Get Adobe Flash player

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІВНЯМИ ЦИТОКІНІВ ТА ЗАЛІЗОВМІСНИХ ПРОТЕЇНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДІТЕЙ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ, АСОЦІЙОВАНУ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ

Автор: Василишин Х.І., Висоцький І.Ю., Сміян О.І.

Сторінки: 293-298

Анотація

         

Метою дослідження було вивчення вмісту інтерлейкінів (IL) 4 і 8, трансферину та феритину та їх взаємозв’язків у сироватці крові дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію (НП), асоційовану із залізодефіцитною анемією (ЗДА), у гострому періоді.

Обстежені 55 пацієнтів, хворих на НП, віком від одного до трьох років. У залежності від наявності ЗДА діти були розподілені на групи: І група – 23 хворих на НП без ЗДА; ІІ група – 32 пацієнтів з НП із ЗДА легкого ступеня. Рівень залізовмісних протеїнів, IL-4 та IL-8 визначали в сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу на 1–3-ю добу після госпіталізації. Встановлено, що у гострому періоді НП у дітей І та ІІ груп вміст прозапального IL-8 та протизапального IL-4 зростав. У хворих І групи відмічалося зменшення вмісту трансферину і зростання рівня феритину. У пацієнтів ІІ групи діагностовано істотне збільшення вмісту трансферину та зменшення рівня феритину. У дітей І групи встановлена негативна кореляція середньої сили феритин/IL-4 (р < 0,01), трансферин/IL-8 (р < 0,05) і позитивна кореляція середньої сили феритин/IL-8 (р < 0,05). У хворих ІІ групи знайдені негативні корелятивні зв’язки середньої сили між вмістом феритину та IL-4 (р < 0,01), рівнями феритину та IL-8 (р < 0,01) та позитивні корелятивні зв’язки між вмістом трансферину та IL-4 (р < 0,01), IL-8 (р < 0,05). Зроблено висновок, що рівні цитокінів та залізовмісних протеїнів у сироватці крові дітей, хворих на НП, є взаємопов’язаними.

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, інтерлейкіни, трансферин, феритин.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Досвід застосування препарату цефодокс у комплексній терапії позалікарняної пневмонії у дітей різних вікових груп / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, О. С. Мовчан, Н. А. Зелена // Здоровье ребенка. – 2013. – № 1(44). – С. 103–108.
 2. Крамарев С. А. Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей / С. А. Крамарев // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2014. – Т5(1). – С. 52–57.
 3. Каспрук Н. А. Фактори і механізми неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на негоспітальну пневмонію / Н. А. Каспрук, Л. І. Сидорчук // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 4. – С. 62–66.
 4. Кучеренко О. О. Імунний статус дітей хворих на пневмонії / О. О. Кучеренко // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 185–190.
 5. Булат Л. М. Характеристика показателей цитокинового статуса при внегоспитальной пневмонии у детей первого года жизни, рожденных с очень низкой массой тела / Л. М. Булат, В. С. Олейник // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – № 4(2). – С. 17–22.
 6. Галимова Л. Ф. Цитоморфологическая характеристика и цитокиновый профиль индуцированной мокроты и назального секрета у детей с внебольничной пневмонией и острым бронхитом / Л. Ф. Галимова, О. И. Пикуза, Е. В. Агафонова // Казанский медицинский журнал. – 2012. – № 5. – С. 783–787.
 7. Симбирцев А. С. Цитокины в патогенезе инфекционных и неинфекционных заболеваний человека / А. С. Симбирцев // Медицинский академический журнал. – 2013. – № 3. – С.18–41.
 8. Алифанова С. Железодефицитная анемия у детей реннего возраста / С. Алифанова // Гематология. – 2010. – №9 (18). – С. 6 – 9.
 9. Марушко Ю. В. Мікроелементи та стан імунітету в дітей / Ю. В. Марушко // Актуальная инфектология. – 2013. – №1(1). – С. 74–79.
 10. Бойко Т. Й. Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом / Т. Й. Бойко, С. Ю. Єгорова, О. В. Сорочан // Гастроентерологія. – 2013. – № 2 (48). – С. 77–80.
 11. Особенности обмена железа при железодефицитной анемии и анемии хронических заболеваний / Е. В. Сморкалова, Л. Ф. Азнабаева, В. И. Никуличева и др. // Клиническая лабораторная діагностика. – 2011. – № 7. – С. 30–32.
 12. Пашкина И. В.             О возможности использования растворимых рецепторов трансферрина для скрининга железодефицитных состояний у детей / И. В. Пашкина, С. Н. Суплотов // Поликлиника. – 2013. – № 3. – С. 57–58.
 13. Body iron metabolism and pathophysiology of iron overload / Y. Kohgo, K. Ikuta, T. Ohtake et al. // Int J Hematol. – 2008. – № 88(1). – Р. 771–775.
 14. Cherayil B. J. Iron and immunity: immunological consequences of iron deficiency and overload / B. J. Cherayil // Arch Immunol Ther Exp (Warsz). – 2010. – № 58(6). – Р. 407–415.
 15. Oustamanolakis P. Diagnosing anemia in inflammatory bowel disease: beyond the established markers / P. Oustamanolakis, I. E. Koutroubakis, E. A. Kouroumalis // JCC. – 2011. – № 5(5). – P. 381–391.
 16. Кондратьєва І. А. Практикум з імунології: Навчальний посібник [для ВНЗ] / І. А. Кондратьєва. – Академія, 2004 р. – 159 c.
 17. Захидова К. Х. Взаимосвязь между концентрацией патологических цитокинов и эритропоэтина у больных хронической сердечной недостаточностью с анемическим синдромом / К. Х. Захидова // Вестник Российской Академии медицинских наук. – 2014. – № 1. – С. 32–37.