептидный препарат нового поколения / В. В. Лебедев, В. И. Покровский // Вестник РАМН. – 1999. – № 4. – С. 56–61.
6. Онтогенетические аспекты стромально-паренхиматозных взаимоотношений в селезенке / А. И. Рябикина, М. Ю. Капитонова, А. А. Нестерова, З. Ч. Морозова // Морфология. – 2008. – Т. 132, № 2. – С. 58.
7. Волошин М. А. Основи імунології та імуноморфології / М. А. Волошин, Ю. Б. Чайковський, О. Г. Кущ – Запоріжжя. – Київ, 2010. – 170 с.
8. Овчаренко В. В. Комп’ютерна програма для морфометричних досліджень «Morpholog» / В. В. Овчаренко, В. В. Маврич // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9604, дата реєстрації 19.03.2004.
9. Stacey E. Mills Histology for pathologists / E. Mills Stacey – Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 1328 р.
10. Молдавская А. А. Морфологические критерии строения селезенки в постнатальном онтогенезе / А. А. Молдавская, А. В. Долин // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 2. – C. 15–18.
11. Возрастная гистофизиология белой пульпы селезенки в раннем постнатальном онтогенезе / А. И. Рябикина, М. Ю. Капитонова, А. И. Краюшкин [и др.] // Успехи современного естествознания. - 2008. – № 1. – С. 93–94.
12. Покровский В. И. Иммунофан пептидный препарат нового поколения лечении инфекционных и онкологических заболеваний: свойства, область применения / В. И. Покровский, В. В. Лебедев, Т. М. Шелепов // Лечащий врач. – 2000. – № 5. – С. 26–27.
13. Молдавская А. А. Морфологические изменения структуры капсулы селезенки в условиях хронической алкогольной интоксикации / А. А. Молдавская, А. В. Долин // Морфологические ведомости. – 2007. – № 1–2. – С. 86–88.
14. Моталов В. Г. Некоторые структурно-функциональные характеристики белой пульпы селезенки у детей / В. Г. Моталов // Российский медико-биологический вестник им. академика И. П. Павлова. – 2008. – № 1 – 2. – С. 65–66.
15. Моталов В. Г. Макрофагально-лимфоидные муфты (эллипсоиды) селезенки у человека в онтогенезе / В. Г. Моталов // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 2. – С. 90.